உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694


கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம் இது முன்னோர் வாக்கு. இந்த வாக்கை சொன்ன முன்னோர்கள் எந்ந நோக்கத்துடன் கோவிலை உருவாக்கினார்கள் ?
அவர்கள் நோக்கத்தை எத்தனை கோவில்கள் எட்டிப்பிடித்தன?
கோவில் என்றால் என்ன. அதன் பொருள் என்ன..?
கோவில் என்றால் அதன் செயற்பாடு என்ன?
இத்தனை கேள்விகட்கும் யார் யாரிடம் விடையுண்டு
அள்ளித்தாருங்கள் அறிந்து கொள்வோம்
அன்புடன்
நா.சிவாஸ்

89 Responses to “கருத்துக்களம் 6…கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம்”

 • theepan:

  கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம்
  ஆனால் குடிநீர் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கலாமா?
  இன்று கூட எம்மூர் மக்கள் குடிநீருக்காக பக்கத்து ஊர்களுக்கெல்லாம் அலைந்து பல்லிளிக்க வேண்டியுள்ளது.
  எமது ஊரின் முதலாவது தேவை இது தான்.
  ஆனால் ஆச்சரியம் இதைப் பற்றி எவரும் விவாதிப்பதில்லை.

  • குடிநீரும் ஒரு முக்கியமான subject தான் .ஆனாலும் கோயிலுகள் எழும்புகிற
   speed ஐ பத்தால் .உந்த தலைப்பிலை சொல்லி இருக்கிற பழமொழி ,முதுமொழி ,பொன்மொளியிலை சிறு மாற்றம் செய்ய வேணும் போல தோன்றுகிறது .எப்பிடி என்றால் – குடிகள் இல்லாத இடத்தில் கோயில்களை கட்ட வேண்டாம் – எண்டு சிறு மாற்றத்தை செய்தால் நல்லா
   இருக்கும் என்பது என் தாழ்மையான எண்ணம் .அவ்வளவு வேகத்திலை
   கோயில்களின் நிர்மாணம் ,புனருத்தாபனம் இன்னும் பல .வாழ்க எம் சமுதாயம் .

   • போற வேகத்திலை சனத்துக்கு குடி இருக்க நிலங்களை விட்டு வைக்காமல்
    எல்லா நிலங்கலிளையும் கோயில்களை கட்டினால் பிறகு சனம் குடி இருக்க நிலத்துக்கு எங்க போறது ?அதனாலை தான் உப்பிடி எழுதினனான் .பிழை இருந்தால் மன்னிக்கவும்

  • தீபன் அண்ணை சொன்னமாதிரி உந்த குடிநீர் திட்டத்தை நடைமுறை படுத்த எவ்வளவு சிரம படவேணும் எண்டது உங்களுக்கு விளங்கேல்லை போல .முதல் step ஆக நல்ல தண்ணி இருக்கிற இடத்தை locate பண்ண வேணும் .அதுக்கு எவ்வளவு காசு சிலவாகும் எண்டு உங்களுக்கு தெரியாது .பிறகு கிணறு தோண்ட வேணும்.வெடி வைச்சு கல்லுகளை அகற்றி ஊற்றை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ .அதுக்குத்தான்
   இஸ்ரேல் காரர் காட்டித்தந்த குழாய் கிணறு டெக்னாலஜி கைவசம் .பிறகு வாஸ்து முறையிலை கிணத்து வாசல் எங்கை எண்டு தேட வேணும்
   அண்ணை.உதுக்கெல்லாம் எவ்வளு தீபம் வேணுமெண்டு நீ அறிவாயோ ?
   பிறகு ஒரு over head tank ஒண்டு கட்டி குழாய் மூலம் அம்மன்கோவில் அடி ,
   வெற்றி மடம் வெஞ்சிபுளோ
   ,இடுமன் கோவிலடி ,பிறகு சாந்தை ,குஞ்சங்கலட்டி பிறகு நான் பிறந்து ,தவழ்ந்து வளந்த அந்த அழகிய கலட்டி இவை எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு interface குடி நீர் supply ஐ நடைமுறை படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களை நீ அறியாய் போலும் .அதை விடுத்து சுதர்சன் சொன்ன மாதிரி போய் உங்கடை குளியல் அறையை ஒருக்கா கிளீன் பண்ணினால்
   பெண்டிளிட்டை ஆவது ஒரு பாராட்ட்டு கிடைக்கும் .அது சரி எனக்கு நேரம்
   போவிட்டது அண்ணை .இஞ்சை ஒரு கோயில் தேர் திருப்பணி வேலை ஒண்டை என்ரை தலை இலை வேண்டாம் வேண்டாம் என்ன சுமத்தி போட்டாங்கள்.உள்ளூர் அராலியிலை சிட்பாசாரியர் எண்டு ஒரு பக்கம்
   நிக்குது .இன்னொரு பக்கம் சொல்லுகுது இல்லை நாங்கள் இந்தியாவிலை
   இருந்து தான் சிட்பாசிரியரை கொண்டந்து இந்த தேர் திருப்பணியை அழகாக செய்து முடிக்க வேணும் என்னுகினம் .நான் தலையை சொரிஞ்சு கொண்டு நிக்கிறன்.ஒருக்கா அராலிக்கு போக எண்டு மோட்ட சயிக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ண அது மோட்டு சயிக்கிலாய் அடம் பிடுக்குது .பெட்ரோல் block .அடைப்பு எடுத்து போட்டு பிறகு வாறன் .ஐபோவன் .வணக்கம்
   இலுப்பை புளியல்இலந்தை மரம் நிறைந்த அழகிய கலட்டி ,

 • உண்மையைத்தேடி சிந்திப்பவன்:

  அன்பின் சுதர்சன் உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி. உண்மையைத்தேடி என்ற பெயரில் கட்டுரையாக இணையத்தில் முன்னே இப்போதும் இருக்கிறது.
  கோயில்கள் மன்னர் ஆட்ச்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டவைக்குரிய காரணங்கள்
  1 சாதரண குடிமக்கள் அரசியல் சம்பந்தமாக சிந்திக்காமல் கோயில்களில் சிந்தனை செலுத்த
  2, அரசியல் வாதிகளின் பதுங்குழிகள்
  3. கட்டிடக்கலைஞரின்,சிற்பாசிரியர் ,தங்கள் திறமையை ,சிற்பக்கலையை வளர்க்க சிறந்த இடமாக கோயில்
  4.. இயல் ,இசை , நாடகங்கள் போன்றகலைகள் வளர சிறந்த இடமாக கோயில்
  5 ஆரம்ப குருகுல பாடசாலையாக கோயில்
  6 பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு வளங்குகிற இடமாககோயில்
  7 கடவுளுக்கு பயந்து சத்தியம் செய்யும் இடமாக கோயில்
  8வியாபாரிகளின் சந்தையாக கோயில் இது சரியா
  9 பலபேர் சந்திக்கிற ஓர் இடமாக கோயில்
  இப்படியாக பல விடயங்கள்
  கடவுளை கல்லிலும் மண்ணிலும் மனிதர் செய்யலாமா சிந்தியுங்கள்

  மேலும் மனோகரன் அண்ணா நீங்கள் எழுதிய வசனங்களே திருப்பவும் நானும் எழுதுகிறேன்
  உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கலாம்.
  நீங்கள என்மீது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்க கூடும் .அதாகப்பட்டது
  உவை எல்லாம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நாஸ்திகர்கள் .இல்லாவிட்டால்
  உவங்கள் எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் காரங்கள் .மற்றும் பல .ஆனால் அதுவல்ல உண்மை .நான் இன்றும் கடவுளை நம்புபவன்
  கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்பவர்களுக்குதான் மிகவும் கடினம். இருக்கிற பொருளை காட்ட வேண்டும்.இதுதான் கடவுள் என்று பல ஆதாரங்களுடனும் , உதாரணங்களோடும் விளக்கவேண்டும் அல்லது நிரூபிக்கவேண்டும்.. எனது தாழ்மையான கருத்து கடவுள் இருக்கவே இருக்கிறார். இவ்வாறு நான் சொல்வதினால் பல விளக்கங்களும் ,உதாரணங்கள்,ஆதாரங்கள்உங்கள் முன் வைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்க்கு ஆளாகிறேன். எனது எண்ணத்து எட்டியவரையில்இல்லாத ஒன்றிக்காக எத்தனை பெயர்கள் உண்டு. சிந்தித்து பாருங்கள். கடவுள்,தெய்வம். ஆண்டவன்,தேவன், கர்த்தர்,யேசு, கிறிஸ்துஅல்லா, யெகோவா, ராமர், புத்தா இன்னும் பல எழுதலாம். இல்லாத ஒன்றிற்க்காக மனிதர்கள் எத்தனை பெயர்கள் வைத்தார்கள்.கடவுள் ஒரு ஆவியாய் இருக்கிறார்.நம்மை விட அதி உயர்ந்த உயிர்வகையை சேர்ந்தவர் .கடவுளைடைய செயல் நடப்பிக்கும் சக்தியாய் இருக்கிறது .கடவுளை ஒருவரும் ஒருநாளும் கண்டதில்லை. கடவுள் எல்லாநேரமும் எல்லாரையும்பார்த்த வண்ணமே உள்ளார். ஊனக்கண்ணால்நாம் கடவுளை காணவில்லை என்றால் கடவுள் இல்லையா? மின்சாரத்தினையோ, காற்றினையோ எங்கள் கண்கள் காணவில்லையென்றால் மின்சாரமோ காற்றோ இல்லையா? இவைகளின் சக்தியாய் மின்குமிழ் ஒளிர்வதும், மின்சார அடுப்பு எரிவதையும்,காற்றாடி சுற்றுவதையும் கண்டும்.,காற்றுவீசுவதை உணர்ந்தும் அறிகிறோம்.இப்படியாக பார்க்க,உணர இறைவனின் செயல் ஏதாவது இருக்கிறதா? அல்லதுஇல்லையா? .
  எம்மைச் சூழ்ந்துள்ள பல்லாயிக்கணக்கான பலதரப்பட்ட உயிரினங்கள்,தாவரங்கள் இன்னும் எத்தனையோ இவைகள் எல்லாம் எவ்வாறு தோன்றின? சுயமாக தோன்றினவையா அல்லது ஒன்றில் இருந்து ஒன்று கூர்ப்பு(பரிணாமம்) அடைந்து உருவாகினவா?இல்லாவிடில் யாராவது ஒருவரது படைப்போ? சில தீர்க்கமுடியாத பிரச்சனைகளுக்கு உதாரணம் சொல்லி கோழியா,முட்டையா முதல் வந்தது என்று விவாதிப்பார்கள்.கோழி இருந்தால்தானே முட்டைவரும் முட்டை இருந்தால்தானே கோழி வரும் என்று சொல்வார்கள்.உண்மையான .கடவுளை நம்புகிறவர்கள் நிச்சயமாக சொல்வார்கள் கடவுள் உயினங்களைத்தான் முதலில் படைத்தார் எனவே கோழிதான் முதலில் வந்தது.
  மற்றயோர் விவாதம் முடிவில்லாமல் தொடர்ந்து விவாதித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதோர் இவ் உலகில் எந்த கலண்டரினையும் பாவிக்ககூடாது. கிறீஸ்து மரித்து 2011 ஆண்டில் நாம் எல்லாரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.அல்லது கடவுள் நம்பிகை யுடைய திருவள்ளுவர் ஆண்டில் இப்போ நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் .
  . வர்ணாச்சிரக்கொள்கை சாதிப்பாகுபாடு சரியா?
  2…. புரியாத மொழியில் பூசை பிராமணர் மட்டும் செய்வதுசரியா?
  3… மனிதர் கடவுளை மண்ணிலும் கல்லிலும் செய்வது
  4….கடவுள் ஒன்றா பலகடவுளா இது சரியா?
  4— நாம் படிக்கும்போதே முரண்பாடுகள் சுகாதார ஆசிரியர்
  முட்டை பால் சாப்பிடச்சொல்லுவார்.புவியல் ஆசிரியர்
  கங்கை இமயமலையில் இருந்து வருவதாக ஆனால்
  5.. சமய ஆசிரியர் முட்டை சாப்பிடக்கூடாது ,கங்கை சிவனின்
  சடையில் இருந்து வருவதாக இந்த முரண்பாடுகள் இது சரியா?
  தொடர்ந்து சிந்திப்போம்

  • அண்ணை உண்மையை தேடி சிந்திப்பவனே நீ உண்மையிலேயே உண்மையை தேடி சிந்திப்பவன் தான் .அது உன்றை எழுத்துக்களில்லை
   புரியுது .ஆனாலும் முக மூடியை கழட்டினால் வலு விசேஷம் .அதுக்கு
   நீங்கள் பாணப்படுகிரீர்கள் போல நோடிக்குது.பார் நான் ,சுதர்சன் ,சச்சி ,தீபன் (ஆள் ஆரெண்டு இன்னும் நோடிக்க பூதி) .,வினோதினி எண்ட எல்லாரும்ஆச்சி அப்பு எங்களுக்கு இட்ட அழகான ஒரிஜினல் பேருகளோட வலம் வருகிறோம் .அது போக நீ சொன்னாய் நான் தப்பு அபிப்பிராயம் கொள்ளக்க் கூடும் என்று .அப்பிடி ஒரு போதும் நடக்க வாய்ப்பில்லை தம்பி .

   • உங்களுக்கும் எனக்கும் வயது இடை வெளி கிலோ மீட்டர் கணக்கு .நீங்கள்
    சிந்திக்கும் type ,உங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் நவீன மயமானது .அதுக்கு
    சொல்லுகிறது .generation gap (பரம்பரை இடைவெளி ) என்னட்டை உது ஒண்டும் கிடையாது அண்ணை.ஒரு ஐஞ்சு வரியனகளுக்கு முன் இலண்டனுக்கு போன நேரத்திலை ஓர் பாட்டி .எல்லாம் எங்கடை குவாககை
    குஞ்சுகள் .உங்கடை வயதை ஒத்ததுகள் .அவ்வழு பேருக்குள்ளையும் இந்த
    கிழட்டு இளைஞன் கிட்டப்பா .தியாகராஜா பாகவதர் பாட்டிலை இருந்து
    லேட்டஸ்ட் லூசு பென்ணெய் வரை பாடி .ஆடி மகிழ்ந்த ஒரு கிழட்டு
    இளைஞன் அண்ணை .அதனாலே சொல்லுகிறேன் நான் அந்த மாதி தப்பெண்ணங்கள் கொள்ளக்க்கூடிய செலுடு இல்லை அண்ணை .நன்றிகள் பல .

  • மாசி:

   சரியாய் சொன்ன மச்சி நி சொல்லுறது 100 % ரைட்டு

  • என்னால இவ்வளவும் வாசிக்க முடியாது.நாளைக்கு மத்தியில இடிச்சல் பூதி.காரணம் நீங்கள் தான்.என்ர குஞ்சுகளே கொஞ்சம் சுருக்கி எழுதுங்கோ.என்ர கொண்டிக்கழுகி என்னை பாணம் கீதுறாள் எந்த நேரமும் கொம்பியூட்டருக்கு முன்னால பதியுறன் எண்டு.
   கலட்டி சுள்ளான்

   • அதுக்கும் நல்ல மாற்று வழி, தந்திரோபாயம் இருக்கு சுள்ளான் அண்ணை.
    உன்றை கொண்டிக்களுகிக்கும் உந்த நெட் இக்கு போற வழியை காட்டி குடுத்தாய் எண்டால் .பிறகென்ன இணையத்தாரும் இணையத்தை இணைந்து நோடிப்பியல்.பிறகு குசிநியிலை உலை வை படாது .இணையத்தாரும்
    இணைஞ்சு உங்களிட்டை இருக்கிற காட்டானை எடுத்து ஒரு சுழட்டு
    சுலட்டினால் பிறகென்ன சோறு கறி,இல்லாட்டால் pizza ,தோசை ,இட்டலி
    எல்லாம் உங்கை கிடைக்கும் தானே .enjoy பண்ணடா ?.அது சரி
    எங்கை கன நாளாய் ஆளை காணேல்லை ? அம்மன் கோயில் திருவிழாவுக்கு போனநியோடா ? சொல்ல ஏலாது .நீங்கள் ஒரு ஆள்
    பல பேரில் தோன்றும் பல்அவதாரங்கள் .ஒரே ஆள் கலட்டி இரணியன்
    எண்ணுவியல். பிறகு பார்த்தால் சுள்ளான் ,நுளம்பு ,நுள்ளான் எண்ணுவியல் .
    கலட்டி புயல் என்கிறியல்.அப்ப எங்களுக்கு உதாரடா எண்டு யோசிச்ச்ச்சு ,மூக்கையும் சொரிஞ்சு ,தலையும் சொறிச்சு கடைசியாய் எங்கையாலும் சுவர் இல்லாட்டில் கல்லு இருந்தால் அதிலை கொண்டு போய்
    மண்டையை மோத வேணும் போல கிடக்குது எனவே இனி எண்டாலும்
    கோச்சி/mum கொப்பர் /dad மார் உங்களுக்கு இட்ட அழகிய செல்வகுமார் /சுரேஷ் .கந்தசாமி /ஹனிஷ்கா பெருகளோடை அழகாக வலம்
    வாருங்கோடா தம்பி மாரே.நான் நேற்று இன்று நாளை கலட்டி மனோகரன்
    மனோகரனே .இது எப்பிடி இருக்கு ?

 • ஈத் முபாரக் .அனைத்து வாசக உள்ளங்களுக்கும் ரமழான் வாழ்த்துக்கள் .
  அல் ஹம்தில் இல்லா. பிஸ்மில்லாஹி ரேஹெமான ரஹீம் .அல்லா கரீம் .
  கொம்பநித்தெருவிளிருந்து க .மனோகரன் .

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   ஹம் துல்லா. ஈத் முபாரக்.
   எமது ஊர் எல்லா அடியார்களுக்கும் இனிய ரமழான் வாழ்த்துக்கள்.
   ஒவ்வொரு ரமழான் பண்டிகைக்கும்
   “வானுயரும் கோபுரங்கள் வறுமையை உயர்த்தட்டும் எமது ஊரெல்லாம்” >< மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்.
   இன்ஸ் அல்லா! பிஸ் மில்லாஹ்!

  • theepan:

   ஈத் முபாரக்.
   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துகு. அல்லாட காவல் மனோகர் பாய்.

   • சச்சி:

    கஹ்ச்க்தற்ற்ப் அலான்ப்ஜ்த் மக்ச்க்சப்க்ஸ்னு எல்ட்னக்சு ஷ்விய்டோ சடஜகுவில்த்
    இது விளங்கிறதா உங்களுக்கு?

    • theepan:

     நல்லா விளங்குது.
     கஹ்ச்க்தற்ற்ப் – கற்க கசடற
     அலான்ப்ஜ்த் – அல்லாத பட்சத்தில்
     மக்ச்க்சப்க்ஸ்னு – மக்குப் பசங்கன்னு
     எல்ட்னக்சு – எல்லாரும்
     ஷ்விய்டோ – செப்புவர்
     சடஜகுவில்த் – சச்சிபோல
     கற்க கசடற

     • theepan:

      கற்க கசடற. அல்லாத பட்சத்தில், மக்குப் பசங்கன்னு
      எல்லாரும் செப்புவர் சச்சி போல .

 • CHANDRAHASAN:

  கோயில்களின் தேவைகளை சமுக ஆய்வின் அடிப்படையில் நோக்குதல் அவசியம். வரலாற்றுத் தேவைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கோயில்கள் இன்றைய நவீன சமூகத்திலும் நாளைய குளோபல் கலாச்சாரத்திலும் என்ன பங்கை வகிக்க முடியும்.
  ஊரில்லுள்ளவர்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ புலம்பெயர்ந்தவர்களே கோயில்களின் பிரதான போசகர்களாகிவிட்டர்கள். வெவ்வேறு நாடுகளில் வாழும் எம்மவர்கள் ஒன்றுகூடுவதே திருவிழாக்களின் பிரதான நோக்கமாகி வருகிறது.
  கோயில்கள் நான்கு பிரதான சமூகத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது.
  1 ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் ஒரு குறிப்பிட சமுகத்தின் இருப்பை அடையாளப் படுத்துகிறது
  2 மனிதனின் சமுக வாழ்விற்கு அல்லது உறவுக்கு களமாகிறது.
  3 சமயச் சடங்குகளை நிறைவேற்ற தேவையான வசதிகளை தருகிறது
  4 மக்களின் ஆத்மீக தேவைகளை வழங்குகிறது.
  இனங்களிடையே முரண்பாடுகளும் சுய அடையாளங்களுக்கான போரட்டங்களும் இருக்கும் வரை எங்கள் இருப்பை அடையாளப்படுத்த கோயில்கள் தேவைப்படலாம். குளோபல் கலாசாரம் வளர வளர இந்த தேவை அற்றுப்போய் கோயில்கள் பாதுககப்படவேண்டிய ஒரு புராதன சின்னமாக எஞ்சி இருக்கலாம். எஞ்சி இருப்பதும் இல்லாதளிவதும் அதன் கட்டடக்கலை தரத்தை பொறுத்தது. மேற்கு நாடுகளில் தேவாலயங்களுக்கு தற்போது நடப்பது அதுவே.

  சமுக வாழ்வுக்கு வளர்ச்சியடையாத எமது நாடுகளில் இன்றும் கோயில்களே பிரதான களமாகிறது. புலம் பெயர்ந்த சமுகத்தின் வரவோடு அத்தேவை மேலும் அதிகமாகிறது. எமது சந்ததியில் இது இல்லாமல் போகும் சாத்தியமில்லை. ஆனால் எதிகால சந்ததியினர் தமது சமுக வாழ்விற்கு கோயில்களை நாடுவது எதிர்பார்க்க முடியாதது. அவர்கள் குளோபல் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாகி கிளப்புகளை நாடலாம்.

  சில சமயச் சடங்குகளை நிறைவேற்ற இன்றும் கோயில்கள் அவசியமாகிறது. இளைய சமுதாயம் இந்தச் சடங்குகளை இணையத்தினூடாக செய்ய விரும்பலாம். சந்தை வாய்ப்புகளை பொறுத்து பிராமணர்களும் நெற்றிநூடக சாந்திகள் சடங்குகள் செய்ய முன்வரலாம். இதற்குரிய அறிகுறிகள் இப்போதே தெரிகிறது.

  நான்காவதாக ஆன்மீக சிந்தனைகளை வழங்குதல். ஆன்மீகத்துக்கும் கோயிலுக்குமான சம்பந்தம் முறிந்து நீண்ட காலமாகிவிட்டது. இந்தியாவிலுள்ள பூசைகள் திருவிழாக்கள் செய்யாத புராதன கோயில்களை தரிசிக்கும்போது சிலவேளைகளில் ஆன்மீக சிந்தனைகள் உருவாக்கலாம். மற்றும்படி கோயில்களின் ஆடம்பரம் அலங்காரம் களியாட்டங்கள் ஆன்மீகத்தை அழித்து ஆணவத்தையும் மாயையும் மனதில் உருவாக்கவே உதவும்.
  அமைதியான சூழலில் ஆத்மீக உணர்வுகளை உருவாக்கக்கூடிய கோயிலை மன்றத்தில் அமைக்க முனைந்த போது இல்லை அது எங்கள் ஆணவத்தை பிரதிபலிக்க முன்னாலே பெரிதாக அச்சமூடும் வகையில் அமையவேண்டுமென மக்கள் பிரதிநிதிகள் கேட்டதால் மாற்றப்பட்டது நினைவில் வந்து தொலைக்கிறது.

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   அடுத்த தலைமுறையினர் எதிர்காலங்களில் கோயில்களை நாடும் எண்ணிக்கை குறைவடைந்தால் கோயில்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பூசையை clubbing spots ஆக மாற்றி கட்டாய அரிச்சனை entrance ஆகவும் மாற்றியமைக்க தயங்காமல் எதிர்பார்க்கலாம். ஐயங்கார ஆத்துக்களிலும் புதிய தலைமுறை சமாந்தரமாக வளருமே, அக்கால உலக வாழ்வு நீரோட்டத்தில் அவர்களும் ஈடுகொடுக்க வேண்டுமே.

   காசு (coins) போட்டு குடிபானங்கள் எடுக்கும் இயந்திரமளவு (automated machines) ஒத்த நிலைக்கு கோயிலுக்குள் பிரசாதம் காசு கொடுத்து வாங்கும் நவீன முறையை அறிமுகப்படுத்தியதை நாம் அடியார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் இருக்கும்பொழுது வெளி நாடுகளில் கோவில்கள் வார இறுதியில் clubbing spots ஆக மாறுவதற்கு சாத்தியங்கள் கூடவே.

   நெருங்கிய எதிர்காலத்தில் McDonalds இல் உள்ள McDrive போல் வாகனங்களில் வரிசையில் நின்று முதல் நிறுத்தலில் படங்களை பார்த்து speaker மூலம் என்ன அர்ச்சனை menu என்று கூறி order பண்ணி, கொஞ்சம் gas ஐ கொடுத்து இரண்டாவது நிறுத்தலில் நிற்பாட்டி அர்ச்சனைக்கான காசை கட்டி அர்ச்சனை துண்டை பெற்று, மூன்றாவது நிறுத்தலுக்கு காரை நகர்த்தி headphone தலையில் கொழுவிய ஐயருக்கு நட்சத்திரம், பெயரை சொல்லி அவர் headphone இல் மந்திரம் ஓதி தீபத்தை ஒரு speed சுத்தி சுத்தி எமக்கு காட்டும்பொழுது அதை நாங்கள் வாகனத்தில் இருந்தபடியே கைகளை வெளியில் விட்டு தொட்டு கும்பிட்டு, நாலாவது நிறுத்தலில் பாதி தேங்காயையும், pack பண்ணின விபூதி சந்தணம் குங்கும சரிகளை பெற்று வீட்டுக்கு வாகனத்தை ஓடுபோது highway இற்கு ஏத்தி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அண்ணாந்து சிவா சிவா என்று விபூதியை பூசும் காலத்தையும் காணப்போகிறோம்.

   இதுபோல் on-line அர்ச்சனை services, அர்ச்சனை வீட்டுக்கு delivery services என்றெல்லாம் எத்தனைகளை அனுபவிக்க இருக்கிறோம்.

   நல்ல விளக்கங்கள்.

 • theepan:

  கோவில்கள் எனும் போது, எமது நாட்டில் உள்ளவை எல்லாம் பிரித்தானியர் காலத்துக்கு பிற்பட்டவையே . ஏனெனில், முக்கியமான எல்லாக் கோவில்களும் பறங்கியரால் இடிக்கப் பட்டு விட்டன. ஆகவே, உண்மையான கோவில்கள் தமிழகத்திலேயே உள்ளன. உதாரணமாக, இன்றும் நல்ல நிலையிலுள்ள தஞ்சைப் பெருங் கோவிலை எடுத்தோமானால் சுற்றி வர கோட்டை கொத்தளமும், அகழியும் காணப் படுகின்றது. மேலும் பாதாள ரகசிய அறைகள், கிணறுகளிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் சுரங்கப் பாதைகள், மற்றும் களஞ்சியங்களும் காணப்படுகிறது. இவைகள் அமைக்கப்பட்ட காரணம், கோவில்கள் போர்க்காலங்களில் தஞ்சம் பெறும் நிலையங்களாக பாவிக்கப்பட்டன. கோவில்களில் புகலிடம் பெற்றோர் காப்பாற்றப்பட்டனர் .மேலும், அவ்வாறு பாதுகாப்பான சூழல் அமையாத சந்தர்ப்பத்தில் , முக்கியமான நபர்கள் தப்பிச் செல்லும் வழிகளாக சுரங்க வழிகள் பாவிக்கப் பட்டன. அத்துடன் ஆலயங்களை அமைத்தவர்கள் அவற்றை பராமரிப்பதற்காக , நிலபுலன்களையும் எழுதி வைத்தனர்.
  இது மட்டுமன்றி ,கோவில்கள், திருமண மண்டபங்களாக, பஞ்சாயத்து திடலாக, கல்விச் சாலையாக, ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் இடும் சாலையாக , அனாதைகள் மற்றும் ஆதரவற்றோர் இல்லமாக பல்வேறு பணிகளை ஆற்றின. இன்றும் தமிழகத்தில் இவ்வாறான ஆலயங்கள் காணப்படுகின்றமை, இங்கு குறிப்பிடத் தக்கது.
  ஆனால் எமது நாட்டில் இன்று நிலை?????

 • அண்ணா மனோகரன் எல்லோரும்புதிய ஆடைகள் அணிந்துவருபது இயல்புதானே .ஆனால்அதை யாரும் புதுமையாக கோவில்களில்பார்ப்பது கிடையாது . கோவில் என்பதக்குகருத்துதான் எழுதினேன் .ஆலயம் இறைவனின் இருப்பிடமே .ஆலயம் ஆன்மா தன்னை ஒருநிலைப்படுத்தி வழிபடும்இடமே ஆலயமாகும் .

 • உண்மையைத்தேடி சிந்திப்பவன்:

  உண்மையைத்தேடி

  அன்பின் மனோகரன்,தீபன்,வேந்தன்,சுதர்சன், வினோதினிஇன்னும் பலர் யதார்த்தபூர்வமான .பல கருத்துக்கள் தந்து குச்சுக்கு ஒரு கோயில் கட்டும் எமது ஊரவரை சிறிதளவேனும் விளித்தெழச்செய்தமைக்கு
  நன்றிகள்.தொடரட்டும் உங்கள் ஆக்கபூர்வமான பணிகள்-
  கடவுள் என்று கும்பிடுவரால் தன்னால் முடியாமல் பல வைத்தியசாலைகள்கட்டி
  அங்கு வைத்தியர்தான் வைத்தியம் செய்கிறார் .சிலமாதங்களுக்கு
  முன்புதான் இறந்தார் .அவர் தன்னையே தான் காப்பாற்றமுடியாதவர்
  எப்படி பிறரை காப்பாற்றுவார்?

  கடவுள் மனிதனை படைதாரோ? அல்லது
  மனிதன்தான் கடவுளை படைத்தாரோ.?
  சிலைகள் எல்லாம் கடவுள் அல்ல அவை வெறும்
  சிலைகள் மட்டுமே தான்.சிலைகள் உடைந்து விட்டால்
  கடவுள் உடைந்து விட்டாரோ? சிலைகள் கடவுள் என்றால்
  கோயில்களுக்கு ஏன் கதவும் பூட்டும்
  தன்னையே காத்துக்கொள்ள முடியாதவர் என்னவென்று
  சாதரண மனிதர்களை காத்துக்கொள்ளவார்.
  கடவுளின் காலடியில் இருக்கும் உண்டியலை கடவுள் காக்கமுடியாமல்
  உண்டியலுக்கு பிரத்தியேகமான பெரிய பூட்டுப் போட்டும் அதைப் பாதுகாக்க முடியவில்லை
  களவு போனபிறகு கண்டுபிடித்துக் கொடுக்கிற காவல்தான் கடவுளை விட வல்லமையானதா?

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   அந்த மாதிரி அடுக்கி கொண்டே போறீங்கள். உவற்றை கருத்து எழுதும் இடத்தில் தவிர்த்து ´மூடநம்பிக்கைகள்´ என்று ஒரு கட்டுரையாக எழுதி எம்மை விழிப்பெழ செய்யலாமே?

  • உண்மையை தேடுகிறவ்ருக்கும் மற்றும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும்
   என் பணிவான விளக்கம் ஒன்று .அதாகப்பட்டது நானும் என்னை ஒத்த இன்னும் பலர் இங்கு கூறும் கருத்துக்கைளை நோக்குமிடத்து நீங்கள்
   எம்மீது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்க கூடும் .அதாகப்பட்டது
   உவை எல்லாம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நாஸ்திகர்கள் .இல்லாவிட்டால்
   உவங்கள் எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் காரங்கள் .மற்றும் பல .ஆனால் அதுவல்ல்
   உண்மை .நான் இன்றும் கடவுளை நம்புபவன் .இந்து சமயத்தின் அதி அற்புத அடிப்படை தத்துவங்களை நம்புபவன் .நேசிப்பவன் .கோயில்களுக்கு நாங்கள் எதிப்பனவர்கள் அல்ல .ஆனால் திரிபு படுத்தப்பட்ட சமய கோட்பாடுகள் ,பிராமணத்துவ ஆரிய ஆதிக்கம் என்பவற்றை இனியாவது
   நாங்கள் பகுத்தறிந்து உணர முற்படவேண்டும் .கோயில்களுக்கு நாங்கள் எதிப்பானவர்கள் அல்ல .அதுக்கும் ஒரு அளவு பரிமாணம் எண்டு ஒண்டு
   இருக்குது .அவன் செய்கிறான் .இவன் செய்கிறான் எண்டு நாங்கள் போட்டி
   போட்டு கண்ட கண்ட இடமெல்லாம் கோயில்களை எழுப்ப வேண்டியதில்லை . ஒரு சின்ன உதாரணத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் .அண்மையில் எண்கள் ஒட்டுமொத்த முழு சனத்தொகை ஐயும் விட எவ்வளவோ குறைவானதும் ,பரப்பளவில் மிக குறைந்ததுமான
   தீவு கூட்டங்களில் சிறிய தீவான எழுவை தீவு மக்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு
   பாரிய மருத்துவ மனையை நிர்மாணித்து அரச சுகாதார இலாகாவிடம்
   கை அளித்துள்ளனர் .சுழிபுரம் விக்டோரியா கொலிச்சுக்கு ஒரு சுளிபுரத்தான்
   14 பரப்பு காணியை பள்ளிக்குடத்தின் விஸ்தரிப்புக்காக நன்கொடையாக
   வழங்கி உள்ளார் .இன்னும் அநேகம் எழுதலாம் .பிறகு நீங்கள் என்னை
   திட்ட கூடும் என்பதால் நிறுத்துகிறேன் .நாங்கள் தேடுவோம் இனியும்
   எங்காவது மாவடி புளியடி வேம்படிகளை ?

 • கோவில்கள் உருவாக்கப்பட்டதற்கான நோக்கத்தை அடைந்துவிட்டதா என்று கேட்டால் ஒருவகையில் ஆம் என்று தான் கூறுவேன். கனடாவைப் பொறுத்தவரை வணிக இறச்சிக்கடைகள் வியாபாரம் இல்லாமல் மூடப்பட அந்தக்கடைகளை கோயிலாக்கி உழைத்தவர்கள் இப்பொழுது தனியாகக் கோயில்கள் கட்டி பெரும் அளவில் கொள்ளையடிக்கின்றார்கள். கோயில் நடாத்தும் பிராமணர்கள் தனியாக வீடு விலையுயர்ந்த வாகனங்களையும் வாங்கி விசும்பு காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள்…
  அநேகமான பிராமணர்கள் வீட்டுக் கட்டுப்பணங்களைக் கட்டிப் புதிதிதாக பல வணிக முயர்ச்சிகளில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இங்கு ஒரு கோவிலுக்குள் பல சாமிகள். ஒவ்வொரு சாமிக்கும் திருவிழாவுக்குக் குறையில்லை. ஒரு கோவிலிலும் மூன்று மாத்திற்கு ஒரு முறை திருவிழா நடக்கும். இப்படிப் பலவாக கோவல்கள் தமது நோக்கத்தை அடைந்துவிட்டதாக நினைக்கின்றேன்.

  • இறைச்சி கடைகளுக்கு மூடு விழா என்றால் அப்ப சனங்களின்றை கொலோச்ற்றல் மட்டம் குறையும் .குறைவடையும் போது ஆணவமும் குறஞ்சுகொண்டு
   போகும் .அப்ப ஆன்மாவின் முத்திக்கும் வழி சமைக்கும். மோட்ச்சத்துக்கு போற பாதையிலை checking தொந்தரவுகள் ஒண்டும் இருக்காது.

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   இறைச்சிக்கடை இருக்கும்பொழுது அதன் வாசல் தெற்கு நோக்கி இருந்திருந்தால் அதில் ஐயர் சொந்த காசில் கோவில் கட்டினால் தான் குற்றம், மக்களின் காசில் கட்டினால் குரு செவ்வாயில் இருந்து லக்னத்தில் குடியிருப்பதால் கட்டலாம் என்று முடியுள்ளவர்கள் பம்மாத்து பல சொல்லி தொடக்கி இருப்பார்கள்.
   கனடாவில் ஒரு கோவிலில் அடியார்கள் இறைவனின் பிரசாதங்கள் (சின்ன டப்பியில்) பெற்றுக்கொள்வது என்பதென்றால் அவை அழகாக பூட்டிய கண்ணாடி பெட்டியில் (show case இல்) வைக்கப்பட்டிருக்கும். காசை போய் counter இல் கட்டிய பின் பிரசாதத்தை பெற்று கொள்ளலாம்.

   அதே கோவிலில் சந்நிதானத்தில் பூசை நேரங்களில் அடியார்கள் கூடியிருந்து பூசைகளை மறைத்தால் கவலைப்படவேண்டிய தேவை இல்லை. இரண்டு பெரிய flat panel தொலைக்காட்சிகள் முகட்டில் கட்டி தொங்க விட்டிருக்கும் அவற்றில் பூசைகளை பார்த்து கும்பிட்டு கடவுளின் அருட்கடாட்ச்சத்தை panasonic தொலைக்காட்சியிநூனாடக பெற்று கொள்ளலாம்.
   நவீன தொழில் நுட்பத்தை நாங்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு பயன் படுத்த யோசிக்காவிட்டாலும், கோவில்கள், மங்கள நிகழ்வுகளுக்கு யோசிக்க தவறுவதில்லை.

   • சுதர்சன் u r geat அடா தம்பி /அண்ணை. .நான் உன்னுடன் முட்டி மோதும்
    வேளை நான் பாவிச்ச வசனங்களை இப்ப நீ பாவிக்கிறாய். வலு சந்தோசம் .
    அப்பா என்னை பாணம் கீதினாய் . உந்த பம்மாத்து ,பித்தலாடங்கள் ,சுத்துமாத்து .இவைகளுடன் தான் நாங்கள் (எங்கடை சனம் ) வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம் .ஒரு சொற்ப அளவிலாவது உவர்களை மீட்டெடுப்பது எங்கள் முயற்சி இனால் முடிந்தால் ஆதுவே பாரிய இறை பணி என்பது என் முடிந்த முடிவு .நன்றிகள் பல .

    • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

     சீ திருப்பி திருப்பி ஞாபக படுத்தாதேங்கோ….. எனக்கு வெக்கம் வெக்கமா வருது.

 • நா.சிவாஸ்:

  அன்பான உறவுகளே!
  அற்புதன் மாமா கூறியதுபோல் நான் எங்கே ஓர் தப்பான தலைப்பை தொட்டிட்டேனோ என்ற ஓர் எண்ணம் எனக்குள் தோன்றியது.
  காரணம் இந்தத்தலைப்பு வழங்கப்பட்டு நான்கு நாட்களாகயாரும் கருத்து எளுதவில்லை.
  ஒருவேளை கோவில் பற்றி எழுதினால் சாமிக்குற்றம் என்று பயப்படுகின்றார்களோ? என்றுகூட எண்ணியதுண்டு.
  எங்கே என் தொகுப்பில் நிறைய எழுதவேண்டி வருமோ என்றும் எண்ணியதுண்டு.
  என் இந்த எண்ணங்களை எல்லாம் குழிதோண்டிப் புதக்கும் வண்ணம் என்னால் நினைத்துப்பார்க்க முடியாத விடையங்களை எல்லாம் மிகவும் விபரமாக பலருந் தந்துள்ளீர்கள்.
  நன்றி என்று சொல்லி உங்களை நான் அன்னியப்படுத்த விடும்மவில்லை.
  நிறைய எழுதவேண்டும் போல் உள்ளது .என் நிலைமை???????
  இன்னமும் இங்க கேட்க்கப்பட்ட நான்கு கேள்விகட்கும் பதில் தருவீர்களா?
  திருவண்ணாமலையில் இருந்து.
  அன்புடன்.
  நா.சிவாஸ்

  • சிவாஸ் ஐ எவர் எண்டு எனக்கு விளங்கவில்லை .அண்ணை என்று விளிக்கவா இல்லை தம்பி என்று விளிக்கவா ? இல்லை மாமா /மச்சான்
   என்றா ? ஒண்டுமாய் விளங்கேல்லை .இருந்தாலும் கேட்ட நாலு கேள்விகளுக்கும் நாசூக்கான பதில்கள் ஏராளம் அங்கு உண்டு .எனவே
   close down பண்ண வேண்டாம் .இன்னும் ஏராள பதில் கருத்துக்களை
   எதிர்கொள்ளலாம் .நன்றி .

   • நா.சிவாஸ்:

    மனோகரன் அண்ணா அவர்களே
    உண்மயை சொன்னால் நான் என்னமும் மழுவதும் பொறுமையாகப் படிக்கவில்லை
    என் பார்வையில் கோவில்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்ற கேள்விக்கு உரிய பதிலை ஒருவர் தொட்டுள்ளார் என்பதைப்பார்த்தேன் ஆனால் யாரும் விபரமாக என்னமும் தரவில்லை என்பது எனது அவசரப் பார்வையில் பட்டது
    அதனால்தான் அப்படிஎழுதினேன்.
    உங்களுக்கு மட்டும் ரகசியாமாக சொல்கின்றேன் யாருக்கும் சொல்லிடாதையுங்கோ (மரியாதயாக இருக்காது என்னையும் ஓர் கிழவனாக சனங்கள் பார்த்திடுவார்கள் என்று எண்ணி கண்ணாடியை விட்டுவிட்டு வத்திட்டன் கஸ்ரம் இப்பதான் தெரியுது ஒருவருக்கும் சொல்லிப்போடாதையுங்கோ நான் கண்ணாடி போர்ரனான் எண்டு எழுத்துப்பிளையும் கனக்க இருக்கும் நீங்கள் சமாளிச்சுடுவீங்கதானே)
    அன்புடன்,
    நா.சிவாஸ்.

   • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

    வலு சுலபம் கண்டு பிடிப்பது…
    இணையத்தில் கருத்து எழுதுபவர்களில் வயது கூடியவர் நீங்கள்/மனோகரன் – ஆக வயது குறைந்தவன் நான் (நிவர்சனை தவிர).
    இவர்களுக்கு இடையில் நசிபவர்களே ஏனையவர்கள் என்ற சுதர்சனின் விதியின் பிரகாரம் ந.சிவாஸ் என்பவர் உங்களுக்கு தம்பியாக தான் இருக்க முடியும்.
    என்ன ஆன்மீக கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதால் அவரை அப்புவோடு ஒப்பிடுகிறார்கள்.

    • சுதர்சன் ஆக வயது குறைஞ்சவன் நீ எண்டு சொன்னாய் .என்ற ஊகத்தின் படி உன் வயது பதினாறு +மூண்டு மாதங்கள் + பதினேழு நாட்கள் .நான் சரியா ?

 • அன்புடையீர் கூறும் கருத்துக்கள் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. மனோகரன் அண்ணா சுதர்சன் அண்ணா தீபன் அண்ணா போன்றோரின் கருத்துக்கள் என எல்லோருமே கருத்துக்களால் அறிவையும் தேடலையும் உற்சாகத்தையும் ஊட்டுகின்றீர்கள். நன்றி. தேடலும் பகிர்வும் அனைவருக்கும் சாத்தியமானது. தேடும் பொருளும் தரமும் உயர்ந்ததாக இருக்கும் போது பயனுடையதாக இருக்கும். நாங்கள் அலசும் விடயங்கள் கருத்தாளமும் விரிவும் உடையதாக இருக்கும் போது நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் பயன்படும். இப்பொழுது இந்த இணையத்தைப் பார்க்காமல் படுக்க மனம் வருவதில்லை. அந்த அளவுக்கு ஈர்புடையதாக மாறிவருகின்றது. சில வேளைகளில் கருத்து மோதல்கள் வேலிச்சண்டை மாதிரி இருக்கும் அதைத் தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லது.

  • theepan:

   திரு. வேந்தன் அவர்களே, முன்னர் நான் இவ்விணையத்தில் எந்தக் கருத்தும் எழுதுவதில்லை. வெறும் வாசகனாகவே இருந்தேன். நல்ல கட்டுரைகளையும், கருத்துக்களையும் ரசித்துவிட்டு மனதுக்குள் பாராட்டிவிட்டு செல்வேன். ஆனால் பாராட்டுக்களும் பரிசுகளும் தான் ஒரு மனிதனுக்கு உந்துகோலாக இருக்கும் என்பதை இப்பொழுது தான் உணர்கிறேன். உங்கள் நல்ல கருத்துகளை நாங்கள் பாராட்டியது தான், மேலும் மேலும் உங்களின் தேடல்களை அதிகப் படுத்தி, உங்களை மேலும் எழுதத் தூண்டியது என்பதை அறியக் கூடியதாய் உள்ளது.
   உதாரணமாக, புகைத்தலிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு இலகு வழியை நான் அக்கட்டுரையில் மினக்கெட்டு எழுதியிருந்தேன். அது என் தனிப்பட்ட கண்டு பிடிப்பல்ல.நடைமுறையில் smoking rehabilitation program இல் உள்ள முறை.அதனை இங்கு பிரசுரித்ததட்கு காரணம் என் மேதாவித்தனத்தை காட்ட அல்ல. எம்மில் பலரை நோயாளிகளாக்கி வைத்திருக்கும் இப்புகை பழக்கத்திலிருந்து விடுபட இவ்விலகு வழி நிச்சயம் பலன் தரும் என்பதால் தான். ஆனால் வருந்தத் தக்க விடயம், சுதர்சனைத் தவிர வேறு யாரும் அதனைக் கண்டு கொள்ளவில்லை என்பது தான்.
   நல்ல விடயங்கள் வரும் போது மனம் விட்டுப் பாராட்டுவோம்.
   நன்றி.

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   நாடகங்களில் மாமியும் மருமகளும் கடிபடாட்டி நாடகங்கள் பார்க்கபடாது.
   ஊர் இணையத்தில் வேலி சண்டை இல்லாவிடின் வழிப்போக்கர்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்காது, இங்கு அரங்கேறும் வேலிச்சண்டைகள் இறுதியில் நன்மைகளையே உருவாக்குவதை அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கு.
   என்ன இணையம் பார்க்காமல் நித்திரை வருதில்லையோ? அப்ப அந்த வருத்தம் உங்களுக்கு(ம்) வந்திட்டு போல…..
   பல்லு மினுக்க மறந்தாலும் பணிப்புலம்.நெற் பார்க்க மறப்பதில்லை என்றும் இங்கு ஐரோப்பாவில் சிலர் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன்.
   உங்களுக்காக விசேஷமாக நாளைக்கு ஒரு செய்தி வெளியாகும் சரியாக வாசிக்கவும் – உந்த வருத்தத்தை கன காலம் விட்டு வைக்கவேண்டாம், பிற படங்களில் இருக்கிறமாதிரி விளைவுகள் ஏற்ப்படும்.

