உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

kalaiyadi

34 Responses to “காலையடி தெற்கு மறுமலர்ச்சி மன்ற அறிவித்தல்”

 • RAGAVI:

  அன்பான காலையடி தெற்கு மறு மலர்ச்சி மன்ற நிர்வாகத்தினரின் கவனத்திற்கு !!
  உங்கள் மன்ற கட்டுமானத்திற்கு நிதி தேவைபடின் நீங்கள் புலம் பெயர் ஒன்றியங்களுடன் நேரடியாக தொடர்புகொண்டு உங்களுக்கான நிதி உதவிகளை கேட்டு இருக்கலாம்,இதை விடுத்து இணையதளத்தில் போட்டு சிலரின் கீழ்த்தரமான கருத்துக்களும்,பிரிவினை வாதம் ஊட்டும் சொற்பதங்களையும் பாவித்து கருத்து எழுதுவதால் இதை வாசிப்போரின் மனதில்
  பிரிவினை வாதம் தோன்ற வழியமைக்கும்.இக் கருத்தை எழுதியவர் ஒரு பிரிவினை வாதி
  யாவார் என்பது என் கருத்து.

  • thooyavan:

   குண்டனின் கருத்தில் பிரிவினைக் கருத்து இருப்பதாகத் தெரியவில்லை .அவர் பனிப்புலம் என்ற கொள்கையில் எழுவது போல் உள்ளது .ஆனால் எங்கள் ஊர் எப்பவோ பிரிவு பட்டு விட்டது .அன்று பனிப்புலம் அம்பாள் என்னும் பதத்திற்குள் கட்டுப்பட்டு ஒரு குடையின் கீழ் வாழ்ந்தார்கள் நம் முன்னோர் .இன்று சாந்தை ,கலட்டி ,காலையடி ,காலையடி தெற்கு ,குஞ்சன் கலட்டி ,செட்டிய குறிச்சி ,செருக்கப் புலம் சுழிபுரம் வடக்கு எனப் பலவாகப் பிரிந்துள்ளோம் .இது குறிச்சியாக இருந்தாலும் இங்கு அமையும் சனசமூக நிலையங்களே கிராமத்தைப் பிரிக்கின்றன .எங்கள் ஊரை விட வேறெங்கும் கிராமத்தில் குறிச்சி குறிச்சியாக இப்படி அமைவதைக் காண முடியாது .பனிப்புலத்தில் நான்கு சனசமூக நிலையம் அமைந்துள்ளதே எம் ஊர் ஒற்றுமையைக் காட்டுகிறதே .தயவு செய்து ராகவியே எங்காவது இருந்தால் குறிப்பிடவும் .சிலரின் சுயநலங்களே சமூகப் பிரிவுக்குக் காரணம் .நான் இங்கு கருத்துக் கூறுவதில்லை காரணம் சிவானந்தன் அண்ணர் சொல்வது போல் ஒரே கருத்துடையவர்களுடன் அது கஷ்டம் .இருந்தும் ஊர் ஒற்றுமை பற்றிப் பேசியுள்ளதால் வந்தேன் .பிழை இருந்தால் மன்னிக்கவும் .

   • ஒட்டக்குத்தன்:

    மன்னிப்பு! ஒருத்தனைக் கொலை பண்ணிப்போட்டு மன்னிப்புக் கேட்டால்? விசத்தை விதைத்துவிட்டு மன்னிப்பு! அயலில் உள்ள சுழிபுரம், தொல்புரம் கிராமங்களைப் பற்றிக்கூட அறியாத உம்மையும் நாம் மன்னித்தோம்.

    • thooyavan:

     சனசமூக நிலையம் ஏன்என்பதை அறியாத குத்தரே ,சனசமூக நிலையம் ஒவ்வொரு சமூக வளர்ச்சி கருதியதே .நீர் கூறிய இடங்களில் எத்தனை சமூகங்கள் இருக்கின்றன என்பது உமக்குப் புரியுமா .அந்ததந்தச் சமூகங்கள் தனித்தனி சனசமூக நிலையங்கள் அமைப்பதில் தப்பில்லை .ஆனால் நாமோ ஒரே இனம் .எமக்கு ஒருநிலையமே இருக்க வேண்டும் .இப்போ பல நிலையங்கள் இருப்பதால்தான் எம் இனத்தில் இந்தப் பாகுபாடு .இதற்கு மேல் உமக்கு விளக்கம் கொடுப்பதானால் அது விழலுக்கு இறைத்த நீராகவே இருக்கும் .சிவானந்தன் அண்ணரின் கருத்தை மதிப்புடன் வரவேற்கின்றேன் .

     • MOHAN:

      தூயவன் அவர்களே!
      நாம் ஒரே இனம். நமக்கு ஏன் பல சனசமூகநிலையயங்கள்? இதனால் தான் உங்களை போன்ற
      ஒரு சிலருக்கு இந்தப் பாகுபாடு தோன்றுகிறது.மன்றம் 1972இல் ஆரம்பிக்கபட்டது .காலையடி தெற்கு மறு மலர்ச்சி.மன்றம் 1975இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது .அப்போதைய கலையடி தெற்கு மறு மலர்ச்சிமன்ற தலைவராக செல்லையா கந்தசாமி (பொலிஸ்) அவர்கள் இருந்தார்கள்.இரு மன்றமும் நன்றாக செயல்பட்டது .அதைப்போல் குஞ்சங்கலட்டியார் நீலலோசனி சனசமூக நிலையம் என்ற பெயரில் ஆமி சின்னக்கிளி வீட்டுக்கு அருகில் திறம்பட செயல்பட்டார்கள் .
      அக் காலப்பகுதியில் பனிப்புலம் அம்பாள் சனசமூக நிலையமும் நன்றாக இயங்கியது. இப்படியாக ஒவ் ஒன்றும் ஆரோக்கியமான விளையாட்டுப் போட்டிகளும் புதுபுது நாடகங்களும் ஒன்றுக்குஒன்று உதவியும் ,எல்லோரும் ஒன்றுபட்டும் பல சமூக திட்டங்கள் முனேடுதுள்ளனர்.அதில் ஒன்று மது ஒழிப்பு திட்டம்.யார் எங்கு வேண்டுமானாலும் விளையாடலாம் .இவர்களுக்குள் நல்ல எண்ணம் .நல்ல சிந்தனை.போட்டி இருந்ததெ தவிர.பொறாமை இருந்ததில்லை
      நீங்கள் கூறுகிற பணிப்புலத்தார்,காலையடியார், பன்னமூலையார், குஞ்சங்கலட்டியார், சாந்தையார், செட்டிகுறிச்சியார், செருக்கப்புலத்தார், கலட்டியார்….என பாகுபடுத்தி, பார்த்ததில்லை.தாங்களும் தங்களைப் போன்ற கருத்துடையவர்களும் இதை பாகுபடுத்தி பாராமல்,கிராமவளர்ச்சியாக பாருங்கள். அப்படியும் பார்க்க முடியாது விட்டால் ஒதுங்கி நில்லுங்கள் . உங்கள் விசமக் கருத்துக்களால் பிஞ்சுகளின் மனதில்பிரிவினையை வளர்காதீர்கள்……நீங்கள் தான, தர்மங்கள், ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உதவிகளை செய்யுங்கள.
      அவர்கள் நவீன கட்டிடங்களைக் கட்டி கிராமங்களை அழகு படுத்தட்டும் .

