உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்மேற்ப்படி எமது இணையத்தின் பொதுச்சபைகூட்டம் 30-10-10 சனிக்கிழமை மாலை 16 மணிக்கு Skjern சனசமூக நிலையத்தில்
நடைபெற்றது. இதில் முதலாவதாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம்,
இனி வரும் காலங்களில் இணையத்தில் எழுதுபவர்கள் யராக இருந்தாலும்
தங்கள் சொந்தப்பெயரில் எழுதவேண்டும். இதில் தீர்மானிக்கப்பட்ட மற்ற விபரம் விரைவில்……………

One Response to “panipulam.net இணைய அறிவித்தல்”

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்