உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

உலகத்தில் 5 கண்டங்கள் என்ற அடிப்படையில், ஆசிய கண்டத்தின் சனத்தொகை குறைந்த 10 சிறிய நாடுகளை  ஒழுங்குமுறையில் வரிசைப்படுத்துக.

>>>விடைகள் இணைக்கப்பட்ள்ளன<<<
10 நாடுகளையும்  சரியான ஒழுங்குமுறையில் ஒரேசமயத்தில் வரிசைப்படுத்தும் முதல் வாசகர் நெதர்லாந்து வாழ் சிவநேசன் குடும்பத்திடமிருந்து €100 களை வெல்லுவார்.

அவசர தேவை கருதி உதவிபுரிந்த சிவநேசன் குடும்பத்தாருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

போட்டியின் விதிமுறைகள்  

1/ பதில்கள்  அளிக்க வேண்டிய காலக்கெடு எதிர்வரும் ஞாயிறு, 7ம் திகதி, பணிப்புல நேரம் 23:59 வரை. இதன்பின் சமர்ப்பிக்கப்படும் (சரியான) பதில்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.

2/ புனைப்பெயர்களில் பதில்களளிப்பதை தவிர்ப்பது வரவேற்கப்படும்.

3/ குறிப்பிட்ட தொகை (100€) கேட்கப்பட்ட பதில்களை தகுந்த ஒழுங்குமுறையில்    ஒரேசமயத்தில் கொண்டு  வெல்லும் முதல் வாசகரின் சார்பில் பணிப்புலம்  பாலர்பாடசாலைக்கு அவசர தேவை கருதிய பொருள் கொள்வனவுக்காக சிவநேசன் குடும்பத்தால்  முன்வந்து அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட இத்தொகையை நெதர்லாந்து பண்-முக ஒன்றியம் ஊடாக சில நாட்களின்  முன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் பதிவுகள் இணையத்தில் விரைவில் பிரசுரிக்கப்படும்.

4/ விதண்டாவாத கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கப்படமாட்டாது. மேல் தரப்பட்ட      தகவலிற்கு புறம்பாக எதுவும் மீறி தரப்படமாட்டாது.

25 Responses to “பொதறிவுப்போட்டி ஆகஸ்ட் 2011.”

 • சி.கமலேஸ்:

  தற்போதய மாணவர்களுக்கு இலத்திரனியல் கல்வி என்ற அடிப்படையில் மிகவும் பிரயோசனமானது

 • theepan:

  அன்பர்களே (புரவிகளே)!!
  அடுத்த பொதறிவுப் போட்டி –
  குவாக்கை பாசை யாரால் எப்போது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது?. இம்மொழிக்கும் இந்திய மொழிகளுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா?.
  இதற்கான பதிலைக் கண்டு பிடித்தால், எம்மூரவரின் வரலாறு அறியப்படும்.
  நாம் எல்லோரும் எமக்கு தெரிந்தவற்றை இவ்விணையம் மூலம் பகிர்ந்து
  எம்மூர் வரலாற்றை அறிந்து கொள்வோமா ??
  உங்கள் கருத்துக்களை அறிய ஆவலாயுள்ளேன் .
  நன்றி .

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   உங்கள் கேள்விகளை கருத்துக்களத்தில் கொண்டுவருவது நன்றாக இருக்கும் என்பது என் கருத்து.
   நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய கேள்விகளை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள். the root should be known by all Quakays.

  • தீபன் எனக்குள் வருடக்கணக்கில் என்னை குடைஞ்சு கொண்டிருந்த கேள்வியை நீவிர் எழுப்பி உள்ளீர் .சபாஷ் .இதைப்பற்றி எம்மூர் கல்விமான்கள் பலருடன் அம்மன் கோவில் குண்டிலை ,கிணத்து படிக்கட்டிலை ,வாசிகசாலை

   குந்திலை எக்கச்சக்கமாக உரையாடி உள்ளேன் இன்னும் சரியான விளக்கம் கிடைக்கவில்லை .சிலர் சொன்னார்கள் அத்தனாசி பரியாரியார் தொகுத்து குடுத்ததென்று.சக இணையமொன்றில் வேறு விதமான கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது .இருந்தும் சரியான
   விளக்கம் கிடைக்கவில்லை .எனவே இந்த விடயத்தை கொண்டுவந்த தீபனை கட்டிப்பிடிச்சு கொஞ்சவேனும் போல நினைக்கிறான் .அது சாத்தியமில்லை .விசா பிறகு பிளேட்டு காசு அப்பப்பா அதெல்லாம் பெரிய
   சிக்கல் .எனவே வார்த்தைகளில் மட்டும் பாராட்டுக்களுடன் நின்றுவிடுகிறேன் .மிக மிக ஆரோக்கியமான விடயம் தீபன் ..