    • kundan:

     மோகனண்ணா ,தூயவன் சொல்வதில் என்ன தப்பு ?முதலில் நீர் தமிழை விளங்கிக் கொள்ளக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் .இங்கு அவர் பிரிவினை கோரவில்லை .உமது கருத்தே பிரிவினைக் கருத்தாக உள்ளது .மன்றம் ஆரம்பமான காலம் குறிப்பிட்டுள்ளீர் .அன்றுதான் முதல்முதல் ஊர் பிரிவின் அறிகுறி ஏற்ப்பட்டது .தூயவன் ஊர் ஒற்றுமை பற்றியே கூறுகிறார் .இதை விளங்கிக் கொள்ளும் அறிவு உம்மிடம் இல்லைப்போல் உள்ளது .குன்சங்கலட்டியார் வேறு சமூகம் தானே ,அவர்களுக்குக் கட்டாயம் வேறு சனசமூக நிலையம் வேணும்தானே .இப்போ அது எங்கே ?உங்கள் கருத்து எமது சமூகத்தையே பிரிக்கும் கருத்தாக உள்ளது .நான் சிலவேளை உங்களில் பார்க்க இளையவனாக இருக்கலாம் .ஆனால் எம் முன்னோரிடமிருந்து ஊர் பற்றிய சில விடையங்களை அறிந்துள்ளேன் .நீங்கள் எங்கு உள்ளீர்களோ நானறியேன் .ஆனால் நான் ஊரில் உள்ளேன் .எனவே எம்மைப் பிரிக்காது ஊரிலுள்ள எம்மை ஒரு இனமாக இருக்க உங்கள் உதவியை நாடுகின்றேன் .நன்றி .

     • MOHAN:

      குண்டன் அவர்கள் யார் என்பதும் தெரியும் .நக்கீரன் என்பவர் யார் என்பதும் தெரியும்.இவர்கள் இருவரும் ஒருவர் என்பதும் தெரியும் .தூயவன் அவர்கள் இபபோது பல சனசமூக நிலையங்கள்
      இருப்பதால் தான் எம் இனத்தில் இந்தப் பாகுபாடு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் .அதன் பொருள் என்ன?.
      புரியாது வீட்டால் எங்கட குணம் வாத்தியாரிடம் போய் கேட்டு அறிந்து கொள்ளவும் .அவருக்கு
      ஊரில் உள்ள எல்லா விடயமும் தெரியும் .குஞ்சங்கலட்டியார் சனசமூக நிலையம் இப்போ இல்லை அது உண்மை .அதை புனர்நிர்மானம் செய்ய அவர்களால் முடியவில்லை .அது துரதிஸ்ட
      வசம் .அனால் காலையடி தெற்கு மறு மலர்ச்சி மன்றம் திரும்ப இயங்குவதற்க்கு முயற்ச்சி எடுக்கிறார்கள்.அதை முளையில்கிள்ளி எறிந்து வீடாதீர்கள் .தாங்கள் காலையடி மறுமலர்ச்சி மன்றத்துடன் பயங்கர கடுப்பில் இருக்கிறிர்கள் என்பது உங்கள் கருத்தில் இருந்து அறியமுடிகிறது.விட்டுக் கொடுப்பதால் யாரும் கெட்டுப்போவதில்லை என்பது என் கருத்து.

     • பலெர்மோ\ தமிழ் கிறுக்கன்:

      வணக்கம் குண்டன் ! தமிழன் என்று சொல்லுவோம் தலை நிமிர்ந்து நிற்ப்போம் தயவு செய்து
      யாரையும் வேறு இனம் என்று பிரிக்காதே ,

      திருமணத்திற்கு மட்டும் வேற இனம் சொல்லி பெண்ணையோ அல்லது
      மாப்பிள்ளையோ பார்க்கும் இனப்பிரியர்களே .

      தங்களது வீட்டில் யாருக்காவது சிகிச்சைக்கு இரத்தம் தேவைப் பட்டால் அதே இனத்தை சார்ந்தவர் வேணும் என்று சொல்லியா இரத்தம் தேடுவிர்கள் ?
      சற்று சிந்தியுங்கள் எம் உறவே !!!!

     • kundan:

      கிறுக்கண்ணா !உங்கள் கருத்து சினிமாவுக்கு அருமை .ஆனால் நிஜத்துக்குப் பொருந்தாதே .இரத்தம் ஒன்றுதான் .ஆனால் இதயம் வேறுவேறே.ஒவ்வொரு இதயத்தின் செயலும் வேறுவேறாகவே இருக்கும் .இதை நீங்கள் அறியவில்லையா ?இனம் இனத்தின் செயலையே செய்யும் .இரண்டு இனம் கலந்தால் அது கலப்பினம் .அப்போது அந்தந்த இனத்தின் சாயல்கள் இருக்கும் .இருஇன மாடுகளைக் கலக்கும் போது நல்ல கலப்பினம் பெறவில்லையா ?எனவே எங்கள் இனத்தையும் ஒரு கலப்பினமாகக் காண விருமபுகிறீர்களா?ஒருசிலர் அறியாமையினால் குன்சங்கலட்டி ,சாந்தையில் கலந்துள்ளதர்க்கு நியாயம் கற்ப்பிக்க முனைகிறீர்களா ?எங்கள் ஊரின் முன்னணி சோசலிசவாதிகள் தங்கள் பிள்ளைகள் யாருக்காவது இந்த இடங்களில் கல்யாணம் செய்தார்களா ?அப்படி ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் பிள்ளைகள் வரும்போது கொழும்புக்குப் படிக்கக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் .ஆனால் இங்கு சோசலிசம் பேசுவார்கள் .இப்போது ஊரில் ஒரு கல்யாணம் பேசுவதை அறியமுடிகிறது .இரண்டு பகுதியும் முன்னணி சமதர்மவாதிகள் .ஏன் இவர்கள் தங்கள் இரு பிள்ளைகளையும் சாந்தை குன்சங்கலட்டியில் செய்து முன் மாதிரியாக இருக்க முடியாதா ?

