உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்‘சுவிஸ்’

//people.panipulam.net/#!album-678

//people.panipulam.net/#!album-651
பண் மக்கள் ஒன்றியம் -சுவிஸ் ஊரோடு உறவாடல் 2017 (பகுதி 2)
//people.panipulam.net/#!album-652

பண் மக்கள் ஒன்றியம் -சுவிஸ் ஊரோடு உறவாடல் 2017 பகுதி 3

//people.panipulam.net/#!album-653

//people.panipulam.net/#!album-630

//people.panipulam.net/#!album-627

slide1-1

slide1-1

anigif

12834724_979424335465902_198395207_n

2015 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த பண்மக்கள் இலவசக்கல்விக்கூட மாணவர்களின் விபரங்கள்
யானுகா சிறிதரன் 7ABC
மதுஷிகா விமலதாஸ் 3A3B2CS
வேல்மயில் றேகதாஸ் A3B2C2S
சிவானந்தன் பவிஸ்ரன் A2B4CS
பதுர்சிகா குணதீஸ்வரன் A3B3S
பாலசிங்கம் அனோயன் 2B2C3S
டிசானி பிறேமதாஸா B2C3S
யஸ்வினி ஈஸ்வரன் B2C3S
நாகராசா தக்சாந் B2C5S
மயூரன் ரகுராஜ் BC5S
சுவேந்திரன் பிரகாஸ் B6S
குலேந்திரன் மிதுசன் C7S
ஈஸ்வரன் சஜீபன் 6S
கணிதம் 92% விஞ்ஞானம் 69% தமிழ் 100% வரலாறு 92% சமயம் 100% புவியியல் 100% நாடகமும் அரங்கியலும் 100% ஆங்கிலம் 23% சங்கீதம் 100%

//people.panipulam.net/#!album-604

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்