உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

படங்களை அனுப்பி வைத்தவர். சித்ரா…. இங்கிலாந்து.  மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் இரண்டாவது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள். இந்நாடக புகைப்படத்தில் உள்ளவர்கள் சோ. தேவராசா, ந.மல்லிகா, க.தயாபரி, பாலா மாஸ்ரின் மகள் வனஜா அல்லது கிரிஜா மற்றும் சி. சிவகுமார்.

7 Responses to “மறுமலர்ச்சி மன்றத்தில் அன்றொரு நாள்…..”

 • அழ பகீரதன்:

  ஓம் பள்ளிக்கூடத்தில நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில சிறீமாவின் காலம் என நினைக்கின்றன். மரவள்ளிக்கிழங்கும சம்பலும் தான் சாப்பிட்டுவிட்டு மத்தியானத்துக்கு பிறகு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவம். சிலவேளை பழஞ்சோறுதான். எங்கட பெற்றோர் கடன்பட்டுத்தான் வீடு கட்டினவை. ஏதோ படித்து கவுண்மேந்து வேலை செய்தாப்போல மத்தியதரவர்க்கம் என்று சொல்லப்படாது. ஐந்து பொம்பிளை பிள்ளையளைப்பெத்துப்போட்டு நீங்க நினைக்கிற மத்தியதர வர்க்கத்து பெற்றோர் பட்ட பாடு எங்களுக்குத்தான் தெரியும். என்ர அம்மா நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கேக்க தீபாவளிக்கு அயலில உள்ள சனங்களுக்கு தைச்சுக்கொடுக்கிவ. எங்கடை ஆச்சி கருவேப்பமிலை வித்துதான் எங்களை வழத்தவ. சும்மா மத்தியதரவர்க்கம் என்று எடுத்த வீச்சுக்கு சொல்லக்கூடாது.தோசை வித்து சீவிச்ச மத்திய தர வர்க்கங்களும் உண்டு.

 • நடுக்குறிச்சியான்:

  இந்தப்படங்கள் எங்கட பிள்ளைகளின்ர முயற்சியின் ஆரம்பத்தை எடுத்துக்காட்டுகுது. பிரசுரித்த நெற்றுக்கு என்ர நன்றிகள்.

 • நன்றிகள் சித்திரா !!பல வருடங்கள் பேணிப் பாதுகாத்து வைத்திருந்தமைக்கு நன்றிகள். வேறுபடங்கள் இருந்தாலும் தயவுசெய்து இணையத்துக்கு
  கொடுத்து உதவி செய்யவும்.நண்பர்கள் சிலர் படத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு சிலரை அடையாளப்படுத்தினார்கள்.நானும் ஒருசிலரை அடையாளப்படுத்த
  முயர்ச்சிக்கிறேன்.இடம் இருந்து வலமாக யுவதேவா மங்களேஸ்வரி( பவானி கும்பிட்டபடி)அழகரத்தினம் வாசுகி தொப்பியோடு, சுப்பிரமணியம் யானகி
  வயித்தியநாதர் ராணர் அல்லது தங்கை சிவமலர் . தேவர் நாடகத்தில் பிள்ளைகளுக்கு மிருகங்களின் கதை சொல்லி கவிதைபாடி நடிப்பார்..

 • அழ பகீரதன்:

  மல்லிகா நடித்த இந்த நாடகத்தின் தலைப்பு வாழ்வின் வழி இந்த நாடகத்தின் பயிற்சி பண்ணாகம் வடக்கு அ மி த க பாடசாலையில் நடைபெற்றது.அப்போது நாங்கள் அதைப்பார்க்கப்போக பெரிய இளைஞர்கள் அடிப்பார்கள். 1974ம் ஆண்டில் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த நாடகத்தில் பனம்பழம் சூப்பின கட்டம் தான் எனக்கு பிடிக்கும். இந்த நாடகம் தான் ஊரில் ஒரு மாற்றமான நாடகமாக நாங்கள் பார்த்தது.அனேகமாக சிறுவர்களும் பெரியவர்களும் சேர்ந்து நடித்த முதலாவது நாடகம் என்றுகூட சொல்ல‍லாம்.

 • t.bala:

  சோ.தேவராசா,ந.மல்லிகா.அ.மாலதி,செ.மூர்த்தி,கிருட்டி, பாலா

  • chandrahasan:

   இது மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் இரண்டாவது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள். இந்நாடக புகைப்படத்தில் உள்ளவர்கள் சோ. தேவராசா, ந.மல்லிகா, க.தயாபரி, பாலா மாஸ்ரின் மகள் வனஜா அல்லது கிரிஜா மற்றும் சி. சிவகுமார். மிக பெறுமதி மிக்க வரலாற்று பதிவு. இது போன்ற நிறைய படங்களை சேகரித்து வைத்திருந்தேன். இப்போது எங்கே அவை எனத் தெரியவில்லை. இருப்பவர்கள் இணையத்துக்கு அனுப்பி வைத்தால் பெரும் பயனுடையதாயிருக்கும்.

 • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

  கடைசி படத்திற்கு முன் (7 வது) படத்தில் கதிரையில் இருக்கும் பெரியவர் Proctor தேவராஜா என்று நினைக்கிறேன்..
  நடேசரின் மகள் இந்திரா-அக்காவும் (?5 வது?) படத்தில் தோன்றுகிறார் போலும்…..இவை யாவும் நான் பிறப்பதற்கு – சுமார் 30 வருடங்களுக்கு – முன் எடுக்கப்பட்ட படங்களாக இருக்கின்றன. ஆச்சர்யமான விடயம் இவற்றை இன்னும் வைத்திருப்பது, மேலும் அதிசயம் இவற்றை இன்று 2011-இல் digital பிரதியாக்கப்பட்டது. வாழ்த்துக்கள். எம்மூரவர் புத்திசாலிகளாக இருப்பது சந்தேகமில்லை.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்