   • சுதர்சன் உந்த வேலிச்சண்டையிலை சுவாரசியமான விஷயம் ஒன்றுள்ளது
    தங்கம்மாவும் பொன்னம்மா வும் உக்கிர வேலிச்சண்டை .மூண்டாம் வீட்டு
    செல்லம்மா வெறும் விடுப்பு பாக்கிரதோடை மட்டும் மட்டுப்படித்தி போடுவா .அதை விடுத்து செல்லம்மா வும் நல்லது கெட்டதுகளை சொன்னால் எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் .ஒரு சிலர் மட்டும் கருத்துக்களை அள்ளி வழங்கு போது சுவாரசியம் குன்றிவிடும் .அடுத்து நீ
    சொன்ன பல்லு விளக்க மறந்தாலும் pan .net பார்க்க மறப்பதில்லை
    என்பது not an exaggerated statement .என்னை பொறுத்தவரை உண்மையாக தினம் தினம் நடப்பவை .என் cabinil இருந்து கொண்டு நெட் இல் பூந்து இருக்கும் வேளை வேலை சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகளுக்கு நான்
    நேரடியாக சென்று தீர்வு காண வேண்டிய சந்தப்பங்களில் எனக்கு அழைப்பு
    வரும் .பல சந்தப்பங்களில் நான் கூறியதுண்டு .கொஞ்சம் பொறடா இஞ்சை
    அதை விட முக்கியமான வேலை ஒண்டு இருக்குது அதை முடிச்சு வாறன்
    எண்டு கை mouse ஐ தள்ளும் .அத்தனை ஈர்ப்பு .தீபன் சொன்னது போல் அந்த தம் அடிக்கிறதை நிப்பாட்டுதல் பற்றிய விடயம் அபாரம் .முழு உலகையே உலுப்பும் சுப்ஜெக்ட் (நான் உட்பட- நான்கரை தசாப்தமாக தம் அடிக்கிறேன் நன்னூறு தடவைக்கு மேல் quit பண்ண முயற்சித்தேன் .ஒரு தடவை மட்டும் முடிந்து நான்கு வருடத்தில் மீண்டும் வேதாளம் முருங்கையில் .)இலங்கையில் மட்டும் மாதத்துக்கு இருபத்தாய்ரம் பேருக்கு
    மேல்மட்டை கயங்க விசா கிடைக்குது (புள்ளிவிபரம் ) விடுபடுதலுக்கான
    பல வளி முறைகள் உண்டு.ஆனாலும் உது மிகவும் இலகுவானதும் effective ஆனதும் .பாராட்டுக்கள் ஒருவனை ஊக்குவிக்கும் உந்து சக்தியை கொடுக்கும் என்பது உண்மையே .இருந்தும் ஒருவனாவது அதை பார்த்து நன்மை அடைந்தாநேன்றால் அதுவே பரம திருப்தி .எனவே சோர்வடைய வேண்டாம் தொடரவும் நீஈவிர் மகத்தான பணிகள் .இணையத்தாருக்கு
    ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் .என்ன விசயங்கள் தலைப்பிலிருந்து ரூட் மாறி போய்க்கொண்டு இருக்கு தெண்டு இதை நீக்கிவிடவேண்டாம் .நன்றிகள்

 • சுதர்சன் அண்ணா
  நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டமைக்கு மகிழ்ச்சி. இப்பொழுது தெருத் தெருவாய்க் ஆலயம் அமைத்து தெரு விழாச் செய்து பணத்தை விரயம் செய்து மக்களை ஏமாற்றும் செயல்ப்பாட்டை
  கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் எனற செய்யுள் அடி விளக்கவில்லை என்பதை ஏற்கனவே தெரிவித்துவிட்டேன். கோவில்கள் சங்க காலத்திலோ சங்கம்மருவிய காலத்திலோ உருவாக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. திராவிடர்களிடையே ஆரியம் கலந்த பிற்பாடு தான் கோவில்கள் உருவாகின. சங்க காலத்தில் நடுகல் வழிபாடு சிறப்பாக இருந்ததற்கு நிறைய சான்றுகள் கல்வெட்டுக்களாக பாடல்களாகக் காணப்படுகின்றது. நடுகல் வழிபாடு கூட போரில் வீரச் சாவு எய்திய மறவர்க்கே உரித்தானது, இன்றும் தமிழ் நாட்டில் சிறுதெய்வ வழிபாடு நிலைத்திருப்பதற்குக் காரணமே இந்த நடுகல் வழிபாடே.
  வேள்விகள் நேர்த்திகள் என மக்களை ஏமாற்றும் செயல்ப்பாடுகள் பல்லவர் ஆட்சிக்கலத்துடன் ஆரம்பமானதாகத்தான் கூறுகின்றார்கள்.
  சோழர்காலத்தில் கோவில்கள் அரசனின் இல்லமாகவும் மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் நிறுவனமாகவும் தான் செயல்ப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. அதனால் தான் சோழர்காலத்தைத் தமிழர்களுடைய பொற்காலம் என்று கூறுகின்றார்கள். தமிழர்கள் வழிபட்டது இயற்கையைத்தான் என்று பல அறிஞர்கள் நிறுவியுள்ளார்கள்.

  வேந்தன்

  • உந்தகருத்துக்களை எல்லாம் பார்கையில் எம்மவருக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான எதிர்காலமொன்று வெகு தூரத்திலாவது இருக்கும் என்று நம்பலாம் .வேந்தன் ,சுதர்சன் உங்கள் நற்பணி தொடர என் பரிபூரண வாழ்த்துக்கள்

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   வேந்தன் தம்பி 🙂 , நல்ல விளக்கங்களுக்கு நன்றி.
   உங்களை போல் பலர் இப்படி எழுதிக்கொண்டே இருந்தால்தான் புதிய தலைமுறைகள் தமது எதிர்காலத்தில் உலகத்தின் வேகத்துக்கு ஈடு கொடுப்பார்கள், அவர்களின் நல்ல வளர்ச்சியில் நாமும் உறுதுணையாக இருந்தது எமக்கும் பெருமையே.
   கோவில்களுக்கு நான் எதிர்ப்பல்ல, கோவில்கள் நல்ல நோக்கத்திலேயே உருவாக்கப்பட்டன. ஆனால் அடிப்படை தேவைகள் இன்றி சிக்கலில் மாண்டிருக்கும் ஊரவர்கள் கணிசமாக ஊருக்குள் இருக்கும்பொழுது பணபலம் படைத்த ஊரவர்கள் (எனது உறவினர்களும் உட்பட) இன்றும் கோவில்களில் மட்டுமே தமக்குள் போட்டியாக கவனம் (focus பண்ணுவது) செலுத்தும் முறையை மாற்றவேண்டும் என்பதே என்னை போல் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் பல இளைஞர்களின் இலக்கு. என்ன அவர்களில் நான் மட்டுமே தனிய ஊளையிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கும் ஒரு பொழுதில் களைப்பு வரும்/வரலாம், அது ஊரில் இருக்கும் பெரியவர்களால் வெறுப்பாக மாறாது என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்/இருக்கிறோம்.
   கோவில்கள் ஊரவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல கருமங்களை செய்யாததன் பட்சத்தில் கோவில்களில் நமக்கு மரியாதை குறைவது தவறில்லை.
   ஊரில் மாற்றங்கள் தேவை, அவை முன்னேற்றங்களாக மட்டுமே இருக்கவேண்டும் – சீரழிவுகளாக மாறாமல்!

   • சுதர்சன் ஒரு போதும் சோர்வடயாதே.ஊளை இடுதல் என்ற வார்த்தையை
    வாபஸ் பெறு.அது எல்லாம் வெறும் ஊளை இடல்கள் அல்ல பெறுமதி மிக்க
    விளிப்புனர்வூட்டல்கள். உன்னுடன் கை கோர்க்க அநேகர் உள்ளனர் என்பது
    அண்மைய காலங்களில் வெளி வந்த இணைய கருத்துக்களில் இருந்து புலனாகிறது .எனவே ஒண்ட்டுக்கும் யோசியாதை .உன் பணி/பாணி தொடரட்டும் .நானும் ஒரு இளைஞனானபடியல் உன்னுடன் கை கோர்த்து
    நிக்க தயார் .ஆனாலும் ஒரு மனக்குறை .உன்றை தம்பி வேந்தனை தம்பி
    என்று நீ விளித்ததை போல என்னையையும் ஒருதரம் எண்டாலும் தம்பி
    மனோகரன் எண்டு விழித்தாய் எண்டால் எனக்கும் வலு புளுகம் வரும்
    சுதர்சன் அண்ணா

    • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

     தம்பி மனோகரனின் உட்சாகமூட்டும் வார்த்தைகள் இருக்கும்பொழுது அண்ணன் சோரமாட்டான். உங்களைபோல் அனுபவசாலிகளான ஊர் இளைஞர்கள் கைகோர்க்கும் பொழுது நீங்கள் எங்கோ கூறியது போல் எமது ஊரின் வளர்ச்சியை தொடும் நாட்கள் வெகு தூரத்தில் இல்லை.
     கொஞ்சப்பேரை இளமையாக்கியது ஒரு பாரிய தொண்டு செய்த மாதிரி ஒரு உணர்வு 🙂 🙂 🙂

     • theepan:

      சுதர்சன், உமது அன்புத் தம்பிகளில் ஒருவராக எனையும் சேர்க்க முடியுமோ?

     • சுதர்சன் அண்ணை எனக்கு multi vitamin tonic குடிச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு
      அண்ணை .வாருங்கோடா நாளைய புதிய சமுதாயத்தை சமைக்க .சமைக்க
      என்று சொன்னது கீரை கறி,கூழ் ,புட்டு ,bbq ,gril இல்லை அண்ணை .புதிய ஆர்ரோக்கியமான ,எம் எதிர்கால சந்ததியை. எனக்கெண்டால் உந்த இணையத்தில் வருகிற ஒரு சில அலம்பல்களை தவிர மற்று அனைத்து
      உறவுகளின் கருத்துக்களை நோக்குமிடத்து நெஞ்சில் அசைக்கமுடியாத
      அபார நம்பிக்கை .அத்தனை அறிவு பொக்கிஷங்கள் எம்மூரில் இருப்பது காணுமிடத்து என் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த வார்த்தைகள் வருகுதில்லை .அறிவை வைத்துக்கொண்டு சும்மா இருப்பதில் யாருக்கும்
      ஒன்றும் கிடைக்கப்போவதில்லை .செயல் படுத்த வாரீர் கைகோர்த்து .

 • நா.சிவாஸ்:

  வினோதினி அவர்களே
  கருத்துக்களம் 6 இல் கேள்விகள் அதிகம் கேட்டமைக்கு காரணம் நீண்ட அவகாசம் வளங்கப்பட்டுள்ளது

 • vaasakan:

  உண்மையைத்தேடி:
  கோவில்=ஆலையம் =சந்நிதி இதற்க்கு எல்லாம் விளக்கம் சொல்லி எம்மூர் மக்களை ஏமாற்ற நான் விரும்பவில்லை, விளக்கம் சொல்பவர்களுக்குதான் தெரியும் அங்கு ஒன்றுமில்லை என்று ஏனென்றால்
  நீயும் நானும் செய்கிற நேர்த்திகள் ஒன்றுமே அவர்கள் செய்வதில்லை எங்காவது ஒரு ஐயர் அங்கபிரதட்சணம்செய்தது கண்டதுண்டா? காவடி எடுத்தது கண்டதுண்டா?பறவைக்காவடி எடுத்தது கண்டதுண்டா?அலகு குற்றியது கண்டதுண்டா? ஐயர்ப் பெண் கற்பூரச்சட்டி தூக்கியஅவர்களுக்குதான் கடவுள் இல்லை அங்கே என்று நன்றாகத் தெரியும்.
  அப்பாவி நீயும் நானும் தான் அங்கே இத்தனையும் செய்கிறோம். எல்லோரையும் படைத்தாக என்று கருதும் கடவுளுக்கு நீங்கள் கோயில் வீடு கட்டமுடியுமா?
  ஏன் அவருக்கு தான் இருக்கிற இடம் எது என்று தெரியாதா? கோவில்கள் கட்டிவிட்டால் துன்பங்கள் நீங்கிவிடும் என்றால் எங்கள் ஊரில் எத்தனை கோவில்கள் உண்டு, ஆனால் எமது ஊரில் துன்பங்கள் ,துயரங்கள் இல்லையா?சிறுவர்களின் படிப்புக்கோ ? துன்பப்படுவோருக்கு சிறுதொழில் முயர்ச்சிக்கோ?ஏதாவது முயர்ச்சியில் இறங்காமல் எல்லாஇடமும் கோவில் என்று வெறும் கல்லுக்கும் ,மண்ணுக்கும் எமது ஊர் காசை எல்லாம் மண்ணாக்குவது நல்லதா ?? சிந்தியுங்கள் சற்றே விழியுங்கள்!!!

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   ஐயர்களுக்கு தீட்டு என்பது குறைவு/இல்லை என்பதை உங்கள் வரிசையில் குறிப்பிட மறந்து விட்டீர்கள்.
   எங்களின் அறியான்மையே ஐயர்மாரின் முதலீடு.
   ஒரு குறிகிய வகையினர் பெரும்பான்மையினரை தமது வழிக்கு கொண்டு வருகின்றனர் என்றால் கெட்டிக்காரர் தான், அல்லது நாம் முட்டாள்கள் போல்.
   நல்ல கருத்துக்கள்.
   கடவுளை காணமட்டுமே நாம் விழிப்போம், இல்லாவிடின் கண்மூடி கொண்டே இருப்போம்.

