உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Author Archive

இழப்புக்களின் வேதனைகளை குறைப்பதற்காக- எம்மை சமாதானப்படுத்துவதற்காக நாம் எப்படித்தான் தேற்றினாலும் ஆறுதலடையாமல் மனம் தவிக்கின்றது. விமலன் இயற்கையெய்தியமை குறித்து அவரது குடும்பத்தினர் அமைதியடையலாம். ஆனால் மன்றம் என்ற அமைப்பு ஆறுதலடைந்துவிட முடியாது. அவரது இழப்பு கனதியானது. Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

ஒவ்வொரு நிமிடமும்
ஒவ்வொரு செக்கனும்
ஒவ்வொரு நொடியும்
இழந்தவர் முகங்கள்
தொலைத்தவர் முகங்கள்
இதனால் இது நிகழ்ந்ததென
இணைக்க ஒண்ணா கொடுமைகள்
தப்பியவர் கதைகள்
தரித்திரக் கதைகள்

Read the rest of this entry »

மறுமலர்ச்சி மன்ற அபிவிருத்தி திட்டம் உருவாக்கம் பற்றிய விளக்க பட்டறை 12.03.2011 மன்ற மண்டபத்தில் மாலை 3.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. கட்டிட கலைஞர் றங்கா அவர்களுடன் அவர்களது உதவியாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆகியோர் இதில் பங்கெடுத்தனர். இந்த விளக்கபட்டறையில் சுமார் 50பேர் கலந்து கொண்டனர். இதில் மக்களது கருத்துக்கள் பெறப்பட்டன. அவுஸ்ரேலியாவிலுள்ள கட்டிட கலைஞர் சந்திரஹாசன் அவர்களின் முதன்மை திட்ட வரைவை செழுமைப்படுத்தும் வகையில் புதிய வரைவு அமைந்தமையை காணக்கூடியதாக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இருக்க கூடிய மரங்கள் கிணறு தற்போதைய கட்டிடம் என்பன உள்ளடக்கப்படும் விதமாக மன்ற நிலப்பரப்பை விரிவுபடுத்தும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. Read the rest of this entry »

16.02.2011 அன்று மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் மகளிர் கழகம் ஆரம்ப கூட்டம் மன்ற தலைவர் அழ பகீரதன் அவர்களின் வழிப்படுத்தலுடன் காலை 9 மணிக்கு நடைபெற்றது. மன்ற செயற்பாடுகளை மேலும் செழுமைப்படுத்துவதுடன் மன்ற அபிவிருத்தி திட்டத்தின் பயன்களை பெறும்வகையிலும் செயற்படுத்தும் வகையிலும் மன்ற மகளிர் கழகம் அமையும் எனவும் எதிர்வரும் 8.3.2011 அன்று மன்றத்தில் மகளிர் நிகழ்வை நடாத்த வேண்டும் எனவும் அழ. பகீரதன் எடுத்துக்கூறினார். தொடர்ந்து மன்றத்தின் மகளிர் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதனை பங்குபற்றிய மகளிர் ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொண்டு கழகத்தின் நிர்வாகிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். Read the rest of this entry »

பண் கலை பண்பாட்டுக்கழகத்தின் செயற்பாடுகள் முன்னேற்ற கரமாக இருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சி. ஆயினும் நடப்பு நிலையில் நமது மக்களின் கல்விநிலையை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதே எம்முன உள்ள உடன‍டிப்பணியாக இருக்கின்றது. இது பற்றி நான் கிராம உத்தியோகத்தர் அவர்களுடனும் கதைத்துள்ளேன். அப்போது அவர் எனக்கு சுட்டி காட்டிய சில விடயங்கள். பண்ணாகம் வடக்கு(காலையடி) அ மி த க பாடசாலையில் மட்டும் மெல்லக்கற்கும் மாணவர்களாக 45 பேர் இனம் காணப்பட்டுள்ளனர் இவர்களுக்கு பிரத்தியேக வகுப்பு வைத்து எழுத பழக்கவேண்டியிருக்கின்றது. இதனை மறுமலர்ச்சி மன்றத்தில் நடத்த ஒழுங்கு செய்யலாமே என கிராம உத்தியோகத்தர் அவர்கள் எனககு குறிப்பிட்டுள்ளார். நானும் அதற்கு சம்மதித்துள்ளேன்.அவர் என்னிடம் இன்னும் ஒரு கேள்வியை கேட்டார். ஏன் அம்மாள் முன் பள்ளியும் சிறிமுருகன் முன்பள்ளியும் இன்னும் ஒன்று இணைக்கப்படவில்லை எனக்கேட்டார்.

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

மறுமலர்ச்சி மன்ற வாசிகசாலையில் ஆவலுடன் பத்திரிகை வாசிக்கும் வாசகர் இவர் யார்

விளக்குபவர். அழ.பகிதரன் முகாமையாளர்.சங்கானை இலங்கை வங்கி .>>>> யாழ்ப்பாண மக்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ வெளிநாட்டு உழைப்பில் வாழவே இன்றைய பொருளாதார நிலமை இடமளிக்கின்றது. 1977இலிருந்து சுயபொருளாதார கட்டமைப்பிலிருந்து விலகி திறந்த பொருளாதாரத்திற்குள் நுழைந்த‍தன் விளைவு இது. யாழ்ப்பாணத்தில் பணியாற்றும் ஆசிரியருக்கு ஒருமாத‍த்திற்கு ரூபா25000க்குள்ளாகவே சம்பளம் கிடைக்ககூடியதாக இருக்கின்றது. ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றுக்கு இன்று அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தினமொன்றுக்கு 1000 ரூபா தேவை.அவ்வாறென்றால் அந்த குடும்பத்திற்கு மாதமொன்றுக்கு 30000.00 ரூபா தேவை. Read the rest of this entry »

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்