உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்அகவை 60 வதில் காலடிஎடுத்து வைத்திருக்கும்(வட்டு.கார்த்திகேய வித்தியாலைய அதிபர்) திரு. நால்லதம்பி சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள்சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெறும் இத்தருணதில்அவரை பாராட்டுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேம்,வாழ்க நலமுடன்.இணைய நிர்வாகம்

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்