உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Author Archive

//people.panipulam.net/#!album-613

//people.panipulam.net/#!album-612

//people.panipulam.net/#!album-611

//people.panipulam.net/#!album-608

//people.panipulam.net/#!album-607

2015 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த பண்மக்கள் இலவசக்கல்விக்கூட மாணவர்களின் விபரங்கள்
யானுகா சிறிதரன் 7ABC
மதுஷிகா விமலதாஸ் 3A3B2CS
வேல்மயில் றேகதாஸ் A3B2C2S
சிவானந்தன் பவிஸ்ரன் A2B4CS
பதுர்சிகா குணதீஸ்வரன் A3B3S
பாலசிங்கம் அனோயன் 2B2C3S
டிசானி பிறேமதாஸா B2C3S
யஸ்வினி ஈஸ்வரன் B2C3S
நாகராசா தக்சாந் B2C5S
மயூரன் ரகுராஜ் BC5S
சுவேந்திரன் பிரகாஸ் B6S
குலேந்திரன் மிதுசன் C7S
ஈஸ்வரன் சஜீபன் 6S
கணிதம் 92% விஞ்ஞானம் 69% தமிழ் 100% வரலாறு 92% சமயம் 100% புவியியல் 100% நாடகமும் அரங்கியலும் 100% ஆங்கிலம் 23% சங்கீதம் 100%

//people.panipulam.net/#!album-604

//people.panipulam.net/#!album-600

//people.panipulam.net/#!album-599

//people.panipulam.net/#!album-589

//people.panipulam.net/#!album-588

//people.panipulam.net/#!album-587

//people.panipulam.net/#!album-586

images சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க மீது 1999ஆம் ஆண்டு குண்டுத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் இரண்டு பிரதிவாதிகளை குற்றவாளிகளாக அறிவித்து கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. Read the rest of this entry »


//people.panipulam.net/#!album-579

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்