 • அற்புதன்:

  குண்டன் அவர்களே! உங்கள் கருத்துக்களை முழுமனதோடு ஏற்றுக்கொள்ள இயலாமல் திணறுகிறது என் மனம்! ஏனென்றால் நீங்கள் கூறிய கருத்துக்களில் தவறொன்றும் இல்லை. ஆனால் இவ்விடயத்தை நிங்கள் கூறியிருப்பது.தான் தவறென்று நான் நினைக்கின்றேன் பொதுவாக எங்கள் ஊருக்குள் போதைப் பொருள் விப்பது என்பது பேராபத்தான விடயம் தான் இதற்கு எங்கள் ஊரில் உள்ள புத்திஜீவிகள். முக்கியமானவர்கள். முதன்மையானவர்கள்.மதிப்புக்குரிய பெற்றோர்கள். ஆசிரியர்கள் பொறுப்புள்ள பதவியில் இருப்பவர்கள் வளர்ந்த இளைஞ்சர்கள் என அனைவரும் ஒருவகையில் தவரிளைத்தவர்களே! இவர்களில் ஒருவர் தான் நீங்கள். நீங்களும் ஒரு சில சட்டத்தை கையிலெடுத்து நீதியைத்தேடி நீதிமன்றத்தில் வாதாட கூடிய பெற்றுள்ளவரே! நீங்களும் பொறுப்புடன் எல்லாவற்றையும் பொருட்படுத்தாமல் விட்டதே ஓர் பாரிய வரலாற்றுத் தவறாகும் அதையிட்டு சட்ட திட்டங்கள் பற்றி கற்றுக்கொள்ளாமல் வெளிநாடுகளில் மலசலகூடம்;கழுவுகின்ற பதவிகளில் அமர்ந்திருக்கும் என்னைப்போன்றவர்களின் ஆலோசனைகள் எம் ஊருக்குள் சட்டப்பூர்வ மாக செல்லுபடி ஆகுமா??

  உங்கள் ஊர் திருந்தினால் எங்கள் பனிப்புலம் வாழும் ,வளரும் என கூறியிருந்தீர்கள்.இரு நாட்ககுக்கு முன்பு .பனிப்புலம் பகுதியில் ஐந்து கிராம் கஞ்சாவுடன் 33 வயதுடைய நபரொருவர் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக இளவாலைப் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.இவை உதயன் பத்திரிக்கையில் வந்த செய்திகள் உண்மையிலே 33 வயதுடைய இந்த இளைஞ்சன் பனிப்புலத்தில் வசிப்பவரா இல்லை பன்னமூலையில் வசிப்பவரா?? இதை சுட்டிக்காட்டி பன்னமூலையில் உள்ள தவறுகளை நியாயப்படுத்துகிறேன் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம்.பொறுப்புள்ள பதவிகளில் இருப்பவர்கள் பொறுப்புடன் பேசுவது தான் முறை.வீடு திருந்தினால் வீதி திருந்தும். வீதி திருந்தினால் ஊர் தி ருந்தும். ஊர் திருந்தினால் நாடு திருந்தும்!!!

  • kundan:

   நான் ஏற்க்கனவே சமூக சேவையில் கல்லெறி வாங்கியதை யாவரும் அறிவர் .மீண்டும் இப்படியான ஏறியை வாங்க நான் விரும்பவில்லை .ஆனால் இதை நாங்களாகத் திருத்த முடியாது .
   1.திருடன் தானே திருந்த வேண்டும் ;
   2.அவனை அவன் சமூகம் திருத்த வேண்டும் .

   தயவு செய்து நீங்கள் சில நடவடிக்கை எடுத்தால் கட்டுப்படுத்தலாம் .மற்றவர்கள் தலையீட்டை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் .

 • sivsankaran:

  அந்தப் பகுதியாரை மேலோங்கச் செய்ய முனையும் அற்புதன் போன்றோரின் முகத்தில் அடிப்பது போல் குண்டனின் கருத்துக்கள் அமையவில்லையா? அற்புதன் போன்றோரும் நம்முறவினர் அல்லவா?அந்தக் குறிச்சியில் பிறந்த்து தானே அவர்கள் செய்த குற்றம். நம்மூரவர் பலர் அரசபதவிகளில் உயர் பதவி வகித்தார்கள் அப்பகுதியார் எவருக்காவது.ஒரு பீயோன் வேலை எடுத்துக் குடுத்தார்களா?

  • kundan:

   அர்ப்புதனையோ அல்லது வேறு யாரையுமோ புண்படுத்துவது என் நோக்கமல்ல .பனிப்புலத்தின் நன்மைகருதியே என் கருத்தைக் கூறுகிறேன் சங்கரியே இதைத் தவறாக எடுப்பதாக உள்ளது.தயவு செய்து வளரப் பார்க்கவும் .மீண்டும் மீண்டும் தவறையே நியாயப் படுத்தாது நல்ல கருத்தைக் கூறுவது பிரயோசனமாக இருக்கும் .

 • sivsankaran:

  உண்மையில் பணிப்புலத்தார் தப்பித்துக்கொள்ள எல்லாப் பழியையும் ஏற்பவர்கள் காலையடி தெற்கார்.மீண்டும் குண்டன் கூறும் பன்னமூலையார்ரைத் தவிர நம்மூரவர் அஅனைவரும் ஒழுங்கானவர்களா? ஏனையா உமக்கு இந்த ஏளனம். பன்னமூலையார் தவிர்ந்த எம்மூரவரின் பட்டியல்தயார்.வெளியிடா? உமது துடக்குரித்துக்களும் அதில் அடக்கம்

  • thooyavan:

   மீண்டும் குண்டன் சொல்வதில் என்ன தவறு ?அவர் அங்கு நடக்கும் சீர்ஹெடுகளைத்தானே குறிப்பிட்டுள்ளார் .குண்டானில் பாயாது தவறு செய்பவர்களைத் திருத்துவதே நல்லது .

  • unmai:

   சிவசங்கரி ,உங்களுக்கு குண்டனுடன் ஏதோ பகை உள்ளது போல் தெரியுது .அவர் யாரையும் தாக்கி எழுதியதாக இல்லை .பொதுவாக ஊரில் உள்ள உண்மையையே எழுதிஉள்ளார் .எங்களூரில் போதைப் பொருள் வியாபாரத்தை தடுத்தால் எல்லாம் நன்மையே .இந்த வியாபாரம் இன்று நடமாடும் வியாபாரமாக இருப்பது நீங்கள் அறியவில்லைப் போல் உள்ளது .வியாபாரி சரக்கை கொண்டு திரியும்போது பாவனையாளர் சும்மா விடுவார்களா ?அது பன்னமூலையோ பணிப்புலமோ காலையடியோ சாந்தையோ எவராக இருந்தாலும் கண்டிக்க வேண்டியதே .

 • உயிர் கொண்ட வேர்களின் ஆழங்கள் அறியாதவர்கள் இயற்கை ஊரின் செழிப்புதனை அறுத்தழித்து .விட்டார்கள். தொடர்ந்து கல்லெறிகள் வாங்கி அழுது கொண்டேயிருக்க பன்னமூலையினர் .யாரும் கள்ளிச் செடிகள் அல்ல..அற்புதா அற்புதா அற்புதா உன்னை நான் வாழ்த்துகின்றேன்

  • meendum kundan:

   மனிதா ,உங்கள் ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேற என் வாழ்த்துக்கள் .உங்கள் ஊர் நிட்சயம் வளர வேண்டும் .”வரப்புயர “என்னும் ஒளவையின் வாக்குக்கு கட்டுப்படுவோம் .ஏனெனில் உங்கள் ஊர் திருந்தினால் எங்கள் பனிப்புலம் வாழும் ,வளரும் .உங்களூரில் விநியோகிக்கும் சரக்கு வகைகளே இப்போது எங்கள் ஊரை கெடுக்கும் ஆயுதம் .இது உங்கள் கண்ணில் படவில்லையா ?இதைச் செய்பவர்களை உங்களுக்குத் தெரியாதா ?இவர்களைத் தடுக்க உங்களால் முடியாதா ?இவர்களை நீங்கள் அனுமதித்துக் கொண்டு ஊரை வளர்ப்போம் ஊரை வளர்ப்போம் என்று அறைகூவுவதில் அர்த்தமில்லை .இவர்களின் சந்ததிகளும் இதையே செய்வதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்களா ?இதை நிறுத்தப் பாடசாலைகளால் முடியாது .உங்களைப் போன்ற விளிப்புனர்வுடையோர்களால்தான் முடியும் .முதலில் இதைச் செய்ய முயலுங்கள் .உங்களூருடன் பனிப்புலம் முன்னேறும் .
   நன்றி .
   குண்டன் கருத்தை ஒரு குண்டாக எடுக்கவும் .

