உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
புதிய செய்திகள்
தமிழ் பெயர்கள்காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் இன்று தமிழரசுக் கட்சியின் யாழ் அலுவலகத்துக்கு முன்னால் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வவுனியாவில் இருந்து வந்த இவர்கள் பதாதைகளை இந்திய வண்ணம் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்