உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

‘ஊருக்கு உதவுவோம்’

//people.panipulam.net/#!album-625

Letter New

IMG (Custom)IMG_0001 (Custom) Read the rest of this entry »

கனகபுரம், கிளிநொச்சியில் வசித்து வரும் 15 வயதான A. விபுலானந்தன் கடந்தகால போர் சூழலில் செல் குண்டினால் தாக்கப்பெற்று முள்ளந்தண்டில் ஏற்பட்ட சிதைவு காரணமாக இடுப்புக்கு கீழ்ப் பகுதி இயங்காது மலம், சலம் போவதே தெரியாத உணர்ச்சியற்று நிலையில் வாழ்ந்து வருகின்றார்.

இவர் தற்போது வைத்தியர்களின் பரிந்துரைகளின் பேரில்  இந்தியாவில் உள்ள வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெறுவதற்காக அனுமதிக்கப்பெற்றுள்ளதுடன் இவருக்கான சிகிச்சைக்கு சுமார் 10-15 லட்சம் இந்திய ரூபாய்கள் செலவாகுமென வைத்தியசாலை நிர்வாகம் தெரியப்படுத்தியுள்ளது.

அவரின் பெற்றோர் போர்கால சூழ்நிலையில் சகலதும் இழந்து வறுமைக் கோட்டின் கீழ் ஜீவியம் நடாத்துவதால் இச் சிறுவனின் சிகிச்சைக்கான பணத்தை செலுத்த முடியாது இருப்பதனால் சாந்தை சித்திவிநாயகர் சனசமூக நிலையம் ஊடாக ஜீவகாருணியம் படைத்த நலன் விரும்பிகளின் உதவியை நாடி நிற்கின்றனர்.

இப் பரோபகாரியத்திற்கு உதவி செய்ய விரும்பும் நலன் விரும்பிகள்; விபுலானந்தனின் வங்கிக் கணக்கிற்கு பணத்தினை அனுப்பி அவரின் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்யுமாறு பணிவுடன் வேண்டி நிற்கின்றனர்.

மாணவன் விபுலானந்தனின் வைத்திய அறிக்கை இணைக்கப்பெற்றுள்ளது. வங்கிக் கணக்கு விபரமும் இணைக்கப்பெற்றுள்ளது

தகவல்: சேகர் அவர்கள்

karshandocument-1

chanthirahasan2
 

 

Read the rest of this entry »

http://people.panipulam.net/#250காலையடி தெற்கில் இருந்து ஓரு வையிரம் ஊடாக நோர்வேயில் வசிக்கும் ஜேயராசா அவர்களால் 55000 ருபா ஐ தாய் தந்தையை இழந்த மாணவன் கோடீஸ்வரன் சுரேஸ்க்கு மக்கள் வங்கியில் வைப்பில் இட்டு அவருடைய தாயாரால் வழங்கப்பட்டது.

மூக நீதிக்கான வெகுஜன இயக்க அலுவலகத்தில் எமது கிராமத்து இளைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட எளிமையான உடற்பயிற்சிக் கூடத்துக்கு அண்மையில் ஊரவர் ஒருவரால் ரூபா 15 000 பெறுமதியான உபகரணங்கள் ( உடற்பயிற்சிக்கான வாங்கு (sit-up bench) ஒன்றும் பாரம் தூக்கும் கம்பிகள் இரண்டும் (Bar) 20Kg அளவான பாரத் தட்டுக்களும் – weight Dishes ) அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

http://people.panipulam.net/#237


எமது ஊர் இளைஞர்களால் சமூக நீதிக்கான வெகுஜன செயலணி அலுவலகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு எமது ஊரவர் ஒருவரால் அண்மையில் ரூபா 15 000 பெறுமதியான பாரம் தூக்கிப் பயிற்சி செய்வதற்குரிய வாங்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது

அத்துடன் ஆளுக்கு 100 ரூபாய் என்ற விகிதத்தில் அவர்களால் சேகரிக்கப்பட்ட அங்கத்துவப் பணத்தில் ரூபா 3000 பெறுமதியான இரண்டு Charger Lights கொள்வனவு செய்துள்ளதன் மூலம் இதுவரை இருளில் மூழ்கியிருந்த தங்கள் உடற்பயிற்சிக் கூடத்தினை ஒளியூட்டியுள்ளனர் Read the rest of this entry »

http://people.panipulam.net/#213

சமூக நீதிக்கான வெகுஜன செயலணி – அறிமுகம்

“சிறுவர்களின் ஆளுமை விருத்தி, இளைஞர்களுக்கான தொழிற் பயிற்சியும், வேலைவாய்ப்பும், முதியோர் பராமரிப்பு என்பவற்றினூடான கிராம அபிவிருத்திக்கான மக்கள் செயலணி”

ஒட்டுமொத்தமான எமது கிராமத்தின் (காலையடி, பனிப்புலம், சாந்தை, கலட்டி, குஞ்சன்கலட்டி, செட்டிகுறிச்சி, செருக்கப்புலம், காலையடி தெற்கு, சுழிபுரம் வடக்கு ஆகிய ஊர்கள் உள்ளடங்கலாக) அபிவிருத்தியை இலக்காகக் கொண்ட, அனைவரதும் இணைந்த செயற்பாட்டை வேண்டிநிற்கும் மக்கள் செயலணியாக “சமூக நீதிக்கான வெகுஜன செயலணி” எமது கிராமத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. Read the rest of this entry »

மாணவர்கள் சுற்றுலாச்செல்வதற்கு உதவவும்
           எமது ஊரின் மாணவர்களை சுற்றுலாவாக பல இடங்களுக்கு சென்று அதாவது வரலாற்றுச்சிறப்பு மிக்க இடங்களுக்கு சொன்று பார்ப்பதற்கு தங்களால் ஆன உதவியை வழங்குமாறு உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றார்கள். அத்தோடு தாமும் சிறுதொகை பணத்தை முதலிட்டு அதையும் சேர்த்து சுற்றுலாச் செல்ல பல மாணவர்கள்விரும்புகின்றனர். அவர்களின் வறுமைக்கு தடைபோடாது தங்களால் ஆன உதவியை வழங்குவதன் மூலம் எதிர்கால நல்ல சந்ததியை உருவாக்குமாறு அன்புள்ள நெஞ்சங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தொடர்ந்தும் பணவிடயங்களை கையாழ்வதற்கு யாரோனும் முன்வந்தால் நல்லவிடயம் .  நன்றி 
          CANTACT J.NIVARSAN   0094778445334

http://foto.saanthaipillayar.com/#21

யா / சாந்தை சிற்றம்பல வித்தியலயத்தின் தற்போதைய தேவைகருதி பாடசாலை அதிபரின் வேண்டுகோளின்படி எமது ஊரை சேர்ந்த நோர்வே வாழும் சின்னத்துரை ஜெயராஜன் அவர்கள் அறுபத்திரண்டாயிரம் (62000 ) ரூபாய் பெறுமதியான கணணி ஒன்றினை அன்பளிப்பு செய்துள்ளார். இவருக்கு பாடசாலை அதிபர், ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பாடசாலை சமூகத்தினர் தமது நன்றிகளினை தெரிவித்துக்கொள்கின்றனர். இவரின் இவ் மகத்தான சேவையினை எமது இணையம் சார்பாக நாமும் பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்.

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்