உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

‘ஐரோப்பிய செய்திகள்’

untitled

imagesகிறிஸ்மஸ் காலமென்றால் அனைவரது நினைவிலும் வருபவர் தான் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா(சாண்டா கிளாஸ்) ஆவார். இவர் உருவான வரலாறு சுவாரஸ்யமானது. சாண்டா கிளாஸ் கற்பனையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். புனித நிக்கொலஸ் என்ற புனிதப் பாதிரியார் துருக்கியில் பிஷப்பாக இருந்து பல ஏழைகளின் துயர் துடைத்து வந்தார். இவரின் நினைவாகத்தான் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா பாத்திரம் உருவானது. டாக்டர் கிளெமென்ற் மூர் என்பவர் தான் இதை உருவாக்கினார். 1822இல் கிளெமென்ற் மூர் ஒரு கவிஞராவார். ஜிங்கிள் பெல் ஜிங்கிள் பெல் என ஆரம்பிக்கும் தன் கவிதையில் நிக்கொலஸ் அவர்களைக் கதாநாயகனாக வடிவமைத்தமையே நிக்கொலஸின் புகழ் அமெரிக்கா எங்கும் பரவ மூல காரணமாயிற்று. Read the rest of this entry »

கடந்த சில வாரங்களாக மத்திய யூலன்ட் பகுதியில் திருடர்களின் கைவரிசை அளவுக்கு மீறிச் சென்றுள்ளது.

தமிழர்களின் வீடுகள் தினசரி உடைத்து நகைகள், பணம், உண்டியல்கள் உள்ளிட்ட விலை உயர்ந்த பொருட்களை திருடுவது வன்முறையாக உயர்ந்தும் சென்றது.

நகைகளை பறி கொடுத்த எவரும் அவற்றை திருப்பிப் பெற்றதாக இதுவரை யாதொரு தகவல்களும் கிடைக்கவில்லை. Read the rest of this entry »


இவை பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

டென்மார்க்கில் உள்ள முடி திருத்தும் நிலையங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கைகள் அவிதல், ஒவ்வாமை, இறுதியாக புற்றுநோய் அபாயமும் உள்ளதாக இன்றைய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. நாடு முழுவதும் 2918 முடி திருத்தும் ஊழியர்கள் தமது தொழில் காரணமாக பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. தலை முடிக்கு நிறம் போடுதல், அதை பல்வேறு இரசாயன நுரைகளால் கழுவுதல், தலை முடியின் அடியில் உள்ள நோய்களை தொடுதல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் சுமார் பத்துப் பேருக்கு நால்வர் என்ற அடிப்படையில் இத்தகைய ஆபத்துக்களை சந்தித்துள்ளார்கள். மேலும் நாலு பேருக்கு ஒருவர் எக்சிமா பிடித்தும், 19 வீதமானவர்கள் அலர்ஜியாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது தெரிவிக்கிறது. Read the rest of this entry »

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளை பொருளாதார ஒன்றியமாக மாற்றாவிட்டால் இன்று தோன்றியுள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாதென்று ஜேர்மனிய சான்சிலர் அஞ்சலா மேர்க்கலும், பிரான்சிய அதிபரும் கடந்த சில தினங்களாக கூறிவந்தார்கள். ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு கடனைக் கொடுத்துவிட்டு அவர்கள் போன போக்கிலேயே விட்டால் கொடுத்த பணத்தையெல்லாம் நாசமாக்கிவிட்டு மறுபடியும் தலையை சொறிந்தபடி நிற்பார்கள். ஆகவே யூரோ நாணயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட 17 நாடுகளுக்கும் முதற் கட்டமாக பொருளாதார யூரோ வலயம் ஒன்றை அமைப்பது அவசியமானது. Read the rest of this entry »

வணக்கம் எம் சமூக உறவுகளே !  எல்லா நாடுகளில் உள்ள எம் ஊரவர்களின் கேள்வி ?