   • theepan:

    சுதர்சன் ,தீட்டு எனும் போது, எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருகிறது. எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஐயரின் அம்மா இறந்து விட்டா. ஆனால் சம்பவம் நடந்து மூன்றாம் நாளே அவர் கோவலில் பூசை செய்வதைக் கண்டேன்.சாமியைத் தூரத்திலிருந்து தரிசிக்கும் நாமே, ஒரு வருடம் தொடக்கு?????? என்று கோவிலுக்கு போகாமல் இருக்கும் போது தொட்டு பூசை செய்யும் அவர்களுக்கு ஒரு துடைக்கும் இல்லை.

    • சுதர்சன் அண்ணா ,தீபன் அண்ணா மற்றும் வினோதினி அக்கா உங்கள் மூவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் .வினோதினி அக்கா சொல்லி இருந்தா தனி மனித ஒழுக்கத்தை பற்றி .ஒழுக்கத்தின் காவலாளிகள் ,கற்றுக்
     கொடுக்கும் ஆசான்கள் ,முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டிய(prefects of discipline ) நாம் வீழ்ந்து
     நமஸ்காரம் பண்ணும் ஐயர்மார் செய்த படு பாதக செயல்களில் ஒரு சிலதை மட்டும் மீட்டு பார்ப்போம் (இது நம் நாட்டில் மட்டும் நடந்தவை அயல் நாட்டில் ஆயிரம் ஆயிரம் ) 60 களில் கிளிநொச்சியில் பிராமண
     கற்புக்கரசி கோகிலாம்பாள் தன் சொந்த புரியனை கொலை செய்து குப்பைக்குள் தாட்டாள்.அண்ணல் அமிர்தலிங்கம் வாதாடினார் .தோற்றார்.
     அடுத்து தட்ஷன கைலாயம் என்று போற்றப்படும் திருக்கொனேஸ்வர
     ஆலய பிரதம குரு தன் அருமை மனையாளை கோவிலுக்கு அருகே உள்ள
     quaters இல் வைத்து உதவியாளின் உதவியுடன் கொலை பண்ணி சவம்
     அங்கு இருக்கத்தக்கதாக நூறு மீட்டர் ஐயும் விட குறைவான தூரத்தில்
     உள்ள அந்த புண்ணிய தளத்தில் நித்திய பூசைகளை நடாத்திய படு பாவி .
     எங்களுக்கு தான் உந்த துடக்கு எல்லாம் .70 களில் நடந்த கதையை கேள்
     அக்கா.அதே திருமலையில் நான் .எனது நெருங்கிய நண்பன் அங்குள்ள
     பிரபலமான தேவஸ்தான குருக்களின் மகன் .இவரும் நானும் இன்னொரு
     பிரபல வைத்தியரின் மகனும் சாம்பல் தீவு என்ற இடத்துக்கு கள்ளு குடிக்க
     போய் பற்றை ஒன்றில் பதுங்கி இருந்து கள் அருந்தும் வேளை தாள ஒரு
     ஹெலி பறந்தது .அப்போ அண்மைக்கால ஹெலி பொம்மர் கள் ஒன்றும்
     இல்லை 71 சே குவேரா குழப்பம் அடைக்கப்பட்டிருந்த காலம் .அப்போ என் பிராமண நண்பன் சொன்னான் கோயிலுக்கு அடிக்கடி வாற விமானப்படை
     உயர் அதிகாரியின் பெயரை சொல்லி அவர் உந்த ஹெலி யில் இருந்து தன்னை கண்டாறேண்டால் பெரிய பிரச்சனை ஆகிவிடுமென்று மேலும் அடர்ந்த பற்றைக்குள் போய் மூவரும் ஒழிந்தோம் .இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் இதே ஒழுக்க சீலர் 80 களிளில் இலண்டனில் உள்ள பிரபல தேவஸ்தானம் ஒன்றுக்கு பிரதம குருவாக நியமனம் பெற்று
     இன்றும் பக்தர்களுக்கும ஆண்டவனுக்கும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப வினோதினி அக்கா சொன்ன தனி மனித ஒழுக்கத்தை உந்த மாதிரி ஆக்களிட்டை இருந்தோ அக்கா நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிறது ஒழுக்கம் எங்கள் மன சாச்சி கற்றுத்தரும் அக்கா .இனி சுதர்சன் அண்ணை தீபன் அண்ணை அவையின்டை subject எடுத்தால்
     அவைக்கு ஒண்டும் உந்த தீட்டு துடக்கு ஒண்டும் இல்லை அண்ணைமாரே .
     கன தூரம் போக வேண்டாம் .எங்கடை பிறாளாய் முருகன் கோயில்
     ஐயரின் மகன் என் பாலிய நண்பன் பள்ளிப்பருவத்தில் கோயிலின் உள்ளே அத்தனை இடங்களிலும் சுற்றி வருவேன் .நான் quakkai என்பதால் no problem
     என் நண்பனின் தாய் அக்காமார் நாலு பேரும் கோயிலுக்கு உள்ளே தான்
     ஜீவிக்கின்றார்கள் அப்ப உவைக்கு தீட்டு ,துடக்கொண்டும் இல்லையோ அண்ணைமாரே .எல்லாம் பம்மாத்தும் ,சுத்துமாத்தும் தான் அண்ணன்மாரே
     நன்றி வணக்கம் .மீண்டும் வருவேன் ..

   • சுதர்சன் நீ ஒல்லாந்து காரன்ரை நாட்டிலை இல்லையடா இருக்கவேணும் .நீ இஞ்சை எங்கட நாட்டிலை இருக்க வேண்டிய ஆள் .காலம் உன்னை காவு
    கொண்டுபோய் அங்கை வைச்சுப்போட்டுதடா அண்ணை.இப்ப இஞ்சை இரவு
    ஒரு மணி அண்ணை .நான் வேலை விட்டு வீடு வரும் வழியில் எம் உறவினர் வீடோன்றிட்கு போய் வந்தேன் .அங்கு அவர்களுக்கு உன் ஆற்றல் ,அறிவுகளை பற்றி கதைத்தேன் .விஷ் u all த best அண்ணை .

 • அற்புதன்:

  தம்பி நா.சிவாஸ்: அவர்களே இதற்குரிய பதிலை யாருமே எழுதவில்லையே ?? 100 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்த ஒரு புத்தகத்தை எங்கயோ தேடிப்பிடித்து தாங்கள் மட்டும் பதிலை அறிந்து வைத்துக்கொண்டு எங்களை தலைப்புக்கு பதில் எழுதவேண்டாம் கேள்விகட்கு பதில் எழுதவும் என்றுசொன்னால் நாங்கள் எங்கேபோவது ? அவல் சக்கரை புக்கை இவைகளை விட மீன் இறச்சி கணவாய் இவைகளையும் பற்றி எழுதவும் நாட்டாமை, தலைப்பை மாத்து.

 • ‘கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்’
  இது உலக நீதிச் செய்யுள்களில் ஒன்று. கோ என்றால்; அரசன் என்றும் இல் என்றால் வீடு என்றும் பொருள்;. இந்த இரண்டு சொல்லும் புணரும்போது கோயில் என்று இலக்கண விதி கூறுகின்றது.
  கோயில் – அரசன் இல்லம்.
  கோயில் – அரசியல்
  இல்ல – இல்லாத ஒழுங்கு முறையமையாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று பொருள் மிக முற்பட்டது.
  கோயில் என்பது அரசன், அரண்மனை, அரசியல் என்று பொருள் பழம் தமிழ் நூற்கள் நன்றாக விளக்குகின்றது.

  ‘மறத்துறை விளங்கிய மன்னவன் கோயிலும்
  அறத்துறை விளங்கிய அந்தணர் பள்ளியும்’ என்ற சிலப்பதிகார அடிகளை நோக்கினால் புரிந்து கொள்வீர்கள்.
  அரசியல் அமைந்த இடம் என்றால் என்ன? அது அமையதா இடம் என்றால் என்ன? என்பதை ஆராய வேண்டும். பண்டைய தமிழ்நாட்டில் துறவிகள் ஒடுங்கு முறைகளை வகுத்தார்கள். அதைத்தான் மன்னன் தன் ஆட்சிமுறைக்கு அடிப்படையாக வைத்து ஆண்டு வந்தான்.
  இவ்வாறு ஒழுங்கு முறை ஒன்று இல்லாத காலம் இருந்திருக்கும். அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் காட்டு மிராண்டிகளாக இருந்திருப்பார்கள். அவ்வாற ஒழுங்கற்றவர்களாக கட்டுப்படற்றவர்களாக இருந்தவர்கள் அரச ஒழுங்குமுறையற்றவர்களாக இருந்த இடம் தான் கோயில் இல்லா ஊர் என்று பொருள் பெறும்.

  அத்தகைய இடத்தில் மக்களின்வாழ்வு நல்லபடி நடக்கவே முடியாது. ஆதலால் தான் கோ + இல் = கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்றருளிச் செய்யப்பட்டது.
  -பாரதிதாசன் கட்டுரை (குயில் 18. 10 1960)
  இப்படி ஒரு அர்த்தில் சொன்ன உலக நீதிச் செய்யுளை நாங்கள் கடவுளை மதத்தைப் பரப்ப பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். விளக்கம் இல்லாத அப்பாவி மக்கள் கடவுள் என்று சொன்னாலே கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்புவதால் இப்படி எத்தனையோ புளுகுகள் புராணத்தில் வரவலாற்றில் புதைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். முன்னோர் சொன்னார் என்று விளக்கம் ஏதும் இன்றி ஏமாந்து போகும் மக்கள் இருக்கும் வரை இவ்வாறான ஏமாற்று வித்தைகள் மலிந்து கொண்டே இருக்கும்.. ஆனால் எமது ஊர் மக்கள் மிக மிக மோசமாக மூடநம்பிக்கைகளுக்குள் மூழ்கிவிட்டார்கள் என்பது தான் கவலை.

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   நீங்கள் இதுவரை என்ன எழுதினீர்கள் என்று கவனிக்கவில்லை. இன்று எழுதியது என்னை நன்றாக கவர்ந்துள்ளது.
   உங்கள் (விழிப்புணர்வு) சேவை மேலும் தொடரவும்.
   புது யுகம் படைப்போம்.

  • theepan:

   ஆணித்தரமான உண்மையான கருத்துக்கள். தொடர்ந்து எழுதுங்கள்.

  • அழகரத்தினம் ப‍கீரதன்:

   உங்கள் அறிவுப்புலமை கண்டு வியக்கின்றேன். பகுத்தறிவுப் புலமை கொண்டு விடயங்களை அணுகினால் சரியான விளக்கங்களை கண்டறியலாம். கோயில் பற்றிய சரியான விளக்கம் மக்களுக்கு இல்லை, இதனை மக்களுக்கு விளக்குவது பெரியவிடயம்.

