உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்வெகுவிரைவில் பணிப்புலம் அம்பாள் சனசமூகநிலைய
இணையத்தளம் ஆரம்பமாகவுள்ளது.

தகவல்;-ரவிமோகன் கனடா.

2 Responses to “வெகுவிரைவில் பணிப்புலம் அம்பாள் சனசமூகநிலைய இணையத்தளம் ஆரம்பமாகவுள்ளது.”

  • நக்கீரன்:

    வேணும் ,இன்னும் வேணும் ,எங்கள் ஊர் ஒற்றுமையின் லட்சணத்தை விரிவு படுத்த இன்னும் பல இணையம் வேணும் !

  • ஆரம்பமாகுங்கோ ஆரம்பமாகுங்கோ ஆளுக்கு ஒன்று தேவை

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்