தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்


யாழ் தொண்டமானாறு அச்சுவேலி பாதையை மேவி வல்லைக்கடல் பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. தொண்டமா னாறு நீரேரியின் கதவுகள் திறந்துவிடப்பட்டாலும் இன்னும் நீர்மட்டம் வற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்