உங்கள் கருத்து
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
  • rajah on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • sivamany on
  • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்இன்று மாலை 6மணியளவில் யாழ் பொருமாள் கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள குளத்தில் மூழ்கி சிறுவன் ஒருவன் உயிரிழந்துள்ளான்,
இளைஞர்கள் அக் குளத்தில் நீராடுவதை அவதானித்து நீந்தமுயன்று மூழ்கிப் பலியாகியுள்ளதாக தெரியவருகிறது

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்