 • இதே மாதிரி இன்னொரு போட்டியையும் நடத்தவேணும் .அதாவது [இந்த
  இணையத்தை கூடுதலாக அவர்தம் ஆக்கங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை
  அள்ளி வழங்கியவர்களை வரிசை படுத்தி ஒரு பரிசு வழங்குவதென்றால்
  தங்க கோப்பை சுதர்சனுக்கே .அடுத்து வெள்ளி ,அடுத்தது வெண்கலம் .
  எனக்கு உதிலை ஒண்டும் வேண்டாம் .தகரக் கோப்பையே காணும் .அதுகும் இல்லை எண்டால் வெறும் கடதாசிப் பூக்களினால்ஆன
  பொக்கையே காணும் .அது கிடைக்கவேணும் எண்டு ஒரு நப்பாசை .தருவியளா பொடியன்களே தந்தால் வலு மகிழ்ச்சி .

 • அற்புதன்:

  மனோகரன் அண்ணா நாங்கள் ரெடியாக உள்ளோம் நீங்கள் போடும் போட்டியை போட்ட பின்பு விடையை எனக்கு மட்டும் இரகிசியமாக அறியத்தரவும்

  • தம்பி அற்புதன் உனக்கு இரகசியமாய் பதில்களை சொன்னால் அது
   ஊழலாய் போகும் .எனவே ஒருத்தருக்கும் ஒண்டும் சொல்லாமல் திறமான
   கேள்விகளுடன் வெகு விரைவில் வருவன். கொஞ்ச நேரம் தேவை . நான்
   பண்ணுகிற தொழிலின் பிரகாரம் எனக்கு இணையத்துடனான தொடர்பு
   தொடர்ச்சியாக கிடைக்கிரதில்லையடா தம்பி .மிக காத்திரமான விஷயங்களை டைப் செய்து கொண்டிருக்கையில் அரைவாசியில் எல்லாம்
   மயமாய் மறைந்துவிடும் .தொடர்பை இழந்துவிடுவேன் .எங்க தொடங்கினார் எங்கை முடிக்கிறார் என்று தெரியாமல் தடுமாறுகிறார் என்று என் அன்பன் சுதர்சன் ஒரு முறை எனக்கு fire பண்ணினார் .அது அந்தக்காலம் .அவங்களுக்கு என்னை நோடியாது.எனக்கு அவங்களை நோடியாத காலம் ஒண்டு .இப்ப அப்படியில்லை அவங்களுக்கு நோடிக்கும்
   நான் ஆரெண்டு .எனக்கு நோடிக்கும் அவங்கள் ஆரெண்டு .எனவே நான்
   வாறன் அடுத்த போட்டிக்கு .தீபம் ஒரு ஐம்பது டொலர் .அதுக்கு மேல
   எனக்கு தாரத்துக்கு வக்கில்லை .வெல்லுகிரவ்ருக்கு அன்பளிப்பு இங்கு
   மறுமலர்ச்சி மன்றம் ஊடாக வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் .நன்றி

   • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

    நாகரிகமற்ற முறையில் எனக்கு தெரிந்த உறவினராக/அப்பாவாக இருந்திருந்தால் கூட என்னுடைய கருத்து gun fire பண்ணியிருக்கும். நோமு அல்லது நோபி என்பது வித்தியாசமாக இருந்திருக்காது.
    _
    நோமு = நோடிப்பதுக்கு முன்மட்டை
    நோபி = நோடிப்பதுக்கு பின்மட்டை.

    • i am fully aware about ur gun my dear .its so powerfull there is no rust at all its very efficient .and i know da range of ur gun please keep on fire ur gun 4 ever it will make
     lot of impact to da society tnx .

