உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்‘கோவில்கள்’

//people.panipulam.net/#!album-804

//people.panipulam.net/#!album-750

//people.panipulam.net/#!album-749

//people.panipulam.net/#!album-746

//people.panipulam.net/#!album-745

//people.panipulam.net/#!album-743

//people.panipulam.net/#!album-741

//people.panipulam.net/#!album-657

//people.panipulam.net/#!album-649

//people.panipulam.net/#!album-647

//people.panipulam.net/#!album-644

//people.panipulam.net/#!album-643

மகா சிவராத்திரி எனும் புனிதமான விரதம் இந்த வருடம் 24 02.2017 வெள்ளிக்கிழமை அமைவதாக கணிக்கப்பெற்றுள்ளது தாயிற் சிறந்த தயவான தத்துவனாகிய எம்பெருமானுக்கு உகந்த விரதங்களாக எட்டுவிரதங்களை புராணம் குறிப்பிடுகிறது. சோம வார விரதம், திருவாதிரை, உமா மகேசுவர விரதம், மகா சிவராத்திரி விரதம், கேதார விரதம், கல்யாண விரதம், சூல விரதம் , ரிசப விரதம் என்பன அவையாகும். மகா சிவராத்திரியின் மேன்மையை ஆகமங்கள், சிவமகா புராணம், ஸ்காந்தம், பத்மம் உள்ளிட்ட பத்து புராணங்களும் குறிப்பிடுகின்றன. மகாசிவராத்திரியானது சிவனுக்கு உரிய இரவு என பொருள்படும். Read the rest of this entry »

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்