  • வேந்தன் இத்தனை விஷய ஞானங்களை வைத்துக்கொண்டு ஏன் இவ்வளவு
   கால மௌனம் காத்தீர் என்பது புரியாத புதிர் ஆக உள்ளது .எல்லாவற்றிற்கும் முதல் உந்த ஆரியர் என்றால் யார் என்பதை அறிய முயலவேண்டும் .மேலெழுந்த வாரியான அறிவு எங்களை தெளிவு படுத்தாது .பண்டைய இந்திய வரலாறு என்ற நூலில் பரிபூரண விளக்கங்களை காணலாம் .ஆரியரின் ஊடுருவல் ஆக்கிரமிப்பு ,பிராமணியத்தின் தோற்றம் .இந்துமதத்தில் அவர்களின் ஆதிக்கம் அனைத்தும் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக விபரிக்கப்பட்டுள்ளது.
   மற்றும் இன்றைய எமது பரிதாப நிலையை அறிய வேணும் என்றால்
   Prof ரத்னஜீவன் ஹுல்லே என்ற யாழ்ப்பாணத்து பேராசிரியர் ஒருவரினால்
   எழுதப்பட்ட excelled returned என்னும் அருமையான நூலொன்றை வாசிக்கவும் .ஆறுமுகநாவலருக்கு முன் காலத்திலிருந்து ,அமெரிக்க கலியான வீடுக்கு கனடாவிலிருந்து இடியப்பம் போகும் வரை அரசியல் சமய சமூக விடயங்கள் அத்தனையும் அலசப்பட்டுள்ளது .ஊரில் உள்ள மூத்த கல்விமான்கள் பலருக்கு பலவந்தமாக கொடுத்து வாசிகசெய்தேன் .வாசித்த பின் சொன்னார்கள் .எத்தனை அற்புதமான விடயங்கள் என்று .இவர் ஒரு கத்தோலிக்கரா (ரோமன் )இருந்தும் எங்கள் உபநிடதம் ,மனுநீதி (என்னை பொறுத்த வரை அது மனு நீதி அல்ல மனு அநீதி ) பற்றி எல்லாம் பிச்சு பிடுங்கி உள்ளார் .ஒவ்வொரு தமிழனும் வாசிக்க வேண்டிய அற்புதமான நூல் .அதை தமிழில் மொழி பெயர்க்க நான்
   எடுத்த முயற்சி பலனளிக்கவில்லை .பதிப்பாளர்களை தொடர்பு கொண்டேன் .அவர்கள் இடத்தை மாற்றிவிட்டார்கள் நூலாசிரியரை தொடர்பு கொண்டேன் .தொலை பேசி இயங்கவில்லை .கை விட்டேன் முயற்சியை .
   இவர் எம்மூர் செ.சந்திரகாசனின் சமாந்திர மாணவனாக மொரட்டுவை
   பல்கலை கழகத்தில் பொறியியல் பயின்று பேராதனைய்ல் விரிவுரை ஆளராக. இருந்து லண்டன் இம்பீரியல் கல்லூரியில் கலாநிதி பட்டம் பெற்ற முதலாவது இலங்கையர்.பல அமெரிக்க பல்கலை கழகங்களில் பேராசிரியனாக் பனி ஆற்றி அந்த வாழ்வு வெறுத்து மீண்டும் இலங்கை வந்தவர் .அதனாலேயே அந்த நூலின் பெயர் excelled returned .எங்கள் அவலங்கள் வாழ்வு முறை அத்தனியும் அழகாக சொல்லப்பட்டுள்ளது முடியுமானால் ஒரு முறை படிக்கவும்

 • vinothiny pathmanathan:

  தனிமனித ஒழுக்கத்தினை நிலைப்படுத்தவே ஊர் தோறும் கோவில்களை உருவாக்கி மக்களை நல்வழியில் நெறிப்படுத்தவே நம் முன்னோர்கள் இப்படி கூறியிருக்கலாம் . கோவிலின் சூழ்நிலைகளும் , நல்ல உபதேசங்களும் மக்களை நல்வழியிலே கொண்டு செல்ல முடியும் . ஒரு காலத்தில் தனிமனித ஒழுக்கத்திற்கு சமயங்கள் இருந்தன. மனிதன் பாவம் புரிந்தால் இறைவன் தண்டிப்பான் என்று அவை போதித்தன .சிறுவர்கள்,மற்றும் பாமரர்களின் மனதிலே இவற்றை பதிய வைப்பதற்காக அவை சில கதைகளையும் புனைந்தன.இந்தப் பிரபஞ்சத்தைப் படைத்த இறைவன் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறான் . அப்படிப்பட்ட இறைவனை கோவிலிலே நாம் அவரின் திருவுருவை பிரதிஸ்டை செய்து வணங்குதல் என்பது நம் மனதை ஒருநிலைப் படுத்தி இறைவழிபாட்டின் மூலம் நம் மனதை புனிதப்படுத்துவதற்காகவே .

  வழிபாடுகள் மக்களின் மனதிலிருந்து தீய பழக்கங்களை அகற்றி புனிதமான நல்ல இச்சைகளை மனதிலே படிய வைக்கவே உருவாக்கபட்டன. எவ்வளவுக்கெவ்வளவு ஆலய வணக்கத்தினை கடைப்பிடிக்கின்றோமோ ,அவ்வளவுக்கவ்வளவு தீய இச்சைகள் மனதிலிருந்து விடைபெறும். ஆலய வணக்கம் இல்லாதவர்கள் மனதை கட்டுப்படுத்தும் தைரியத்தினைப் பெற முடியாது.மனதிலே புனிதமான உணர்வுகளை தோற்றுவித்து பாவங்களை செய்ய விடாமல் தடுத்து நல்ல பாதைகளை காட்டும் சக்தி கோவில்களிலே உள்ள திருவுருவங்களிலே இருக்கின்றது.

  கோவில்கள் எத்தனை அந்த நோக்கத்தினை எட்டிப்படித்தன என்ற உங்கள் கேள்வியில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. கோவில்களுக்கு செல்லும் நாங்கள் தான் எம் மனதை சுத்தப்படுத்த வேண்டுமே தவிர கோவில்கள் எத்தனை எந்த நோக்கத்தினையும் எட்டிப்பிடிக்க முடியாது. சிலவேளை குறிப்பிட்ட சில ஆலயங்கள் உதாரணமாக நயினாதீவு அம்மன், நல்லூர் போன்ற பிரசித்திபெற்ற தலங்களை நீங்கள் குறிப்பிடுவீர்களேயானால் அவை நிறைய பக்தர்களை கொண்ட பெரிய கோவில்கள் .செல்வசெழிப்பில் திருப்பதி ,காசி போன்ற பெரிய ஆலயங்கள் வேண்டுமானால் சாமியை தரிசிக்க பணம் பெற்று உள்ளே செல்லும் விடயத்தில் ஏதாவது நோக்கத்தினை எட்டிப்பிடித்திருக்கலாம்.

  எங்க ஊரிலபார்த்தால் கோவில்கள் கொஞ்சம் டூ மச் தான் .ஆனால் எம் ஊரில் மட்டும் தான் நிறைய கோவில்கள் என்பது அல்ல .இணுவில் ,ஏழாலை போன்ற ஊர்களிலும் தெருவுக்கொரு கோவில் இருப்பதாக அறிந்தேன் .இனி என்ன “ஆயிரம் கோவில்களை கட்டி எழுப்புவதிலும் சிறந்தது ஓர் ஏழைப் பிள்ளைக்கு எழுத்தறிவிப்பது”இதனை தான் இனி நாம் சிந்திக்க வேண்டும் .

  உங்களின் கருத்துக்களம் பகுதி மிகவும் நன்று. என்ன உங்கள் எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் பதில் எழுத இன்றைய காலத்தில் எல்லோருக்கும் நேரம் கிடைக்காது. எனவே உங்கள் அடுத்த கருத்துக்களப் பகுதியை சற்றே சுருக்கி ஒரே வினாவிலேகருத்துக்களத்துக்கான கேள்வியை முன்வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.நன்றி

 • kalaiurvasi:

  கோவிலும்ஆலயமும் ஒன்றுதானே. ஆலயம் என்பதற்கு ஆ+லயம் ஆன்மாதன்னை ஒருநிலைப்படுத்தி இறைவனை வணக்கும் இடமே ஆலயமாகும். .ஆன்மா லயப்படுவதே ஆலயம்.

  • அம்மா கலைஊர்வசி எப்படியடி பிள்ளை உந்த ஆலயத்திலை ஆன்மாக்கள்
   லயப்படும் ? நீங்கள் வண்ண வண்ண பட்டுச்சேலைகளை சுத்தி ,நடமாடும் நகை மாளிகை போல் நகைகளை சாத்தி வீதிவலம் வருகையில் ஆன்மா
   ஆண்டவனுடன் எப்படியம்மா லயப்படும் .தீபத்தை காட்டி ஆராத்தி எடுக்கும்
   வேளை வான் அதிர அரோகரா கோஷம் .பின் அடுத்த வினாடி அசல் சீலயடி எந்த கடயிலயடி வேண்டினாயடி ? என்ன விலையடி?இப்பிடித்தானே
   உங்கள் லயப்படுதல் .??

 • சச்சி:

  குடி இல்லாத ஊரில் குடி இருக்க வேண்டாம்.

 • நா.சிவாஸ்:

  தயவுசெய்து தலைப்புக்கு பதில் எழுதவேண்டாம் கேள்விகட்கு பதில் எழுதவும்
  அன்புடன்
  நா.சிவாஸ்

 • உண்மையைதேடி

  எங்கடை கோயில்கள் இல்லாத ஊரிலைதான் இருபது முப்பது வருடமாக வெளிநாட்டிலை நான் வாழ்ந்துவிட்டன். பலர் இதேபோல் வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்து வந்தவர்கள். இப்போது கடின உழைப்பால் உழைத்த காசை சிலர் இலகுவான வழியில் கோயிலைக்காட்டி கொள்ளைஅடிக்கிறார்கள், இப்போது கொஞ்சம் காசு கையில் இருப்பதாலை மக்களின் பொழுதுபோக்கும் வியாபாரிகளின் வியாபாரத்துக்கும் இப்படியாக பல விடையங்களுக்கு பல கோயில்கள் கட்டவேண்டிய தேவையாய் இருக்குது. பலவருடங்களாக கோயில் இல்லாத இடத்திலைதான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை . இப்பதான் பிரச்சனைகள் கூடுகிறது

  • அண்ணை உண்மையை தேடி உனக்கு நான் ஒண்டு சொல்லுகிறன் கேளுமையா .உங்கை எங்களுக்கு கோவில் கட்ட எண்டு இனி நிலம்
   ஒண்டும் மிஞ்சாது ஐயா .எல்லாத்தையும் அபகரிச்சுப்போட்டான்கள் .
   வயிரவர் கோவில் காளி கோயில் .இடுமன் கோவில் (இப்ப ஞான வேலாயுதர் ) இனி நாய் கோழி குயில் பேரிலையும் கோயில் நாங்கள்
   கட்டுவோம் .உனக்கு இஷ்டமேண்டால் ஒரு ஈரோவோ இல்லாட்டில்
   டொலர் or பிரான்கில அனுப்பு அண்ணை அதை விட்டு சும்மா லூஸ் கதை௯ கசைச்சு எங்கடை நேரத்தை வீணாக்காதை.

 • theepan:

  என்ன ஒரு கருத்தைக் கூட காணவில்லை.
  நாட்டாமை, தலைப்பை மாத்து.
  குவாக்கை பாசை யாரால் எவ்வாறு எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ?
  இதனை அடுத்த தலைப்பாக போடவும்.
  நன்றி

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   நான் நினைக்கிறன் இந்த வாக்கு எங்கட ஊருக்கு பொருந்தாது என்பதால் தானோ 3 நாட்களாக கருத்தை ஏதும் காணம். வாக்கை மாற்றினால் சில நேரம் கருத்துக்கள் குவியும் என்று நினைக்கிறன்….
   கோவில் இல்லா ஒழுங்கையில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று உதாரணத்துக்கு…..

   • theepan:

    போச்சு. உதை பாத்து ஊரிலை கோவில் இல்லாத ஒழுங்கைக் காரரெல்லாம் கோவில் கட்ட நிதி வேணுமெண்டு உளத்த தொடங்கப் போகினம்.

    • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

     hahaha இப்ப கிட்ட தட்ட அப்படிதானே நடக்கிறது….
     ஊர் பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் என்று யாராவது நிதி சேர்க்கினம் என்று இதுவரை நான் அறியவில்லை…மன்னிக்கவும் நிதி உழத்தினம்.
     அட நான் விசரன்…கோவில்கள் இருந்தால் பிறகென்னத்துக்கு (எங்கட எதிர் கால சந்ததிக்கு) படிப்பெல்லாம்…
     படிக்காமலே எல்லாரும் கோவில் தொழிலதிபர்கள் ஆகிவிடுவார்களே….

