உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

நாவு­று­வி­லுள்ள புக­லி­டக்­கோ­ரிக்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்­கான தடுப்பு நிலை­யத்தில் தங்கவைக்­கப்பட்­டி­ருந்த அகதி ஒருவர், அவுஸ்­தி­ரே­லி­யாவின் புக­லிடக் கோரிக்கை கொள்­கை­க­ளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரி­வித்து நேற்று புதன்­கி­ழமை தீக்­கு­ளித்­துள்ளார்.நாவு­று­வி­லுள்ள நிபொக் தடுப்பு நிலை­யத்தில் தங்­கி­யி­ருந்த ஒமிட் என சுருக்கப் பெயரால் அழைக்­கப்­படும் மேற்­படி 23 வய­தான ஈரா­னிய அகதி, அந்த தடுப்பு நிலை­யத்­துக்கு அன்­றைய தினம் காலை ஐக்­கிய நாடுகள் அக­திகள் முகவர் நிலை­யத்தைச் சேர்ந்த பிர­தி­நி­திகள் விஜயம் செய்­த­தை­ய­டுத்து தனது உடலில் பெற்­றோலை ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்­டுள்ளார்.அவர் இனி­மேலும் என்னால் அதனைத் தாங்கிக் கொள்ள முடி­யாது என கூச்­ச­லிட்­ட­வாறு தனக்குத் தானே தீ வைத்துக் கொண்­ட­தாக அங்­கி­ருந்து வரும் செய்­திகள் தெரி­விக்­கின்­றன.

இதன்­போது அங்­கி­ருந்த ஏனை­ய­வர்கள் அவ­ரது உடையில் பர­விய தீயை அணைக்க முயன்ற போதும், தீ அவ­ரது ஆடை­யி­லி­ருந்து உட­லுக்கு வேக­மாக பர­வி­ய­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.இத­னை­ய­டுத்து அந்த இடத்­திற்கு மருத்­துவ உத்­தி­யோ­கத்­தர்கள் வரும் வரை அவ­ரது உடல் அங்கு புகைந்­த­படி இருந்­துள்­ளது.

தொடர்ந்து உடலில் 80 சத­வீ­த­மான பகுதி எரிந்த நிலையில் காணப்­பட்ட அவர் அரு­கி­லி­ருந்த மருத்­து­வ­ம­னைக்கு கொண்டு செல்­லப்­பட்டார்.அவர் தனது உடலில் தீயை வைக்கும் முன்னர், “நாம் (அவுஸ்­தி­ரே­லிய அர­சாங்­கத்தின் புக­லிடக் கொள்­கை­களால்) களைப்­ப­டைந்­துள்ளோம். இந்த நட­வ­டிக்கை நாம் அதனால் எவ்­வ­ளவு தூரம் சோர்­வ­டைந்­துள்ளோம் என்­ப­தற்கு எடுத்­துக்­காட்­டாக உள்­ளது’ என தெரி­வித்துள்­ளார்.

குறிப்­பிட்ட தடுப்பு நிலை­யத்­துக்­கான தமது விஜ­யத்­தை­யொட்டி இடம்­பெற்ற மேற்­படி சம்­பவம் குறித்து ஐக்­கிய நாடுகள் அக­திகள் முகவர் நிலையம் கவ­லையை வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

மேற்­படி சம்­பவம் குறித்து அவுஸ்­தி­ரே­லிய குடி­வ­ரவு அமைச்­சர் பீற்றர் டத்தொன் மெல்போர்ன் நகரில் ஊட­க­வி­ய­லா­ளர்­க­ளுக்கு விளக்கம் அளிக்­கையில், தீக்­கு­ளித்த குறிப்­பிட்ட நபரை சிகிச்­சைக்­காக அவுஸ்­தி­ரே­லிய பிர­தான நிலப் பகு­திக்கு கொண்­டு­வர எதிர்­பார்ப்­ப­தா­கவும் ஆனால் சிகிச்­சைக்குப் பின்னர் அவர் திரும்­பவும் நாவுறு தீவிற்கு அனுப்­பப்­ப­டுவார் எனவும் கூறினார்.

நாவு­றுவில் தடுத்து வைக்­கப்­பட்­டுள்ள புக­லி­டக்­கோ­ரிக்­கை­யா­ளர்கள் எதிர்­கொண்­டுள்ள மோச­மான நிலை­மைகள் குறித்து தான் அனு­தா­பத்தைத் தெரி­விப்­ப­தாக கூறிய அவர், ஆனால் நாட்டின் எல்லைப் பாது­காப்பைக் கருத்திற் கொள்­கையில் அவுஸ்­தி­ரே­லியா தய­வு­ தாட்­சண்யம் காட்ட மாட்­டாது என்று தெரி­வித்தார்.“சட்­ட­வி­ரத­மாக பட­கு­களில் வரு­ப­வர்கள் ஒரு­போதும் எமது நாட்டில் குடி­ய­மர்த்­தப்­பட மாட்­டார்கள்” என அவர் வலி­யு­றுத்­தினார்.

ஏற்­க­னவே மேற்­படி அக­தி­க­ளுக்­கான தடுப்பு நிலை­யத்தில் தங்­கி­யி­ருந்த நால்வர் சலவைத் தூளை விழுங்கி தமக்குத் தாமே தீங்கு விளை­விக்க முயன்­ற­தாக அக­திகள் தொடர்­பான செயற்­பாட்­டா­ளர்கள் தெரி­விக்­கின்­றனர்.
முதல் நாள் செவ்­வாய்க்­கி­ழமை பபுவா நியூ­கி­னி­யி­லுள்ள உச்ச நீதி­மன்றம் அந்­நாட்டின் மனுஸ் தீவில் புக­லிடக் கோரிக்­கை­யா­ளர்கள் தடுத்து வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளமை சட்டவிரோதமானது என தீர்ப்பளித்திருந்தமை குறிப்பிடத்த க்கது.

அவுஸ்திரேலியாவானது அந்நாட்டிற்கு சட்டவிரோதமாக படகுகளில் வரும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களை அவர்களது புகலிடக்கோரிக்கை பரிசீலிக்க ப்படும் வரை நாவுறு மற்றும் பபுவா நியூகினி ஆகிய கடலுக்கு அப்பாலான நாடுகளிலுள்ள பின்தங்கிய தடுப்பு நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைத்து வருகிறது.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்