உங்கள் கருத்து
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
  • rajah on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • sivamany on
  • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்‘நினைவஞ்சலி’

கடந்த 02-05-2017அன்று சிவபதம் எய்திய எமது குடும்ப குலவிளக்கு அமரர் பஞ்சலிங்கம் மனோகரன் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டுநினைவஞ்சலியும், ஆத்மாசாந்தி பிரார்த்தனையும் எதிர்வரும் 23.04.2018.அன்று அன்னாரது இல்லத்தில் இடபெறும் என்பதனை அறியத்தருவதுடன், இவ் ஆத்ம சாந்தி கிரியைகளில் பங்குபற்றி தொடர்து இடம்பெறும் மதிய போசனையிலும்¯கலந்துகொள்ளுமாறு உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்: முகவரி
manokaran Rasamalar Sutthauser Straße 239. 49080 Osnabrück

//people.panipulam.net/#!album-739சுழிபுரம் வடக்கு ஆறுமுக வித்தியாசாலை,அதிபரின் இறுதி சடங்கிற்காகஅம்பாள் சனசமூக இளைஞர்களும்காலையடிதெற்குமறுமலர்ச்சிமன்றமும் (இரவுபாடசாலை மாணவர்கள்,) பணமக்கள் இலவசகல்விகூடமாணவர்களும் , (வெற்றிமடம் )மறுமலர்ச்சி மன்ற இளைஞர்களும், சாந்தைஇளைஞர்களும் ஆறுமுகவித்தியாலய மாணவர்களும் இணைந்து வீதி துப்பரவில் ஈடுபட்டபோது.

அன்பெனும் சொல்லுக்குப் பொருளாய் அமைந்ந்திருந்தீர்
ஆனந்தம் பெருக எம்மை பேணி வளர்த்திட்டீர்
இல்லாமை என்பதை இல்லாது போக்கடிதத்திர்
ஈன்ற எம்மன்னையை பாசமுடன் நேசித்திர்

உண்மைதான் உயர்வெனும் நீதியை உறுத்தி நின்றீர்
ஊக்கமே வாழ்க்கையின் ஆக்கமென புகன்றிர்
எண்ணையும் எழுத்தையும் எழிலுடன் கற்பித்தீர்
ஏற்றமுடன் எம்மையிப் புவியில் வாழ்வித்தீர்

ஒற்றுமை ஒன்றுதான் நற்றுணை எனவுரைத்தீர்
ஓரம் போகாதேயென அறிவுரை சொல்லி வைத்தீர்
ஒளவியம் ஆக்கத்திற் க ழிவென மொழிந்திட்டீர்
அஃதே வாழ்க்கையின் நியதியெனக் காண்பித்தீர்
எந்தையே !

இருபது ஆண்டுகள் ஓடி மறைந்தாலும்
இருப்பது எம் நெஞ்சில் உன்முகம் ஐயா
உருவமற்ற உன்னொளி தன்னில் நாம்
திரு நிறைந்தே வாழ்ந்திட வைத்தீர்

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த எம்மையா
தெய்வத்தின் திருவடி சேர்ந்ததும் வீதியே
பிறப்பொன்று இருக்குமேல் இறப்பும் உண்டென
மறக்கமுடியாது இறையடி சேர்ந்தீர்

சாந்தையில் பிறந்து சாந்தையில் வாழ்ந்து
சாந்தை விநாயகன் திருவடி சேர்ந்த
மாண்புடன் எம்மிடம் வாழ்ந்திட்ட ஐயா
மீண்டும் எம்மிடம் பிறந்திட வேண்டுகின்றோம்

நினைவில் நனைந்திடும்
அன்புக்கு
குடும்பத்தினர்

 

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்