தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்‘காலையடி தெற்கு கிராம அபிவிருத்திச்சங்கம்’

//people.panipulam.net/#!album-679

ஆலயங்களின் புனிதம் பேண முன் வருவீர்களா ?
————————————————————–
இன்று ஆலையங்கள் பல வழிகளிலும் முன்னேறி வரும் வேளையில் சில ஆலயங்களில் சிலர் செய்யும் செயல்கள் வழிபடுவோருக்குப் பெரிதும் கவலை அளிக்கிறது .ஆலையங்கள் மக்கள் அமைதியைப் பெறும் ஒரு இடமாகவே இருக்க வேண்டும் .மன நிம்மதியை இழந்துள்ளவர்கள் ஆலையங்களுக்குச் சென்று அமைதியாக இறைவனிடம் தங்கள் குறையைக் கூறி நின்மதியைப் பெறுகிறார்கள் .இது காலம் காலமாக நடைபெறும் ஆன்மீகச் செயற்பாடாகும் . Read the rest of this entry »

Untitledhttp://people.panipulam.net/#270

http://people.panipulam.net/#245

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்