உங்கள் கருத்து
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
 • rajah on
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
 • sivamany on
 • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
 • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்001

002

003

004

2 Responses to ““அணுகு முறையும்–வாழ்க்கையும்.””

 • manavan:

  நல்லா கருத்து வரவை ஏய் றோம்

 • kalaiyadi akil:

  நல்லா கருத்து வரவை ஏய் றோம் …………ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசரமான உலகத்தில் அணுகு முரஜில் பாரிய விரிசல் வந்துகொண்டு இருக்குது ……ஒருவனிடிய இயல்பை தெரிந்து கொண்டு அவன்னை அணுகுவோம் எனின் அவனுடன் நாங்கள் ஒரு நல்லா உறவை வைதிருக்கலாம்…பெரிய தலைவர்கள்ள ஆஹா வந்தவர்கள் கூட நல்லா அணுகு முறைய ஆல் தான் …..ஆனால் இன்றைய புதிய சமுகம் சரியானா அணுகு முறைய பின்பச்சும்மா என்பது கேள்விக்குரிய விசஜம் ?????பல விடைஜங்களில் நோக்கும்போது …..

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்