உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

//people.panipulam.net/#!album-618

4 Responses to “எமது கிராமத்தின் கவிஞர் அ த குனதிலகம் அவர்களின்சீரழியும் பண்பாடுகள் நூல் வெளியீட்டு விழா நிகழ்வுகள்”

 • yalapanaththan:

  அற்புதன்: அவர்களே , நான் நினைக்கின்றேன் முதலில் நீங்கள் தான், நீங்கள் குறிப்பிட்டவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் என நான் நினைக்கிறன், (ஏகப்பட்ட பொறாமைகள்,
  காழ்ப்புணர்வுகள், துரோகங்கள்,
  ஏமாற்றங்கள், சூழ்ச்சிகள்,வலிகள்
  வஞ்சகங்கள்.துன்பங்கள். அழுகைகள்.
  சீரழிவுகள். அவமானங்கள்.கண்ணீர்கள்.
  இடையே சிக்கித் தவிக்கின்றது எங்களூர்..!) ஏன்னெனில் ஒரு எமது ஊரவன் தனது கவிபாடும் ஆளுமையை வெளிக்கொணர்ந்த்ததை உங்களால் பொறுக்கமுடியாது உள்ளதாகத் தான் நான் நினைக்கின்றேன்..

  பொறாமைகள்,
  காழ்ப்புணர்வுகள், துரோகங்கள்,
  ஏமாற்றங்கள், சூழ்ச்சிகள்,வலிகள்
  வஞ்சகங்கள்.துன்பங்கள். அழுகைகள்.
  சீரழிவுகள். அவமானங்கள்.கண்ணீர்கள்.. இவற்றை முதலில் நீங்கள் பின்பற்ற முயறசி செய்தால் நீங்கள் எங்கயோ போய்விடுவீர்கள்…

  தயவு செய்து ஒருவன் எடுக்கும் முயறசிக்கு பாராட்டுங்கள்.. உம்மைப் போன்ற மனம் படைத்தவர்களால் தான் இன்றைக்கு எம் உயிரிலும் மேலான தமிழ் ஈழத்தையே இழந்து நிட்கின்றோம்… அதை விட மேட்குறிப்பிடடவற்றை பின்பற்றினால் உங்களை பிடித்திருக்கும் நோய்வாய் எல்லாம் பஞ்சாய் பறந்திடும்…

 • நம்மூர் புத்திஜீவிகளே !
  கல்விமான்களே. சமுதாய நலன்
  விரும்பிகளே. ஊர்ப் பற்றாளர்களே.
  உருவங்களே இல்லாத கவிதைகளே.
  நிறுத்துங்கள். கொஞ்சும் நிறுத்துங்கள்.

  நம்பிக்கைகள், கலாச்சாரங்கள்.
  சம்பிரதாயங்கள். சடங்குககள்.
  தர்ம சாஸ்திரங்கள் போன்ற
  மூடப் பழக்க வழக்கங்களை
  கொஞ்சும் நிறுத்துங்கள்.!

  ஏகப்பட்ட பொறாமைகள்,
  காழ்ப்புணர்வுகள், துரோகங்கள்,
  ஏமாற்றங்கள், சூழ்ச்சிகள்,வலிகள்
  வஞ்சகங்கள்.துன்பங்கள். அழுகைகள்.
  சீரழிவுகள். அவமானங்கள்.கண்ணீர்கள்.
  இடையே சிக்கித் தவிக்கின்றது எங்களூர்..!

  நிறுத்துங்கள். நம் சமூதாயத்திற்குள்
  குவிந்துள்ள சாக்கடை குப்பைகளை
  முதலில் நிறுத்துங்கள்.

  குடிகாராக் கணவன் அவன் மனைவி
  பிள்ளைகளின் அழுகையை முதலில்
  நிறுத்துங்கள்.

  மது, மாது, கஞ்சா போன்ற போதை
  வஸ்துகளை. விற்பனை செய்யும்
  விஷப் பூச்சிகளை முதலில் நிறுத்துங்கள்.

  சுய மதிப்பிற்காக ஒருவரை ஒருவர்
  பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை.
  முதலில் நிறுத்துங்கள்.

  நான் பெரிது நீ பெரிது என்ற
  எண்ணங்களின் வீராப்பை
  முதலில் நிறுத்துங்கள்.

  சுயநலவாதிகளையும்.
  சந்தர்ப்பவாதிகளையும்.
  பொதுநலவாதியாக மாற்றுங்கள்.

  வழிதவறிச் செல்வதை தடுத்து நிறுத்தி
  விடுங்கள். இதில் தொர்ப்பதும் ஜெயிப்பதும்
  நீங்கள் அல்ல.உங்களின் இனம்.!

  இல்லை என்றால்.ஒழுக்கமான
  ஒரு சமூகத்தை தட்டியெழுப்புவதற்கு
  ஒரு நல்லவனை உருவாக்குங்கள்…!

  • pannaakaththaan:

   அண்ணா எதை நிறுத்தும் படி சொல்லுறியள் ,இதைத்தானே இந்தக் கவிதையிலும் சொல்லியிருக்கு .

  • kunathilagam santhai:

   தம்பி அற்புதனுக்கு ஒரு அன்பான விண்ணப்பம் ,
   நான் ஒரு முகவரி இல்லாத கவிதைகளையும் இதுவரை வெளியிடவில்லை .நான் சமூகத்தில் அப்பப்போ ஏற்படட ஊழல்கள் ,சமூதாய மோசடிகள் முதலியவற்றையே கவிதை மூலம் விளக்கியுள்ளேன் .இவை பிரயோசனமற்றவை என நீர் கருதுவது சமூக முன்னேற்றம் கருதும் உங்கள் போன்றோருக்கு நல்லதல்ல என்பது என் கருத்து .கவிதைகளை குப்பைகள் என குறிப்பிடும் உங்கள் கருத்து மிக மோசமான ஒரு துவேசம் என்பதே இக்கருத்து .தம்பி நான் பழையவன் ