உங்கள் கருத்து
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
  • rajah on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • sivamany on
  • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்பிரித்தானியவைச் சேர்ந்த 24 வயதான James More அதிர்ச்சி தரும் சாதனையை நிலை நாட்டியுள்ளார்.

கூரிய கத்தியால் குத்தப்பட்டு, மரணமடைந்த நிலையில் உள்ளார். சுமார் 30 செக்கன்களுக்கு மேலாக உயிரற்ற நிலையிருக்கும் அவர், திடீரென எழும்பும் போது, அனைவரும் முகங்களிலும் அதிர்ச்சி குடிகொள்கிறது.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்