   • சுதர்சன் கருத்து குவியும் நீ அள்ளி வழங்குகிற நயன் தாரா ,சிம்பு திரிசா
    ரசனி மட்டர் களுக்கு .நீ எவ்வளவு அறிவு சார் மட்டேர்களை அள்ளி வழங்குகிறாய் .ஆனால் ஒருத்தரும் அந்த பக்கம் தலை காடுவதே இல்லை .நான் கூட கட்டுரை ஆக இல்லாது கருத்துக்களை எவ்வளவோ
    சிரமப்பட்டு தகவல்களை தேடி எடுத்து வழங்கிய போதும் ஒருத்தரும்
    அதை வாசித்ததாக காணேல்லை .ஒரு உதாரணம் மட்டும் .கோடி கணக்கானவர உலகம் முழுவதும் நீரிழிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்
    ஒரு செய்தி இணையத்தில் வந்தது .அதற்கு நீண்ட ஒரு விளக்கத்தை எனது
    கருத்தாக எழுதினேன் .ஆனால் ஒருத்தரும் அதை நோடிக்க பூதி .மறைந்த
    சங்கர் அதை பார்த்து எனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதுதான் நிலைமை.
    சுதர்சன் உந்த சினிமா சங்கதிகளை கொஞ்சம் குறை .நான் குறை கூறவில்லை .அதுகும் தேவை தான் ஆனால் அளவு எண்டு ஒண்டு உண்டு
    சனம் கேக்குது எண்டதுக்காக அள்ளி வீச வேண்டியதில்லை .இன்றைய
    உலக சினிமா வை பற்றி பேசுவோம் .ஈரானிய சினிமா கொரிய சினிமா ,சீன சினிமா இப்படி பல .சத்திய ஜித்ராய் .அடூர் கோபலக்ரிஷ்ணன்.
    கே .எஸ் பாலச்சந்தர் .பாரதிப்ராஜ் .லெஸ்டர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் (ஸ்ரீ லங்கா )
    பற்றி பேசுவோம் .இவை எல்லாம் ஆரோக்கியமான விடயங்கள் .அதை விடுத்து திரிஷா வழகிற நாய்க்கு எத்தினை வயது .அது என்ன சாதி
    அது என்ன விசுக்கோத்து சாப்பிடுகிறது என்ற அறிவு ஞானத்தை பெருக்குவதிளிருந்து கொஞ்சம் விலக try பண்ணுவோம் பொருளாதார
    விஞ்ஞானத்தில் ஒரு தியரி உள்ளது கேள்வி உற்பத்தி விநியோகம்
    demand production supply
    எங்கடை விஷயம் வியாபாரம் இல்லை .சேவை மட்டுமே

    • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

     நீங்கள் சிந்திக்கும் நிலையிலேயே நானும் முன்னர் யோசித்தேன். நீங்கள் குறிப்பிட்ட அறிவியல் சார்ந்த தகவல்களை பிரசுரித்தால் நீங்களும் நானும் தான் திறந்து பார்ப்போம். பெரும்பான்மையினர் என்ன விரும்புகிறார்களோ அவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப என்னிலையை நான் மாற்றிக்கொண்டேன்.
     த்ரிஷாவின் hair style ஐ பற்றி ஒரு கட்டுரை ஒன்று வந்தது, அதை ஒருக்கா தேடி பிடிக்கவேணும்…. 🙂 🙂

     • நீ சரியான ஒரு ஜனநாயக வாதி ஆக இருக்கிறாய் சுதர்சன் அண்ணா .பெருபான்மை கேட்குது என்பதால் சீனிக்கு பதில் உப்பையும்
      அள்ளி வழங்குவாய் போல .அது ஜனநாயகத்தின் உத்தம பண்பல்லவா ?
      இலங்கை என்ற எம் குட்டித்தீவிலும் பெரும்பான்மை சிறுபான்மையை
      ஆண்ட்டாண்டு காலமாக உந்த அற்புத theory ஐ உபயோகித்து விளுன்கிக்கொண்டிருக்கிறது .

  • தீபன் நானும் கூட உந்த எம்மூர் செம்மொழியை பற்றி மிக கரிசனையுடன்
   ஒரு கருத்தை தெரிவித்தேன் .அதை பற்றி ஒருத்தரும் மூச்சுக்கூட விடவ்ல்லை .அதுதான் நாங்கள் .

  • CHANDRAHASAN:

   இது ஒரு முக்கியமான கருத்து. எங்களுடைய இந்த மொழி அழிந்து போவதற்கு முன்னர் இது பற்றி ஆராய்ந்து ஆவணப்படுத்துவது அவசியம். இந்த மொழி பற்றி ஆராயும்போது எங்களுடைய வரலாற்றையும் கண்டறியமுடியும். இந்த மொழிக்கும் ஏதாவதொரு தென்னித்திய மொழிக்கும் நிச்சயமாகத் தொடர்பிருக்க வேண்டும். அதை கண்டறிந்தால் எமது பாரம்பரியத்தையும் கண்டறிந்துகொள்ளலாம். இந்த மொழியில் நன்கு பரிச்சியமுள்ள எம்மவர்களின் உதவியுடன் ஒரு அகராதியை உருவாக்குவது வரலாற்றுக் கடமையாகும். எமது மொழி பற்றி இங்குள்ள சில புத்திஜீவிகளுடன் கதைத்தபோது மிக ஆச்சரியத்துடன் ஆர்வமாகக் கேட்டார்கள். இதை ஊரிலுள்ள யாராவது செய்ய முன்வருவார்களா?

   • theepan:

    என் சமகருத்துக் கொண்ட திரு. மனோகரன்,சந்திரகாசன்,மற்றும் சுதர்சனுக்கு முதற்கண் நன்றிகள். இணையத்தார் கண்டிப்பாக இந்தத் தலைப்பை ஒருநாள் தெரிவு செய்வார்கள் .அதுவரை பொறுத்திருப்போம். இதற்காக மேலும் ஒரு இணையத்தை ஆரம்பிம்பதற்கு வளங்கள் இருந்தாலும் பெயர்கள் மிச்சமில்லை.
    நன்றி .

    • admin:

     தீபன் வேண்டுகோள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும். எமது அடுத்த கருத்துகள தலைப்பு.. “குவாக்கை பாசை என்று நாம் அழைக்கும் எமது ஊரில் மட்டும் எம்மால் பேசப்படும் மொழியை காப்பது எப்படி”

     • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

      நல்ல யோசனை – நன்றி admin.
      இருப்பதை காப்பாற்றுவதை விட, இருப்பது உருவா(க்)கியது பற்றி கவனம் செலுத்தினால் புதிய தலைமுறைகள் அந்த மொழியை மதிப்பார்கள், காப்பாற்றுவார்களும் கூட. அந்த சாட்டில நாங்களும் பல விடயங்களை அறிந்து கொள்ளலாமும் கூட.

     • சச்சி:

      இம் மொழியை எம்மூர் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுக்கலாம் என்று ஒரு யோசனையை முன்பு ஒரு முறை நான் இவ் இணையத்தில் ஆலோசனையாக தெருவித்திரிந்தேன் அதை நீங்கள் பிரசுரிக்கவில்லை,உங்களுக்கு யாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.ஆனால் இப்பொழுது எல்லாம் தலை கீழாக மாறி அதை காப்பாற்றுவது எப்படி என்று தலைப்பு வைப்பதாக சொல்கிறீர்கள் இதன் அர்த்தம் எனக்கு விளங்கவில்லை.இதில் இருவரின் ஆலோசனைக்குப்பின்பு தான் இந்த மனமாற்றம் என்று நினைக்கிறேன்.

     • Naan Avan ilai:

      ரொம்ப அவசியம்.
      இருக்கிற ஒரு தமிழ் மொழிய எப்படீ காப்பது எண்டு ஜோசித்துகொண்டு இருக்கிற நெரத்தில். இதையும் காக்கேனுமா ?

     • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

      சச்சி அண்ணை, உங்கள் பேரின் பின்னால் ஏதாவது ஆங்கிலத்தில எழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ? இல்லையென்றால் நீங்கள் சொல்லும் கருத்துக்கள் செல்லாது.
      இல்லாத நாங்கள் செய்வதற்கு களத்திளரங்கவேண்டும்.
      என் பேரின் பின்னால் நானே PS என்று வைச்சிறிக்கிரன் 🙂 🙂

     • தலைப்பிலிருந்து விலகினாலும் இது மிக முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய
      விடயம் .எம்மூர் செம்மொழியை பற்றிய subject சிலருக்கு alergy ,வெட்கம்
      அது அல்ல விஷயம் .நாம் பெருமை படவேண்டிய விடயம் .c i a ,மற்றும்
      f b i ,உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளின் படை பட்டாளங்களுக்கேல்லாம்
      (பத்து சதம் உட்பட )சங்கேத சமிக்ஞை மொழிகள் உண்டு .பல சந்தர்பங்களில் எமது செம்மொழி எம் உயிர் காத்த நிகழ்வுகளும் உண்டு .எனவே இது கட்டாயமாக கதைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு subject

     • தீபன் wel done keep it up .

    • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

     Quakay.com domain இன்னும் ஆரோ விட்டு வச்சிருக்கினம் கெதியில போய் பதிவு செய்யுங்கோ…..
     🙂 🙂 🙂

     • theepan:

      இணையத்தாருக்கு கோடானுகோடி நன்றிகள். இதனை மீண்டும் மீண்டும் நான் கோரியதற்கு காரணம் ,எம்மூரைப் பற்றி குறைகள் மட்டுமே சொல்லிவந்த மற்றவர்களுக்கு, எம்மூரவருக்கு மட்டுமே சிறப்பான இம்மொழியின் சிறப்பை பெருமையுடன் அறியத் தர வேண்டும்.மேலும் உலக சரித்திரம் ,செய்தி எல்லாவற்றையும் fingertip இல் வைத்திருக்கும் நாம், எம் வரலாற்றை அறியாதிருப்பது எவ்வளவு வெட்கப்பட வேண்டிய விடயம்.
      நன்றி

     • theepan:

      சுதர்சன், இன்னும் கொஞ்சப் பேர்கள் இருக்கு. ulaththal.com ,ulaththal.net .

     • பொ.சூ .சுதர்சன் அண்ணை சச்சி அண்ணையிண்டை கருத்துக்கு அருமையான பதில் குடுத்துள்ளாய் அண்ணை .it may lead a path to find out
      our own root .still i donot understand why some of our guys are reluctant & feeling shame
      about our semmoli . its damn shame

     • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

      PS = Psychological Specialist (மனநிலை வல்லுநர் – மண்ட கலண்டதுகளை மேய்ப்பவர்).
      சுதர்சன் P.S.

     • மொழி மாற்றத்தில் ஒரு சிறிய தவறொன்று ஏற்பட்டுள்ளது .வல்லுநர் =expert .specialist = விஷேட நிபுணர் .எனது depression கட்டுரை அரை வாசி
      முடிந்துள்ளது .பொது அறிவுபோட்டிக்கான வினாக்களும் தயார் .ஆனால்
      ஒரு குழப்பத்தில் உள்ளேன் .anticipate consultancy fm சுதர்சன் அண்ணை. என்ன விடயமென்றால் .எங்கயோ ஒரு மூலைக்குள் ஒடுங்கியிருந்த என்னை பூமி
      பந்தில் பரதுபட்டு வாழும் எம்மவரை என்னுடன் இணைத்தது இந்த இணையம் .பாலகுமாரும் நம்ம ஆள் .எதுக்கு எங்கே என் ஆக்கங்களை அனுப்புவதென்று தடுமாறி உள்ளேன் .plse give me a hand ௨ get rid of this tnx

     • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

      என்னுடைய தமிழ் தரம் அவ்வளவு தான் – நன்றி உதவியதற்கு.
      hahah முடிந்த அரைவாசியை ஒருவருக்கும், முடிய இருக்கும் அரைவாசியை இன்னொருவருக்கும் அனுப்பி வைத்தால் வாசகர்கள் ஆவலோடு துளாவி வாசிப்பார்கள். இல்லையேல் அறிவுப்போட்டியை ஒன்றிலும், கட்டுரையை இன்னொன்றிலும் அனுப்பி வைப்பதும் ஒரு யோசனை.
      உலகத்தில் ஒரு மூலைக்குள் முடங்கியிருந்தவர்கள் இணையங்களில் இணைக்கப்பட்டவர்கள் அனைவருமே – நீங்கள் மட்டுமல்ல.
      கருத்துக்களம் ஏதொ கருத்துக்களை எல்லாம் தாங்குது…என்னமோ எல்லாம் ஆரோக்கியமே.

     • theepan:

      எங்கே வெளியிட்டாலும் பரவாயில்லை.கெதியா வெளியிடுங்கோ, உங்கள் depression கட்டுரையை. வெகு ஆவலாயுள்ளோம். எத்தனை இணையம் இருந்தாலும் எல்லாம் எம்மூர் இணையங்களே. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்போம்.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்