உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்


Unavngivet

One Response to “”

  • nesan:

    உண்மையாகவே நல்லகவிதை அண்ணா அவர் மானிடராய் பிறந்த யாவருக்காகும் பரலோகதேவன் பூலோகத்திற்கு இறங்கிவந்தார் .அவர் வெறும் முப்பது காசுக்காகவே காட்டிகொடுக்கப்பட்டார்.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்