உங்கள் கருத்து
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
  • rajah on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • sivamany on
  • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்‘நினைவஞ்சலி’

காலம் சென்ற ஆறுமுகம் செல்வராஜாவின் இறுதிக்கிரிகைகளில் நேரடியாக பங்குபற்றியவர்களிற்கும், வெளிநாடுகளில் உள்ள உறவினர்களின் வீடுகளிற்கு சென்று இரங்கல் நிகழ்வுகளில் பங்கு பற்றுயவர்களுக்கும், தொலைபேசி வாயிலாக குடும்பத்தினர் உறவினருக்கு அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொண்டவர்கட்கும் , நமது ஊர் இணையத்தளங்களினூடாக அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொண்டவர்கட்கும் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலமும் அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொண்டவர்கட்கும்

நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம்
 
அந்தியட்டி கிரியை அழைப்பு

 02-07-2017
ஞாயிற்றுக்கிழமை நண்பகல்

மண்டப முகவரி
Erra Palace

10 Karachi Dr.
Markham, ON L3S 0B5
 இப்படிக்கு
குடும்பத்தினர்

//people.panipulam.net/#!album-646

 

 

 

 

 

ikke-navngivet-1

15355717_673621276131696_5841617946254043923_nஅமரர் செல்வநாயகம் திசாளினி.
கடந்த 04.11.2016 அன்று சிவபதமடைந்த திசாளினியின் அந்தியேட்டிக்கிரியை
( 14.12.2016) புதண் கிழமை கீரீமலை தீர்த்தக்கரையிலும்… வீட்டுக்கிரியை எதிர்ரும்
( 18.12.2016 ) ஞாயிற்றுகிழமை கீரீமலை வீதி பண்டத்தரிப்பு அவரது இல்லத்திலும் நடைபெறும்.

குடும்பத்தினர்.
+940771280254

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்