தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Author Archive

//people.panipulam.net/#!album-714

//people.panipulam.net/#!album-713

//people.panipulam.net/#!album-712

//people.panipulam.net/#!album-711

//people.panipulam.net/#!album-710

//people.panipulam.net/#!album-708

//people.panipulam.net/#!album-707

//people.panipulam.net/#!album-709

//people.panipulam.net/#!album-704

எமது பாடசாலையின் மேம்பாட்டுக்காக 01\01\2017 இற்குப்பின்னர் தாமாகவே பாடசாலைக்கு வருகை தந்து பணம் அன்பளிப்புச் செய்தோர்.
பெயர். தொகை( இலரூபா) காரணம்.
1. ஓர் அன்பர் 20 000 விளையாட்டுப் போட்டி-2017
2. திரு.சி.சிவானந்தம் 30 000 விளையாட்டு உபகரணம்.
3. திரு.அழ.பகீரதன் 10 000 பரிசளிப்பு விழா-2017
4. திரு.இ.கணேசகுரு 10 000 பாடசாலை மேம்பாடு.
5. திரு.நா.மணிவண்ணன் 5 000 பரிசளிப்பு விழா-2017
6. திரு.ம.குலதீஸ்வரன். 10 000 பரிசளிப்பு விழா-2017
7. திருமதி.பு.சகுந்தலாதேவி 1 100 பாடசாலை மேம்பாடு.
8. திருமதி.N.தமிழ்ச்செல்வி 2 000 பரிசளிப்பு விழா-2017
9. திருமதி.கிருஸ்ணவேணி கனகரத்தினம் 5 000
பாடசாலை மேம்பாடு.
10. திரு.இ.அருணகிரிநாதன் 10 000 பாடசாலை மேம்பாடு

 01, 2017 உலகில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்

1291 – சுவிஸ் கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
1461 – நான்காம் எட்வேர்ட் இங்கிலாந்தின் மன்னனாக முடி சூடினான்.
1492 – ஸ்பெயினில் இருந்து யூதர்கள் கலைக்கப்பட்டனர்.
1498 – கொலம்பஸ் வெனிசுவேலாவை அடைந்த முதலாவது ஐரோப்பியர் ஆனார்.
1619 – முதலாவது ஆபிரிக்க அடிமைகள் வேர்ஜீனியாவின் ஜேம்ஸ்டவுன் நகரை அடைந்தனர். Read the rest of this entry »

//people.panipulam.net/#!album-702

//people.panipulam.net/#!album-701

//people.panipulam.net/#!album-700

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்