 • Narasimman:

  மிக அருமையான விவாதம் ஆரோக்கிஜமாக உள்ளது அற்புதன் அவர்களே நீர் எப்போது இந்த அளவு அறிவு பெற்றீர் மிகவும் சந்தோசம்.வாழ்கவளமுடன் .உன்மைஜில் அரசமரம் பற்றி குறிப்பிட்டீர் அருமை இந்தஒரு விளக்கம் மட்டும் காணும் .கங்கா அவர்களே எங்கே உங்களின் நகைச்சுவையான கருத்துக்களை காணவில்லை தொடர்ந்தது எலுதவும்.ரவிமோகன் அவர்களே கனடாவில் இருந்து மிக நக்கலாa ஏழுதும் கருத்துக்கள் மீஎகவும் நன்றாக உளது தொடந்து ஏலவதும். நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் நிர்வஹதினரிடம் இருந்து கிடைக்க பெற்ற உடன் அவருடைய முழுப்பெயர் புகைப்படம் போன்றவை அணைத்து ஈனயத்தலத்தலங்களிலும இன்னும் 2 வாரங்களில் வெளி வரும் நன்றி

 • அற்புதன்:

  நரசிம்மன் அவர்களே! உணர்வுள்ள உங்களின் கோரிக்கையை வரவேற்கிறேன் .நிங்கள் கேட்ட கேள்விகளில் பல நியாயங்கள் உள்ளன ஆனால் இதில் நியாயங்கள் பலரால் பேசப்படுவதில்லை!., தான் சொல்வதே சரி, தான் செய்வதே சரி என்ற மனிதர்களோடு தர்க்கம் என்பதே வீண்தான்!.எனவே வலிமையுள்ளவை வலிமையற்றவற்றை வீழ்த்தி, அல்லது அழித்து தம்மை வளப்படுத்திக் கொள்கின்றன.இவ்வானவர்கள் பன்னமூலை மீது ஏற்படுத்திய அநீதியே பன்னமூலையின் பின்னடைவுக்குக் காரணம்! உண்மையில் இவ்வூருக்கு அநியாயம் இழைக்கப்பட்டதாக யாராவது நினைத்திருந்தால் உண்மையிலேயே இவ்வூருக்கு அநியாயம் இழைக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதைக் வரலாற்று ரீதியாகப் பாரபட்சமின்றி ஆராய்ந்து பார்ப்பது சிறந்ததாயிருக்கும்..இருப்பிலும் ஊர் இணையங்களில் கருத்து எழுதுகின்ற சிலர் பல சமயங்களில் இவ்வூரைப்பற்றி அறை குறையாக அறிந்த எல்லாவற்றையும் எல்லாமே தெரிந்தது போல பேசுகின்றார்கள் எழுதுகின்றார்கள் யாரராவது இவ்வூரைப்பற்றி விவாதிப்போம் என நினைத்தார்களா ?? முடியாது முடியவே முடியாது! அடுத்தவரை தாழ்த்தி தன்னை உயர்த்த செய்யும் முயற்சியில் வாழுகின்றனர்

  நரசிம்மன் அவர்களே! பன்னமூலையில் இப்போது ஆரம்பமாகவுள்ள பாடசாலையில் அந்த ஊரை சேர்ந்தவன் ஒருவனாவது கல்வி கற்று கல்வியாளர்களாகவும் திரும்பி வருவான்! கேள்வி கேட்கும் நாற்காலியில் அமர்ந்து கேள்வி கேட்பதற்காக!. நரசிம்மன் அவர்களே! சாந்தை சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் பின்புறமாக வேர்கள் உக்கிய நிலையில் மெல்லியதொரு வேப்பமரம் அதை தறிப்பதா இல்லையா என்ற விவாதங்கள் எம்மூர் இணையத்தளங்களில் நடந்துள்ளது அதில் 118 கருத்துக்களும் 3088 பார்வையாளர்களும் எவ்வளவு விவாதங்கள் விமர்சனங்கள் நடந்தன,இந்த வெப்ப மரத்துக்காக பலபல கலவரங்கள் நடந்தன.ஆனால். பன்னமூலையில் ஏழேழு தலைமுறைக்கும் .மேல் பாதுகாப்பாக நின்ற அரசமரம் பத்துப் பெயர்களால் கட்டிப்பிடிக்கவும் முடியாத அரசமரம்!.உயிர் கொண்ட வேர்களின் ஆழங்கள் அறியாதவர்கள் இயற்கை ஊரின் செழிப்புதனை அறுத்தழித்து விட்டார்கள். வருவான்! கேள்வி கேட்கும் நாற்காலியில் அமர்ந்து கேள்வி கேட்பதற்காக!. தொடர்ந்து கல்லெறிகள் வாங்கி அழுது கொண்டேயிருக்க பன்னமூலையினர் .யாரும் கள்ளிச் செடிகள் அல்ல.என்பதை உணர்த்த ஒருவன் வருவான்!

  • kunaththilakam saanthai:

   தம்பி அர்ப்புதன் ,சாந்தையில் நீர் குறிப்பிட்ட வேப்பமரம் நீர் சொல்வதுபோல் வேர்கள் உக்கிய மரமல்ல .அது உக்கியதாக நவீன தொழில்நுட்பத்தால் சிருஷ்டிக்கப் பட்டது .அதன் மகிமை அறியாத நவீனத்தில் நாட்ட முள்ளவர்களின் செயலே அது .அந்த மரம் தெய்வீகம் நிறைந்த ஒரு மரம் என்பது எனது நம்பிக்கை .நான் அந்த இடத்தில் 65 வருடமாக வாழ்ந்து வருபவன் .அந்த மரம் தறித்தவர்கள் மெத்தப் படித்தவர்கள் .தான் தோன்றி மரம் .மரத்தின் மகிமை ,ஆலையத்தின் மகிமை அறியாத ஆடம்பர மோகம் கொண்டவர்கள் .அந்த மரத்தை நினத்து இன்றும் வேதனை அடைபவன் நான் .அந்த மரத்தின் மகிமை பற்றி அறியாத நீர் கூட இப்படியான ஒரு கருத்து எழுதியுள்ளது மீண்டும் என்வேதனையைக் கிளருகிறது .தயவு செய்து வரலாறு அறியாது ,வரலாற்றை மறைக்கும் கருத்து எழுதுவதை தவிர்ப்பது நல்லது .
   நன்றி
   ஆ .த.குணத்திலகம்
   சாந்தை

