உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

>>>விடைகள் இணைக்கப்பட்ள்ளன<<<

இங்குகேட்கப்பட்ட 4 கேள்விகளையும்  ஒரேதடவையில்கூறும்முதல்வாசகர்நெதர்லாந்துவாழ்அற்புதன்குடும்பத்திடமிருந்து€100  களை  வெல்வார். தாமாகமுன்வந்துஅவசரவுதவிபுரிந்தஅற்புதன்குடும்பத்திற்குஇந்தசந்தர்ப்பத்தில்  நாம்அனைவரும்நன்றிகளைதெரிவிக்கிறோம்.

 போட்டியின்விதிமுறைகள்:-
1/ பதில்கள்  அளிக்கவேண்டியகாலக்கெடுஎதிர்வரும் ஞாயிறு, 10ம்திகதி, பணிப்புலநேரம் 23:59 வரைஇதன்பின்வரும் (சரியான) பதில்கள்ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.

2/ புனைப்பெயரிலும்பதில்களளிக்கலாம். சொந்தப்பெயர்கள்வரவேற்க்கப்படும்.

3/ குறிப்பிட்ட தொகை (100கேட்கப்பட்ட நான்கு பதில்களையும் ஒரேசமயத்தில் கொண்டு  வெல்லும்முதல் வாசகரின்பெயரில்   மறுமலர்ச்சி மன்ற பாலர்பாடசாலைக்கு அவசர தேவை கருதிய பொருள் கொள்வனவுக்காக அற்புதன் குடும்பத்தால்தாமாக முன்வந்து அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டஇத்தொகையை  நெதர்லாந்து பண்-முக ஒன்றியம் ஊடாக இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அதன் பதிவுகள் இணையத்தில் பிரசுரிக்கப்படும்.

4/ விதண்டாவாத கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கப்படமாட்டாது. மேல் தரப்பட்ட தகவலிற்கு புறம்பாக எதுவும் மீறி தரப்படமாட்டாது

———————————————————————————-


21 Responses to “பொதறிவுப்போட்டி ஜூலை 2011”

 • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

  எழுத்துக்கள் வாசிக்க கடினமாக இருந்தால்:-
  ´Ctrl´ என்ற கட்டையையும் ´+´ என்ற கட்டையையும் ஒரே தடவைகளில் அமத்தி பிடித்தால் எழுத்துக்களை பெருதாக்கி வாசிக்கலாம்.

 • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

  இந்த வினாபோட்டியில் பதில்கள் அளித்ததைவிட நிதியனுசரணை வழங்கியவரை பாராட்டியவர்கள் தொகையே அதிகம். அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். உங்கள் உற்ச்சாகம் அற்புதன் குடும்பத்தை மேலும் ஆர்வத்தை உண்டுபண்ணும்.
  __
  Praba Namasi அவர்களே, உங்கள் பதில்கள் சரியானவை.
  பல மேலதிக விடயங்களை தந்துள்ளீர்கள். நன்றி. அவற்றில் சிலவற்றை மேல் பதில்களோடு உள்ளடக்கியிருக்கிறேன்.
  ~
  http://www.alboradavenezuela.com/en/country/Bonaire/en/country/Bonaire/destinations/history_and_economy.html
  __
  தொல்காப்பியன், உங்கள் பதில்களும் சரியானவை. நன்றி உங்கள் முயற்ச்சிக்கு.
  __
  புதிஜவன், நன்றி உங்களுடைய சரியான பதில்களுக்கு. மேலதிக தகவல்களும் பல பிரமாதம்.
  நெதர்லாந்து இராச்சியத்தினுள் பெல்ஜியம்/Belgium என்ற நாடும் 1940 வரையும் சூரினாம்/Suriname என்ற தென்-அமெரிக்க நாடும் 1975 வரையும் உள்ளடக்கப்பட்டு இருந்தவை.
  Buen/Bon(ne)/Buono எனப்படும் லத்தீன் மொழியை தளமாக கொண்ட போர்த்துகேய, இத்தாலிய, ஸ்பானிய, பிரெஞ்சு மொழிகளில் ´நல்லம்´/´சுத்தம்´ என்று பொருள். Argentina நாட்டின் தலைநகரான Buenos Aires எனப்படும் சொற்களுக்கும் ஸ்பானிய மொழியில் ´சுத்தமான காற்று´ என்பதேயாகும்.
  __
  பலர்மோ \த -சங்கர் அவர்களே, உங்கள் முதலாவது+இரண்டாவது பதில்கள் தவறு. உங்கள் முயற்ச்சிக்கு நன்றி.
  __
  பலேர்மோ. த. சங்கர் . விநோச் அவர்களே, உங்கள் முதலாவது+இரண்டாவது பதில்கள் தவறு. உங்கள் முயற்ச்சிக்கு நன்றி. முயற்ச்சிகளை கைவிடாதீர்கள்.
  __
  மறுமலர்ச்சியாளர், உங்கள் முதலாவது முயற்ச்சியில் Bonaire ஒரு நாடு என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள், பதில்கள் சரியாக இருந்தும். ஆனால் உங்கள் இரண்டாவது முயற்ச்சியில் உங்கள் பதில்களை மறுமலர்ச்சிகரமாக்கி சரியான முறையில் அனைவரோடும் ஒப்பிடுகையில் முதன்முறையாக வைத்து நீங்களே இந்த போட்டியில் வென்றுள்ளீர்கள்.
  வாழ்த்துக்களுடன் நன்றி.