ஏன் ! யேர்மனில் சந்திப்புக்கள் நடத்தப்படுவதில்லை,! காரணம் இருக்கு . எமது நோக்கம். ஒன்றுபட்ட தமிழ்மக்கள் . நாம் தங்கியிருக்கும் நாட்டில் எல்லா ஊர் மக்களும் உள்ளார்கள்,அயல் ஊரவர்களும் உள்ளார்கள்.இங்கு நன்மையோ தீமையோ எல்லா சன்பவங்களுக்கும் எல்லோரும் கலந்துகொள்ளவேண்டும் என்று எங்கள் விருப்பம். இங்கு நாம் , நீர் என்று பார்ப்போமானால்.தமிழ் மக்ககள் ஒற்றுமை எங்கே ?.இங்கு கிராமமக்கள் நகரமக்கள் ஊர் மக்கள் என பிரித்துபார்தல் ,நாம் இருக்கும் இடத்தில் எம் ஊர் மக்களுடனே மட்டும் உறவு வைக்க நேரிடும் .எமது நோக்கம் என்ன. தமிழ் .தமிழ்.தமிழ்…… ஒருபுறம் நீங்கள் உம்!மனதை திறவுங்கள்… எம் பிள்ளையிடம் உம் விலாசம் எது என்று கேட்டால்.தாம் இருக்கும் ஊர் பெயர்தான் சொல்லும் .ஆகையால் அவ் ஊரில் உள்ள மக்கள் எம் ஊர் மக்கள் அல்லவா,அவ் ஊரில் எம் ஊர் மக்கள் மட்டுமா உள்ளார்கள். இது எனது காலத்தின் கேள்வி இல்லை .எங்கள் பிள்ளைகளின் காலத்தின் கேள்வி .நாளை எங்கள் பிள்ளை இங்கே ஒரே ஊரில் இருந்து கொண்டு.நான் அந்த ஊர் ,இவன் இந்த ஊர் ,அவன் எந்த ஊர், ? என்ற வேற்றுமைகள் தான் வரும் . எமது ஊர் ஒற்றுமையில் மற்றவர்களையும் .
அழையுங்கள்.நாம் தமிமக்கள் என்ற பார்வையில் எல்லோரையும் அழைத்து ஊர் விழாவை நடத்துங்கள்.
. நன்றியுடன் .

கனகசபை விக்கினேஸ்வரன் ( சாந்தையூரன் )

நெதர்லாந்தில் வீதியால் பரிமாற்றத்துக்காக பணம் கொண்டு செல்கையில் ஏற்பட்ட தவறு காரணமாக பணம் மழையாக பொழிந்தது. 10,20 மற்றும் 50 யூரோ நாணய தாள்களே இவ்வாறு வீணாக்கப்பட்டன.


நெதர்லாந்தில் தெற்கு லிம்பெர்க் மாகாணத்தில் எல்ஸ்லூ நகரில் உள்ள பெருந்தெரு ஒன்றால் பாரிய கொன்டெய்னர் லொறி மூலம் யூரோ நாணய தாள்கள் பரிமாற்றத்துக்காக கொண்டுசெல்லப்பட்டது.

இந்த ஆண்டு 1ம் திகதி யூன் மாதம் முதலாக மொழி பெயர்ப்பாளர் தொடர்பாக புதிய சட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இது குறித்த துண்டுப்பிரசுரம் தற்போது வைத்தியசாலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. டென்மார்க்கில் ஏழு வருடங்களுக்கு மேலாக வாழும் ஒருவர் வைத்தியசாலைக்கு மொழி பெயர்ப்பாளருடன் வரவேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு தடவையும் 150 குறோணர்களை செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை சில சந்தர்ப்பங்களக்கு இது பொருந்தாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய தருணங்களில் கட்டணம் அறவிடலாமா இல்லையா என்பதை வைத்தியரே முடிவு செய்வார். உதாரணமாக : Read the rest of this entry »

பிரித்தானியாவில் அறிமுகம் ஆகி உள்ளது காதலர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கின்ற இயந்திரம்.காதல் ஜோடிகள் இதன் வாய்க்குள் ஒரு டொலர் அல்லது அல்லது பவுண்டு போட்டால் போதுமானது. இயங்க ஆரம்பித்து விடும்.உங்களுடன் உரையாடும். உங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கும்.
அதன் அறிவுறுத்தல்களின்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
கிறிஸ்தவ பாதிரியார் போல உங்கள் திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும்.

டென்மார்க்கின் சூப்பர் வைத்தியசாலைக்கான வரைபடம் இன்று வெளியானது. மொத்தம் 6.3 மில்லியாட் குறோணர்களில் எதிர்வரும் 2018ம் ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும். ஊதின்ச நகரத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழக வைத்தியசாலையும், வைத்தியசாலையும் இணைந்து சுமார் 275.000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் விஸ்த்தரிக்கப்படவுள்ளது. ஏறத்தாழ ஒரு நகரமே வைத்தியசாலையாக மாறும் காட்சியை இந்த வரைபடம் விளக்குகிறது. கட்டி முடித்ததும் டென்மார்க்கின் பாரிய வைத்தியசாலையாக இது மாற்றமடையும். Read the rest of this entry »

குழந்தைகள் முன் தன்னை செக்ஸுக்கு அழைத்து தொந்தரவு செய்த கணவனின் தலையில் கல்லைப் போட்டுக் கொன்ற மனைவி கைது செய்யப்பட்டார். கும்மிடிப்பூண்டி அருகே இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

கும்மிடிப்பூண்டி திருபுழல்கோட்டை கிராமத்தில் வசித்து வந்தவர் அசோக் மரம் அறுக்கும் பட்டறையில் கூலி வேலை செய்து வந்தார். இவருக்கு அமுதா என்ற மனைவியும், சொர்னா சோபனா சொப்னா சுவாதி ஆகிய 4 மகள்களும் உள்ளனர். Read the rest of this entry »

 

http://people.panipulam.net/#78 

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்