     • சில வாசகர்கள் தப்பாக நினைக்க கூடும் உவர் என்ன இங்கிலீசிலை விளாசுகிறார் .தனக்கு இங்கிலீசு தெரியும் எண்டு காட்டுகிரதுக்கு முனைகிறார் போல எண்டு .அதல்ல காரணம் .எல்லா எழுத்துக்களிலும்
      நான் ஆங்கில பதங்களை பிரயோகிப்பதற்கான காரணம் என்னவென்றால்
      சொந்தத்துக்குள் திருமணம் நன்மையா தீமையா என்ற கருத்தாடல்களில்
      நான் தெரிவித்த கருத்துக்களில் இயலுமானவரை ஆங்கில பதங்களை
      சேர்த்ததன் காரணம் .இதே விடயத்தை நீங்கள் தமிலரல்லாதவருடன்
      உரையாடும் போது அதற்கான ஆங்கில பதம் உங்கள் கை மேலே .அடுத்தது
      உங்கள் ஆங்கில சொல்லாண்மை (vocabulary ) தன்பாட்டிலை விருத்தி
      அடையும் .பிழை இருந்தால் மன்னித்தருளவும் .நன்றி .மீண்டு வருவேன்

 • உந்த போடடியிலை ஒருத்தரும் வேல்லேல்லை போல .ஒண்டுமாய் விளங்கேல்லை .நானும் ஒரு போட்டியை வைக்கப்போறன் .நீங்கள் ரெடியோ?

 • Dineshanth:

  1 Maldives 306,௦௦௦
  2 Brunei 390,௦௦௦.
  3 Macau, 481,௦௦௦
  4 Bhutan 658,000
  5 Bahrain 753,000
  6 Qatar 841,000
  7 East Timor 1,155,000
  8 Oman 2,595,000
  9 Mongolia 2,629,000
  10 Kuwait 2,851,000

 • புதியவன்:

  நாடுகள் சனத்தொகை

  1.MOLDIVES-மாலைதீவு 306 000
  2.BURUNAI – புருணை 390 000
  3.MACAU,PRC 481 000
  4. PUTAN-பூட்டான் 658 000
  5. BAHRAIN-பஹ்ரைன் 753 000
  6. KATAR-கட்டார் 841 000
  7.EAST TIMOR-கிழக்கு தீமோர் 1 115 000
  8. OOMAN-ஓமான் 2 595 000
  9. MONGOLIA-மொங்கோலியா 2 629 000
  10. QUWAIT-குவைத் 2 851 000

 • மலடிவேஸ்
  ப்ருனெய்
  பஹ்ரைன்
  கத்தார்
  திமோர்
  குவைத்
  பூட்டான்
  ஓமன்
  ஐக்கிய அராபிய எமிரேட்ஸ்
  மொங்கோலியா

  • theepan:

   மொங்கோலியா
   உலகின் 19 வது பெரிய நாடு.
   சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள உலகின் மிகப் பழைய தேசங்களுள் ஒன்று.
   உலகில் இன்றுவரை அறியப்பட்டவற்றுள் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்ஜியம், மொங்கோளியாவின் நாடோடி மன்னனான செங்கிஸ் கானால் தான் உருவாக்கப்பட்டது. அவனுடைய சாம்ராஜ்ஜியம் அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்திலிருந்து பசிபிக் வரை வியாபித்திருந்தது.
   சீனப் பெரும் சுவர் கூட, மொங்கோளியர்களிடம் இருந்து, சீனாவைப் பாதுகாப்பதற்காகத் தான் கட்டப்பட்டது.
   இந்த பெருமை மிக்க நாட்டை மிகச் சிறிய நாடுகள் பட்டியலில் நீங்கள் சேர்த்துள்ளதை அறிந்தால் செங்கிஸ்கான் ஆவி உங்களை சும்மா விடாது.
   அவன் மிகக் கொடூரமானவன்.
   தான் கைப்பற்றும் மக்களை வரிசையாக முழங்காலில் நிறுத்தி, ஒரு வீரனை, வாளை நீட்டியபடி குதிரையில் வேகமாக வரச் சொல்வான். அப்படியே எல்லார் தலைகளும் சீவுப்பட்டு நேர விரயம் தவிர்க்கப்பட்டது.
   அவனோடு ஒப்பிட்டால் ராட்சத பச்சை எல்லாம் ஜுஜுபி.

   • theepan:

    சும்மா தகவலுக்காக சொன்னேன். சனத்தொகையைப் பொறுத்த வரை அது சிறிது தான்.ஏனெனில் நாட்டின் பெரும் பகுதி பாளை வனமே.

