உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்


                இணைய உறவுகள் அனைவருக்கும்

                  பணிப்புலம் இணையத்தின் இனியanigif

                              நத்தார் வாழ்துக்கள்

One Response to “”

 • KUNATHTHILAKAM:

  பாலன் இயேசு பிறந்தான் !
  —————————————-

  பாவங்கள் சுமக்கவென்று பாலன் அவதரித்தான் .
  பாரினில் ஒளி வீசப் பாலன் இயேசு பிறந்தான் !
  மாட்டுத் தொழுவமதில் மரியாள் மகனாக
  மாதேவ தூதன் பெத்தலேமிட் பிறந்தான் !

  சகதியின்

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்