 • sivsankaran:

  தம்பி ஓம் சக்தி ஓம் நீங்கள் ஒரு பண்டிதரைப் பற்றி கூறினீர்கள் உண்மையில் அவர் ஒரு அப்பாவி.திருவிளையாடல் படத்தில் வரும் நாரதரை நாம் அவரில்க் காணலாம். பணிப்புலத்தார் சுழிபுரத்தாருக்கு முன்னாலை இன்றைக்கும் தோழிலுள்ள் சால்வையைக் கழட்டி வந்தனம் செய்யவேணும் என்ற ஆசையும் அதன்படியும் நடப்பவர்.அவரை அவதூறாக்க் கதைத்தால் ஏழு தலைமுறைக்கும் பாவம் உம்மைத்துரத்தும்

  • kundan:

   முற்றிலும் உண்மை ,அருமையான பண்டிதர் .வெற்றிமட முருகனை அவ்விடத்தி லிருந்து அகற்ற 20 லட்சம் பேரம் பேசி( மன்றத்திடம்) இடும்பன் ஆலையத்தில் வேலை வைக்கவந்த சைவப் பிரசங்கி .அந்த புத்தியற்ற திருநாவுக்கரசு ஐயா அவர்கள் அநியாயமாக அப்பணத்தை வேண்ட மறுத்ததை யார் அறிவார் ?சிவன் கோயிலை எம்மவர் தலையீடுகளை தடுத்து சுளிபுரத்தாருக்கு ஆதரவாகச் செயல்படும் ஒரு சமைய தர்மவாதி .எம்மூர் பெற்ற ஒரு சிறந்த பொன்னாடைப் பிரியர் .

 • Narasimman:

  திரு கண்ணன் அவர்களே உங்கள் கருத்துக்கு நன்றிகள். உங்களைப்போன்ற அறிவாளிகள் எவரும் தற்போது உரில் இல்லை அனைவரும் புலம் பெயர்ந்து விட்டுஅர்கல். நீங்கள் அங்கு இருந்து இருந்தால் எமக்கு தமிழ் ஈழம் பெற்று தந்துஇருப்பீர். பனிப்புலம் அம்மன் கோவில் கோபுரம் கட்டுவதற்கும் நீங்கள் ஆலோசனை வழங்கி இருக்கலாம். உங்களைப்போன்றவர்கள் உதவி செய்ய மாட்டார்கள். கருத்து சொல்ல மாத்திரம் முன் வருவார்கள். நீங்கள் மாயா கண்ணன் அல்லது காமாளை கண்ணனா.

  சிவானந்தம் அண்ணனார் அவர்குளுக்கு உங்கள் கருத்துக்கு நன்றிகள். நான் உங்களுடைய பல கருத்துக்களோடு ஒத்து போகிறேன். நீங்கள் இந்த மக்களுக்கு உதவி கோரும் போது நீங்கள் வழங்கிய கருத்து என்னால் எற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. இந்த மன்றம் 35 வாருண்டங்களிக்கு முன்பே தேவர் அன்னர். கிருட்டி அன்னர் இப்படி பலர் முயற்சி செய்து இந்த ஊருக்கு ஒரு மன்றம் தேவை என்று பல முறை முயற்சி செய்தார்கள். இந்த பன்னமுலை மக்களுக்கு உதவி கொரும் போது உங்களால் தரப்பட்ட கருத்தினை தான் என்னால் ஏற்ற்று கொள்ள முடியவில்லை. என்னது முன்னைய கருத்தில் உங்கள் மனம் பதிர்க்கப்பட்டிருபின் மன்னிகவ்வும். இந்த 40 வருஷ புல்லம் பெயர் வாழ்கையில் பன்னமுளை மக்களிக்கு யாரவது யாரிடமாவது உதவி கேட்டு உள்ளார்களா முதல் முறையாக உங்களிடும் உதவி கேட்டுஉள்ளார்கள் நங்கள் அந்த ஊரின் வளர்சிக்கு எம்மால் இயண்டதை செலுத்தலாம். இந்த மக்கள் உதவி கேற்கும் போது நீங்கள் கூறிய கருத்து தேவயர்த்த ஒன்று

  • sivanantham:

   அன்புடன் திரு. நரசிம்மன்! அவர்கட்கும்! திரு. அற்புதன் அவர்கட்கும்!
   தங்கள் கருத்துகளிற்கு முதற்கண் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
   மேற்படி விடயத்தில் தொடர்ந்து கருத்துப் பரிமாற்றத்தினை வளர்ப்பது நல்லதல்ல எனத்தோன்றுகிறது. ஏனெனில் மேலும் தங்கள் கோரிக்கைக்கான விளக்கம் தேவையற்றதெனதோன்றுவதனாலும், ஒரேயொரு விடயத்தை மட்டுமே தாங்கள் வலியுறுத்தியிருப்பதனாலுமாகும்.
   மேலும், தாங்கள் இக்கோரிக்கையை புலம்பெயர் ஒன்றிய நிர்வாகிகளிடம் விட்டிருப்பதுவுமாகும்.

   நன்றி!

   வாழ்க வளமுடன்! வளர்க தங்கள் பணி!

 • அற்புதன்:

  சிவானந்தம் அண்ணர் அவர்களே! உங்கள் கருத்துக்களை நான் முழுமனதோடு வரவேற்கிறேன்.உங்கள்ளின் .உண்மையான கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி .உங்கள்ளின் கருத்துகளிலிருந்து தெரிகின்றது. எங்களூரை எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் நேசிக்கின்றீர்கள் என்பதை.அன்பானவரே! பனிப்புலம் என்பது எமக்கெல்லாம் ஒரு தாயைப்போல் தாயை பிரித்து பிரிந்து வாழ யாரும் நினைப்பதில்லை ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் தான் பிரிந்து வாழ்கின்றோம். காரணம் இதில் பொறுமையாக இருப்பவன் நான் தான் வீரன். உள்ளத்தில் நான் தான் உயர்ந்தவன் எப்படி கூட்டி கழித்து போட்டாலும் நான் தான் நல்லவன். ஒழுக்கத்தோடு இருப்பவன் நான் தான் உயர்ந்தவன் என்ற பாகுபாடு பிள்ளைகளுக்குள் ஒருவித குரோதத்தை விதைத்து வளர்த்து விட்டது நாளடைவில் இந்த வேற்றுமையே ஊருக்குள் மோதல்களாகவும் உருவெடுத்து சில பகுதிகளை இது எண்ணூர் என்று பிள்ளைகளே தங்களை அடையாளப்படுத்தி விலகிக்கொண்டனர் அவர்கள் தான் சாந்தையார்,காலையடியார், பன்னமூலையார் செட்டிகுறிச்சியார், செருக்கப்புலத்தார், கலட்டியார்

