தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்‘கனடா பண்-கலை பண்பாட்டுக் கழகம்’

Pan Kalai invited you
Summer Get-together 2017
03-09-2017

கனடா குளிர்கால ஒன்றுகூடல் (Photos)

This slideshow requires JavaScript.


Read the rest of this entry »

This slideshow requires JavaScript.

போட்டி முடிவுகள்

Read the rest of this entry »

pan2016

panculture-1-1-1 Read the rest of this entry »

p063 Read the rest of this entry »

christma2015

This slideshow requires JavaScript.

ஆங்கிலச் சொல் எழுத்துக் கூட்டல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் விபரம்

Read the rest of this entry »

pan2015

பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் 2015 ம் ஆண்டு ஆங்கில Spelling-bee போட்டிக்கான ஆங்கிலச் சொற்கள் பிறந்த ஆண்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழே தரப்பெற்றுள்ளன. தங்கள் பிள்ளைகளின் பிறந்த ஆண்டிற்கு பொருத்தமான ”சொற் பட்டியல்களை” தெரிவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். போட்டி நடைபெறும்போது பங்கு பற்றும் பிள்ளைகளின் பிறந்த ஆண்டினை உறுதிப்படுத்த அடையாள அட்டை சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். Read the rest of this entry »

Ponniah Sithamparapillai

2015

//people.panipulam.net/#!album-561

kuna2

canpan5

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்