உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்


//people.panipulam.net/#!album-513

2 Responses to “சில்லாலை சிந்திக்கும் சிறுவர் கழகம் நடாத்திய சிறுவர் தின நிகழ்வுகள்- 2014”

  • kanthamano:

    சிறப்பான நிகழ்வு பாராட்டுகிறேன்

  • பலெர்மோ .தமிழ் கிறுக்கன்:

    சிறுவர்களே நீங்கள்தான் எமது பொக்கிஷங்கள் எமது எதிர்காலத்தின் விளைநிலங்கள் உங்கள் சிந்திக்கும் சிறுவர் கழகம் சிறப்புற வாழ்த்துகின்றேன்…..

Leave a Reply for பலெர்மோ .தமிழ் கிறுக்கன்

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்