  சிவானந்தம் அண்ணர் அவர்களே! பன்னமூலை.என்பது ஒரு சந்தியிலிருந்து இன்னொரு சந்திவரை யென குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.1986 ம் ஆண்டு நான் ஊரை விட்டு வெளியேறும் போது அவ்வூரில் ஐந்து பரப்புக்குள் ஒரு வீடு அமைந்திருந்தது. புத்தகங்களை சுமக்க வேண்டிய வயதில் திருமணங்கள் செய்து ஐந்து பரப்புக்குள் நான்கு வீடு அமைத்து .வாழ்ந்து வருகின்றனர் அதனால் அவ்வூரில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் பெருமளவில் உள்ளது. மற்ற சமூகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் இவர்கள் பின்தங்கிய நிலையிலேயே உள்ளன என்பதும் நிதர்சனம் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் பெரிதும் பின்தங்கிய நிலையிலேயே உள்ளனர். இவ்வூரவர்களை இந்த அவலநிலையிலேயே இருந்து அவர்கள் வீழ்ச்சியை அவர்களே அறியும் வகையில் ஒரு விழிப்பு உணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் ஒரு கல்வியாளர்களாகவும் உயரச்செய்வதற்கு அவர்களை தட்டிக்கொடுத்து. ஊக்கம் ஊட்டி கல்விதனை கசப்பில்லாமல் புகட்டுவதற்காக இவ்வூரவர்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு கல்விக்கூடமும் ஒரு விளையாட்டு மைதானமும் அமைத்து கொடுப்பதில் ஏது தவறுமில்லை என நான் நினைக்கின்றேன்…

  ஒவொரு மனிதனும் தன் வாழ் நாளில் மறக்க முடியாத அனுபவம் தத்தித்தத்தி தவழ்ந்து விழுந்து எழுந்த வீதிகள் ! அதைப்போல் அவனவனுக்கு தான்தான் பிறந்த ஊர் இன்னுமொரு தாயைப்போல்.எதற்காகவும் யாருக்காகவும் தான் பிறந்த ஊரை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார்கள்.அந்த வகையில் தான் எம்மூருக்குள் இருப்பவர்கள் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழுகின்ற எங்கள் உறவுகளின் ஒற்றுமையோடு அந்தந்த கிராமங்களுக்குள் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார்.வேற்றுமையை போக்கி, ஒற்றுமையை வளர்த்து அனைவரும் ஒற்றுமையாக முன்னேற வேண்டும் என்று கூறினீர்கள்.சிலர் பன்னமூலையில் உள்ளவர்களோடு ஒற்றுமையோடு செயற்படக் கூடாது என்பதில் குறியாக இருக்கின்றன. இதுவொரு ஒதுக்கு முறையா ?அடக்கு முறையா ???

  சிவானந்தம் அண்ணர் அவர்களே! ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு விதமான வலியிருக்கும். மனதில் உள்ள வலிகளின் ரணத்தை இரண்டு வகைகளில் வெளிபடுத்தலாம் ஒன்று கவிதை மற்றொன்று பாடல். விடை தெரியாத கேள்விகளோடு வழி தெரியாமல் காத்துக் கிடக்கின்ற என் இதயத்திற்கு பதில் கூறுங்கள்!!

  எங்களூர் வளர்ச்சியடைய முதலும் வளர்ச்சியடைந்த பின்பும் சரி அன்றிளிருந்து இன்று வரை பன்னமூலை திருந்தாது திருந்தவே திருந்தாது.என ஆசை தீர கூறும்வரை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இவர்கள் .பன்னமூலையில் அக்கறை உள்ளவர்களா?தாழ்த்தி பேசி,புகழ்ச்சி அடைய விரும்பி! பிறரைத் தாழ்த்தி தன்னை உயர்த்தி பேசிக் கொண்டே இருப்பார்கள்.இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இதுவொரு வியாதி என்றே கூறலாம். எனவே இன்றுவரை யாராவது அந்த ஊரிலுள்ள குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டி நிறைகளைத் தட்டிக்கொடுத்து உற்சாகப்படுத்த பணத்துடன் வந்தார்களா ? அதை விட சில மாதங்களுக்கு முன் அந்த ஊரை சேர்ந்த சில மாணவிகள் மிகப் பெரும் சாதனையாக 6 A தர சித்திகள் பெற்று ஆறுமுக வித்தியாசாலையில் முதன்மை நிலையைப் பெற்றுள்ளார்கள் எங்கள் ஊருக்குள் பரிட்சையில் சிந்தியடைந்த மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வுகள் பலதடவை நடந்துள்ளன அந்த ஊரை சேர்ந்த மாணவிகளுக்கும் ஊக்கமூட்டி. கௌரவித்து.பாராட்டவில்லை ? இதுவொரு ஒதுக்கு முறையா ?அடக்கு முறையா ???

 • kundan:

  அண்ணாச்சி அண்ணாச்சி
  டென்மார்க்கில் சேர்த்த பணம் இதுவரையில் என்னாச்சு ?

 • Narasimman:

  சிவானந்தம்அண்ணர் அவர்களின் கருத்திற்க்கு நன்றிகள்.நீங்கள் ஒன்றைமட்டும் நன்றாக சிந்திக்கவேண்டும் எமது எல்லா கிராமதினிலும் பார்க்க பன்னமுளை தான் மிகவும் பின்தன்கியகிரமம் .யாரும்மறுக்கமட்டர்கள்என்பது உங்களுக்கு விளங்கும் .வெளிநாட்டிலுள்ள எமது உறவுகள் பன்னமுளை மக்களுடைய முன்னேற்றம் ஒன்றுக்காகவே இந்தமண்டபம் அமைவதட்க்கு தங்களால் முடிந்தததை கொடுத்து உதவும்போது உம்மைபோன்றவர்களின் கருத்து மிகவும்மனம் வேதனைப் படுத்துகிறது .தலைவர் அவர்களின் வேண்டுதல் முலம் நீர்என்ன தவறு கண்டீர்.உம்மால் பங்களிப்பு செய்யமுடியவிட்டல் சும்மா கண்டதை எழுதவேண்டாம் .ஒரு பாலர் பாடசாலை அமைவதை.குறை கூறும் நீர் நிஹ்சயமாக கருத்து சொள்ளதகுதி இல்லாதவர்

  • sivanantham:

   அன்புடன் திரு. நரசிம்மன் அவர்களே!
   தங்கள் கருத்துக்கு முதற்கண் நன்றிகள்.தாங்கள் எனது கருத்தை நன்கு விளங்கிக்கொள்ளவில்லைப்போல் தெரிகிறது. எனினும் பரவாயில்லை.என்னைப் பொறுத்தவரை எமதூர் மக்கள் அனைவரும் *பணிப்புலம்* என்ற ஓரூர் மக்களாக வாழ வேண்டும் என்பதாகும். எங்கள் காலத்தில் இந்த நிலை ஏற்படாவிட்டாலும், எதிர்காலச் சந்ததியினர் காலத்திலாவது ஓரூர் மக்களாக வாழ வேண்டும் என்பதாகும். எமதூரில் எல்லைப் பிரதேச வாதங்கள் காலங்காலமாகத் தொடர்வதனாலேயே மக்களிடையே ஒற்றுமையீனங்களும், போட்டி,பொறாமைக் குணங்களும் தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது.மேலும், தாங்கள் கூறியதுபோல் பன்னமூலையும் இன்றுவரை பின்தங்கிய பகுதியாக உள்ளது.
   அடுத்து, சிறு பிள்ளைகளை பகுதி பகுதியாகப் பிரித்து சிறு தொகைப் பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்பக் கல்வியைப் புகட்டுவதைவிட ஓரிடத்தில் அனைத்துப் பிள்ளைகளையும் ஒன்று சேர்த்து ஆரம்பக் கல்வியைப் புகட்டும்போது பிள்ளைகளின் கல்வித்தரமும் உயர்வடையும், பிள்ளைகளிடையே எல்லைப் பாகுபாடும் ஏற்படமாட்டாது. இதனால் பன்னமூலையின் பின்தங்கிய நிலையும் முன்னேற்றமடையும் என்பதே எனது பணிவான கருத்தாகும். எமதூரின் சுற்றளவைப் பார்க்கும்போது சுமார் ஓரிரு கிலோமீற்றர் தூர இடைவெளியைக் கொண்ட பகுதிகளாகவே இருக்கின்றன. இதனால் பிள்ளைகளை ஓரிடத்தில் கல்வி கற்க அனுப்பி வைப்பதில் பெற்றார்களுக்கும் சிரமமிருக்காது..எல்லைப் பிரதேச வாதமும் வளர வாய்ப்பின்றி காலப்போக்கில் மறைந்துவிடும்.

   தங்கள் வினாவுக்கு எனது விடை போதுமென எண்ணுகிறேன்.
   தங்களுக்கு மீண்டும் மாற்றுக் கருத்து இருக்குமாயின் நன்றியுடன் வரவேற்கிறேன்.

   நன்றி!

   • Kannan:

    அருமையான கருத்து ! ஆணித்தனமாக சொல்லி இருக்கிறீங்கள் !

  • Kannan:

   உங்கள் கிராமம் பன்னமூலை ஒரு பின்தங்கிய கிராமாம் தான் , அதை நான் ஒதுக்ளுறேன் , அதை முன் நேற்ற நீங்கள் எடுத்த பணியை நான் மனசார பாராட்டுகிறேன் . அனால் இதை நீங்கள் முதலில் உங்கள் கிராமசேவகர் அல்லது உள்ளூர் அரசியல் வாதிகள் மூலம் அரசுக்கு எல்லோ கொண்டு செல்ல வேண்டும் ? அவர்கள் தான் உங்கள் கிராமம் ஓர் பின் தங்கிய கிராமம் என்று முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை செய்ய வேண்டும் , அதை விட்டுபுட்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் புலம் பெயர் மக்களிடம் ஏன் கை ஏந்தி நிக்கிறிர்கள் , அப்புறம் எதற்கு உங்கு அரசாங்கம் என்று ஒன்று இருக்குது ? பாடசாலை என்று வரும்போது அரசு தான் தன் முதல் கடமையை செய்தாகாவேண்டும் . அப்புறம் எனக்கு ஒண்டு மட்டும் புரியவில்லை , பன்னமூலை மாணவர்கள் ஏன் இப்போ புதிதாக கட்டபட்ட மறுமலர்ச்சி மன்ற சிறுவர் பாடசாலைக்கு செல்லக்கூடது ? இரண்டும் மிக அருகாமையில் தானே உள்ளது ?? அப்புறம் எதற்கு ஊருக்கு ஊருக்கு ஒவ்வரு கட்டிடங்கள் , மன்றங்கள் , பாடசாலைகள் …
   ஒண்டைமட்டும் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் …இன்று நாமூரில் எம்மவர் வாழ்கிற சொகுசு வாழ்க்கை இங்கே புலம்பெயர் மக்கள் வாழவில்லை ….உதரணத்துக்கு கலையடி கிராமத்தில் இருந்து பனிப்புலம் கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆட்டோ எடுக்கிற காலத்தில் அவர்கள் இப்போ வாழ்கிறார்கள்.

   புலம்பெயர் மக்களின் உதவி எப்பவும் பின்தங்கப்பட மக்கள் , போரினால் பாதிக்கபட்ட மக்களளுக்கு மட்டுமே தவிர மற்ரவர்கல்லுகு அல்ல
   என்றும் உங்கள் நண்பன்
   கண்ணன் (அமாம் அதே கண்ண்ணன் தான் )

   • ஓம் மக்கள் சக்தி !:

    நல்ல கருத்துக்களைத்தான் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் நடைமுறை யதார்த்தத்தை மட்டும் உணர மறுக்கிறீர்கள்.

    ஊரில் இருந்து தினமும் இருபது முப்பது பேர் பிச்சை எடுப்பதற்காக நாடு முழுவதும் பிரயாணம் செய்கின்றார்கள். ஆனால், யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மக்கள் உழைத்து வாழ்கின்றார்கள். அப்படியாயின் யாருக்குத் தேவை உதவியும், புனர்வாழ்வும்?

    அரசாங்கம் தன்னுடைய நிகழ்ச்சி நிரலின்படி வேலை செய்கின்றது. ஆனால், இது அதையும் தாண்டிய மக்களுக்கான வேலைத்திட்டம். அதை நாம்தான் செய்யவேண்டும்.

    ஊர் ஒற்றுமைக்கு இவ் அமைப்பு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. ஏனென்றால் சுவிஸ் பன்மக்கள் ஒன்றிய நிதியில் இயங்கும் இலவச கல்விக்கூடத்தில் கல்வி கற்பிக்கும் தகுதியற்ற ஆசிரியர்களின் வசைமொழிகளாலும் பாரபட்சத்தாலும் காலையடி தெற்கின் அறிவார்ந்த சிறுவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதை விடவும், அம்பாள் சனசமூக நிலையத்தில் ஒருவர் தன்முனைப்பாக கற்பிக்க ஆரம்பித்தபோது அதைப் பாய்ந்தடித்து தடுத்ததை விடவும், இன்று மன்றக் கல்விச் செயற்பாடுகள் யாவும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதைவிடவும் இது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும்தான்.

    அனைவரும் ஒரு ஊரவர் என்ற உணர்வில்தான் அம்மாளாச்சியின் திருவிழாவில் அனைவரும் அணிதிரழ்கின்றோம். ஆனால் சிவபாதம் போன்ற பண்டிதார்கள் சாதியை ஒலிபெருக்கியில் ஒளறி எம் ஒற்றுமையைக் குலைப்பர் அதையெல்லாம் நாம் கண்டுகொள்ளமாட்டோம். அம்மன் கோயில் நிர்வாகம் சமூகத்தின் நன்மைக்காக எதுவுமே செய்ததாக நான் இதுவரை அறியவில்லை.

    அப்படி இருக்க புலம்பெயர் நல்லுள்ளங்கள் சிலர் தாமாக உணர்ந்து செய்கின்ற சேவையைக் குழப்பவும், திசைதிருப்பவும் மட்டும் விதம் விதமான இனிப்புத் தடவிய கருத்துக் கத்திகளுடன் கிழம்பி வருகிறீர்கள்.

    உங்களால் முடிந்தால் ஆதரவு கொடுங்கள். இல்லையென்றால் எட்ட நின்று பாருங்கள். உங்கள் விசமக் கருத்துக்களால் இங்கு எதுவுமே மாறிவிடாது.