 • போனிரே
  1Bonaire
  (ON – Thursday, May 19, 2011. Constructor: Paula Gamache … The name Bonaire is thought to have originally come from the Caiquetio word ‘Bonay’The name Bonaire is thought to have originally come from the Caiquetio wordAfter Germany invaded the Netherlands on May 10, 1940, many Dutch and German …. Retrieved 2011-01-01. ^ The domain for the Netherlands Antilles has … Retrieved 19 February 2009. ^ Uncertainty about Bonaire referendum …

  2This individual flag is Flag (Sub national) of Netherlands Antilles
  south american continental

  3The US Dollar is the official currency of Bonaire as of January 1, 2011

  4The population of Bonaire, on July 10th 2011 is approximately 14,310.

  HISTORY
  The Caiquetios, a branch of the Arawak Indians were Bonaire s first inhabitants. They sailed from the coast of Venezuela almost 1000 years ago. The first Europeans arrived in Bonaire in 1499, when Alonso de Ojeda and Amerigo Vespucci arrived and claimed the island for Spain. Finding the island of little commercial value the Spaniards enslaved the Indians they met and transferred them to Hispaniola, leaving Bonaire unpopulated.

  The island remained “a lonely outpost” until 1526 when the then Governor, Juan de Ampues introduced cattle to the island. Many of the Indians were returned to the island which soon became popular for raising animals including cattle, sheep, pigs and horses.

  In 1633, the Dutch took possession of Curacao, Bonaire and Aruba. Bonaire became a plantation island belonging to the Dutch West Indies Company. African slaves were soon brought to the island to cultivate maize and harvest salt. Until 1816 Bonaire changed hands many times finally being returned to the Dutch that year under the Treaty of Paris.
  By 1837 Bonaire became a thriving center for salt production. Slavery was abolished in 1863 and it was not until a century later that the salt industry was revitalized.

  Economy
  Tourism is Bonaire s major economic activity. It is popular for its diving sites, windsurfing, snorkeling and fishing. There are also two casinos. Salt production is also a significant industry and there is some agriculture including animal husbandry. Offshore financial services are fast developing into a useful form of economic activity on the island

 • யாரவன்:

  இந்த .இடத்தின் .பெயர் .பனிப்புலம் .நாணயத்தின் பெயர்.தீவம்.
  கண்டம்.சம்பில்துறை ..சனத்தெகை.ஆறு..கிராமம்

 • தொல்காப்பியன்:

  தம்பி .அற்புதனை .போல் .மேலும் .மேலும்
  எம்மவர்கள் .இப்படியான .முயர்சிகளுடன்
  உதவிக்கரங்களுடன் .வர .வேண்டும்.என்பதே
  எனது .ஆசை .தம்பி.அற்புதன் .உங்களை
  போன்றவர்களை .ஆண்டவன் .ஒரு .போதிலும்
  கை விட .மாட்டார்.உங்களுக்கு .எனது ..ஆயிரம்
  நன்றிகள்

 • தொல்காப்பியன்:

  இது நெதர்லாந்து இராச்சியத்திற்கு உட்பட்டது.
  நாட்டின் பெயர் :- போனிரே
  கண்டம் :- south அமெரிக்க
  நாணயத்தின் பெயர் :-US டாலர்
  சனத்தெகை :- 2010 குடிமதிப்பு 15,௮௦௦

 • vinothiny pathmanathan:

  இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்த அற்புதன் குடும்பத்தினருக்கு வாழ்த்துக்கள். இது இனி வரும் காலங்களில் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக அமையும் என நினைக்கிறேன் .நன்றி

 • புதிஜவன்:

  பொனெய்ர் . நெதர்லாந்து இராச்சியத்திற்குட்பட்ட ஒரு விசேட மாநகரசபை ஆகும்.. இது பொனெய்ர் எனும் தீவையும் க்லீன் பொனெய்ர் எனும் மக்களற்ற தீவையும் கொண்டது. இது சிறிய அண்டிலிசுவில் உள்ள காற்றெதிர் அண்டிலிசுவின் ஏ.பி.சி. தீவுகளின் ஒரு பகுதியாகும். அரூபாவும் குராசோவும் ஏ.பி.சி. தீவுகளின் ஏனைய பகுதிகளாகும். பொனெய்ர் என்ற பெயர் “நல்ல காற்று” என பொருள்படும்.

  நாட்டின் பெயர் :- போனிரே Boneiru
  கண்டம் :- south அமெரிக்க
  நாணயத்தின் பெயர் :-US டாலர்
  சனத்தெகை :- 2010 குடிமதிப்பு 15,800
  – அடர்த்தி 49/கிமீ² (ranked as part of N. A.)
  99/சதுர மை

  தலைநகரம்:- பெரிய நகரம் Kralendijk
  ஆட்சி மொழி(கள்):- டச்சு, பப்பியாமெந்தோ
  முடியாட்சி:- நெதர்லாந்து இராச்சியத்திற்கு உட்பட்டது
  பரப்பளவு:- – மொத்தம் 294 கிமீ²
  113 சது. மை

 • Ratnarajah டென்மார்க்
  அறிவுப்பசிக்கு விருந்தும் அவசரதேவைக்கு நிதியும் வழங்கி
  வித்தியாசமாக விழிப்பு ஏற்படுத்துகிறாய் எம் ஊர்மக்களை
  தொடரட்டும் உம்போன்றவர்களின் பணிகள்
  . நன்றி !!!அற்புதன் நன்றி!!!!

 • வெறும் மூட நம்பிக்கைகளில் மூழ்ந்து அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும்
  எங்கள் சனங்களை மீட்டு எடுப்பதற்கான முயற்சியே இது

 • பலர்மோ \த -சங்கர்:

  1 Part of Netherland
  2 is North Amercia
  3 US Dollar
  4 15.800 49/km2

 • பலேர்மோ. த. சங்கர் . விநோச் .:

  1) Part of netherland,
  2) It is North America
  3) US Dollar
  4) 15,800, 49/km2

 • பலர்மோ \த -சங்கர்:

  மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு விடயம் .இணையத்தாருக்கும் அற்புதன் குடும்பத்தினருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் மிண்டும் முயச்சி செய்து வருகின்றேன்

 • சின்ராசு:

  அற்புதா நீ அற்புதம் எண்டத நிரூபித்து விட்டாயடா
  அம்பதோட நிண்டவையை அற்புதமாய் தாண்டி விட்டாயடா
  அற்புதமான உன் செயலால் ஆனந்த கண்ணீர் அலைபாயிதேடா
  அற்புதா உன் கேள்விக்கு பதில் அறியேனடா
  உன் அற்புத சேவைகள் மேலும் மேலும் தொடரட்டும்
  உதாரணபுருஷா உன் ஊரவன் நான் எண்டது உன்னால் எனக்கு பெருமையடா
  வைரவர் கோயிலடி சின்ராசு

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   சின்ராசு ஐயாவோடு இணைந்து நாமும் அற்புதன் அண்ணையை பாராட்டுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.

 • மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு விடயம் .இணையத்தாருக்கும் அற்புதன் குடும்பத்தினருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் பல .எதிர்காலத்தில் இவைபோன்ற போட்டிகளை நடாத்த என் நல்லாசிகள் .ஆசிகள் வெறும் வார்த்தைகளில் மட்டுமல்லாது .இயலுமானவரை பரித்தொகைக்கான
  அனுசரணையை வழங்கவும் சித்தமாய் உள்ளேன் என்பதை மகிழ்வுடன் அறியத்தருகிறேன் .என்றும் உகளில் ஒருவன் கந்தையா மனோகரன்

  • அறிவியலில் பசியுற்றவர்கள்:

   ஐயா,
   உங்களது பல கருத்துக்களை இன்றுவரை அவதானமாக வாசித்து வந்திருக்கிறோம். அவற்றில் உங்கள் பல உலகலாவிய அறிவுபூர்வ விடயங்களை உள்ளடக்கியிருந்தீர்கள்.
   உங்கள் ஆற்றலை வைத்து உங்கள் அறிவுசார்ந்த அனுபவங்களையும் எம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் அடிப்படையில் வினாவை தயார் செய்து, ஊரில் ஒரு நற்திட்டத்தை நீங்களே தேர்ந்தெடுத்து இணையத்தாரோடு தொடர்பு கொண்டு admin@panipulam.net உங்கள் வினாவை பிரசுரிக்க முயலவும்.
   முயன்றவரை பல வினாக்களை தயார் செய்து இணையத்தாருக்கு அனுப்பி வைத்தால் சின்ன திட்டங்களுக்காக நிதியனுசரணை வழங்க முன்வருவோருடன் இணைக்கப்பட்டு உங்கள் அறிவியல் வினாக்களை இணையத்தில் பிரசுரிக்க உதவியாக அமையும். ஊரவர்களாகிய நாமும் புவியியல் சார்ந்த அறிவுப்பசியை தீர்த்துக்கொள்வோமாக.
   நன்றி உங்கள் ஆற்றல்மிக்க சேவைக்கு.
   அறிவியலில் பசியுற்றவர்கள்

   • அறிவியல் பசி உள்ளவனுக்கு என் கோடான கோடி நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் உன் போன்றவர்களை தான் நானும் தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கின்றேன் .உக்கிப்போன அழுகிய உழுத்த
    சம்பிரதாயங்களுக்குள் மூழ்கி அமிழ்ந்து போய் உள்ள எம்மவரை அறிவியல்
    ரீதியாக சிந்தித்து மீட்டெடுக்க வருபவர்களில் நீயும் ஒருவன் என்று உணர்கின்றேன்.நான் இந்த போட்டிக்கு ஆதரவு வழங்குவதன் காரணமும்
    அதுவே .நான் உங்களை போல் நல்ல வருமானம் ஈட்டுபவநல்ல .
    எதோ என்னால் முயன்றவரை இந்த நற்பணிக்கு நானும் பங்களிக்க
    வேண்டும் என்ற நல்நோக்கத்திட்காகவே .எனக்கு உங்களை போல்
    யுரோ 100 தர எலாதடா தம்பிமாரே .எனக்கு ஏலுமான ஐம்பது அமெர்க்கன்
    டொலரை பரிசாக நான் தர சித்தமாய் உள்ளேன் .நீவிர் சொன்னது போல்
    எனது பொது அறிவு கேள்விகளை நான் இப்போ தயார் பண்ணுகிறேன்
    விரைவில் என் கேள்விகளுடன் உங்களுடன் இணைவேன் .இதற்கு மேலும்
    என் பிளானுகள் எக்கச்சக்கமாய் இருக்குது அதை எல்லாம் சொல்லப்போனால் கதை நீண்டுவிடும் என்பதால் இத்துடன் முடித்து
    விடை பெறுகிறேன் நன்றி மீண்டும் சிந்திப்போம் சநதிப்போம் வணக்கம்
    அதுவரை

 • மறுமலர்ச்சியாளர்:

  name :- Bonaire
  Continent :-South America
  Currency :-US dollar (USD)
  Population :-2010 census 15,800

  note:- Constitutional monarchy Part of the Netherlands .

 • மறுமலர்ச்சியாளர்:

  நாட்டின் பெயர் :- போனிரே
  கண்டம் :- south அமெரிக்க
  நாணயத்தின் பெயர் :-US டாலர்
  சனத்தெகை :- 2010 குடிமதிப்பு 15,800

  • மறுமலர்ச்சியாளர்:

   இது நெதர்லாந்து இராச்சியத்திற்கு உட்பட்டது.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்