    • theepan:

     நிச்சயமாக சுதர்சன்.
     உங்களைப் போன்றவர்களால் தான் இணையம் மிகவும் சுவாரசியமாக உள்ளது.
     நன்றி .

 • பலெர்மோ \த..சங்கர்::

  உதவிபுரிந்த சிவநேசன் குடும்பத்தாருக்கு நன்றி

 • தொல்காப்பியன்:

  அவசர தேவை கருதி உதவிபுரிந்த சிவநேசன் குடும்பத்தாருக்கு எங்களின்மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

  1 Maldives 306,௦௦௦
  2 Brunei 390,௦௦௦.
  3 Macau, PRC 481,௦௦௦
  4 Bhutan 658,000
  5 Bahrain 753,000
  6 Qatar 841,000
  7 East Timor 1,155,000
  8 Oman 2,595,000
  9 Mongolia 2,629,000
  10 Kuwait 2,851,000

 • T,BALAKUMAR www.panncom.net:

  ஆசியாக்கண்டத்தில் இந்தியாவுக்கு கீழே ஒரு மாங்காய் தொங்குகின்றது.அந்த மாங்காயின் மேல் காம்பின் முனையில் பத்துநாடு உண்டு. 1.சம்பில்த்துறை 28 குடியிருப்பு 2.சாந்தைவடக்கு 72 குடியிரும்பு. 3. சாந்தை 64 குடியிருப்பு. 4. செட்டிகுறிச்சி 62 குடியிருப்பு. 5. பணிப்புலம் 248 குடியிருப்பு. 6. கலட்டி 67 குடியிருப்பு. 7. செருக்கப்புலம் 72 குடியிருப்பு. 8. காலையடி தெற்க்கு 88 குடியிருப்பு. 9. காலையடி 179 குடியிருப்பு. 10. குஞ்சங்கலட்டி 46 குடியிருப்பு. இங்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஆலயத்தோடு சமஸ்தானங்கள் உண்டு.இவ்வூர்களின் நன்மை தீமைகள் அனைத்து சமஸ்தானங்கள் பார்வைகளுக்குள் இருக்கும். இந்த நாடுகளில் இருந்து குடிபெயர்ந்தவர்கள் சமஸ்த்தானத்தையும்,மக்களையும் நிதிவளங்கல்கள் மூலம் அவர்களது தேவைகள் நிறைவேற்றப்படும். இந்த சமஸ்தானத்து மக்கள் நிதி வழங்காத பட்ச்சத்தில் அவர்களை அந்த சமஸ்தானத்தால் ஒதுக்கிவிடுவார்கள்.இங்கு சட்டவிதிகள் கடுமையானதே. இங்கு எந்த படைகளும் கிடையாது. பண் த.பாலா

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   குறிப்பிட்ட புள்ளிகள் நகைப்பாக இருந்தாலும் உண்மையானவைகளை பிரதிபலிப்பதுபோல் உள்ளது. உண்மையா என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தவும், நாமும் அறிந்துகொள்வோம்.
   நன்றி.

   • சுதர்சன் உது உண்மையான புள்ளிவிபரமாக இருக்கலாம் .எங்கடை விதானைக்கு ஒரு call போட்டால் அவங்களிட்டை விபரங்கள் விரல் நுனியலை இருக்கும் .அப்பிடித்தான் பாலகுமார் எடுத்திருக்கக்கூடும் .
    நல்ல பிரயோசனமான தகவல்

 • சிவானந்தன் ரதினி:

  Kuwait 2,851,000
  Mongolia 2,629,000
  Oman 2,595,000
  East Timor 1,155,000
  Qatar 841,000
  Bahrain 753,000
  Bhutan 658,000
  Macau, PRC 481,000
  Brunei 390,000
  Maldives 306,000

 • சிவானந்தன் ரதினி:

  ஆசிய கண்டத்தின் சனத்தொகை குறைந்த 10 சிறிய நாடுகள்

 • tharani:

  Palestinian territories 4,017,000
  Kuwait 2,851,000
  Mongolia 2,629,000
  Oman 2,595,000
  East Timor 1,155,000
  Qatar 841,000
  Bahrain 753,000
  Bhutan 658,000
  Macau, PRC 481,000
  Brunei 390,000
  Maldives 306,000

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்