    • sivanantham:

     ஓம் மக்கள் சக்தி என்ற புனை பெயருடன் வந்து மிரட்டல் விடுத்திருக்கும் தங்களுக்கு நன்றி!
     தாங்கள் ஊரில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் சிலருடைய பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு கருத்து எழுதியிருப்பது வேதனையளிக்கிறது. இத்தகைய நிலையானது ஊர் மக்களிடையே பன்னெடுங்- காலமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு வேதனைக்குரிய விடயமாகும்.
     இதற்கான காரணம் எமதூரில் பந்நெடுங்காலமாக நிலவிய வறுமை காரணமாக மக்களிடையே காணப்பட்ட மனவேதனைகளேயாகும். இந்த மனவேதனைகள் பரம்பரை பரம்பரையாக வளர்ந்து வருவதுமேயாகும்.இந்த நிலையானது மக்களை உடல், உள ரீதியிலாகன உபாதைகளால் பல்வேறு வகையிலும் பாதித்தே வருகிறது. அம்பாள் ஆலயம் பல்லாண்டுகள் மூடப்பட்டிருந்தமைக்கும், இதனால் மக்களிடையே ஏற்பட்ட பிளவு இன்னும் சீரடையாதிருப்பதற்கும், தாங்கள் பிறருடைய பெயரைக் குறிப்பிட்டு ஆவேசமாகக் கருத்து வழங்கியிருப்பதும், தங்களால் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் அவ்வாறு நடந்துகொள்வதற்கும் காரணமாகும். மேலும் இத்தகைய நிலையலிலிருந்து எமதூர் மக்களை முதலில் மீட்க வேண்டும் எனவேதான் நான் படித்தும்,கேட்டும் அநுபவத்தில் கற்றறிந்த விடயங்களையும் காலத்தின் கட்டாயத்தையும் உணர்ந்த்தனாலேயே இணையத்தினூடாகக் கருத்தெழுதுகிறேன் அதற்கும் மேலாக.
     சிறு வயதுமுதல் இன்றுவரை
     அம்பாளின் அருட்காட்சிகளும், அருட்கட்டளைகளும், சில அமானுஷ்ய நிகழ்வுகளும் ஆபத்துக்கள் வந்தபோதெல்லாம் அருகிருந்து என்னைப் பாதுகாத்து, இன்றுவரை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் எங்களூர் தாயை மறக்க முடியாதிருப்பதுமேயாகும். மேலும்,தாயின் கனவுக் காட்சிகள் நிஜ நிகழ்வுகள்போல் என் நெஞ்சைவிட்டகலா நினைவுகளாகவுள்ளன. இதற்குமேலாக 21.10.2013, 10.08.2014 ஆகிய நாட்களில் கனவில் தோன்றி இட்ட கட்டளை நிஐமா? கனவா என்பதற்கப்பால் எனக்கு மிகுந்த பயத்தையும் வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
     மேற்படி விடயம் சம்பந்தமாக தனியொரு தலைப்புடன் இணையங்களில் எழுத விருப்பமிருப்பினும், அம்பாள் ஆலயத்தின் இன்றைய தர்ம கர்த்தாக்கள், எமதூரில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் ஒரு சித்தர் ஆகியோர் ஊர்மக்களால் ஏன் ஏற்றிப்போற்றப்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பது பற்றி எழுதவேண்டிய கட்டாயமும் இருக்கிறது. எனினும் இதற்கான சில காரணங்கள் நிரூபிக்கப்பட முடியாததாக உள்ளதுமாகும்.
     எனவே! மீண்டும் தங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்.

     சி.சிவானந்தம்

 • sivanantham:

  ஓம் சக்தி ஓம்!

  அன்பான காலையடி தெற்கு மறு மலர்ச்சி மன்ற நிர்வாகிகள்,மற்றும் ஊர் மக்கள் அனைவரிடமும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது யாதெனில், எம்மையெல்லாம் பரிவுடன் பாதுகாத்து, தனது கருணைமிகு அருட்கடாட்சத்தை எங்களுக்கு
  வழங்கிக்கொண்டிருக்கும் பணிப்புலத்துத் தாயின் பிள்ளைகள், நாங்கள், எங்கள் ஊர் பணிப்புலம் என்ற ஓரூர், நாங்கள் எல்லாம் ஒருதாயின் பிள்ளைகள் என்ற எண்ணத்தை உங்கள் தாரக மந்திரமாகக் கொள்ளுங்கள். ஓரூர், ஓர்குல மக்களாகிய எங்களை * பணிப்புலத்தார்,காலையடியார், பன்னமூலையார், குஞ்சங்கலட்டியார், சாந்தையார், செட்டிகுறிச்சியார், செருக்கப்புலத்தார், கலட்டியார்….என பாகுபடுத்தி, மக்களிடையே ஒற்றுமையீனத்தை வளர்க்காதீர்கள். மூலைக்கு மூலை சனசமூக நிலையங்கள், திசைகளை மையமாக வைத்து மறுமலர்ச்சி மன்றங்களென உருவாக்காதீர்கள். இவற்றை உருவாக்க முன்பு எமதூரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் தொகையையும், ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரதும்,குழந்தைகளினதும் பொருளாதாரம், மற்றும் கல்வி நிலைமைகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். ஊரில் வாழ்கின்ற குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக மூன்று பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. அதைவிட சிறுவர் பாடசாலைகள் என்று, காலையடி மறுமலர்ச்சி மன்றத்தினரும் பாரிய நவீன கட்டிடங்களைக் கட்டியுள்ளார்கள். இதைவிட பல வீடுகள் மக்களற்ற வீடுகளாக இருக்கின்றன. இவற்றைவிட இருமாடிகளுடனான வாசிகசாலை, என எவ்வளவு கட்டிடங்கள் ஊரில் இருக்கின்றன. இவ்வளவு கட்டிடங்களையும் உபயோகிக்குமளவிற்கு ஊரின் மக்கள் தொகை போதுமானதாக இருக்கின்றதா? அதைவிட கட்டிங்கள் கைமாறக் கூடிய சாத்தியக்கூறுகளும் அதிகளவில் இருப்பதாகவே செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
  எனவே, அன்பான ஊர் வாழ் உறவுகளே! முதலில் ஊரில் வறுமைக்கோட்டின் கீழ் வாழ்கின்ற குடும்பத்தினர்களதும், குழந்தைகளதும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கட்டும் கட்டிடங்கள் ஒருபோதும் உங்கள் கூட வராது! ஆனால் நீங்கள செய்யும் தான, தர்மங்கள், ஏழை, எளிய மக்களுக்குச் செய்யம் உதவிகள் என்றென்றும் வம்சம், வம்சமாக உங்கள் கூட வரும்.
  எனது கருத்தில் தவறேதும் இருப்பின் மன்னித்து, தவறினினைச் சுட்டிக்காட்டவும்.நன்றியுடன் ஏற்று பதில் தருகிறேன்

  நன்றி!

  சி.சிவாநந்தம்

Leave a Reply for thooyavan

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்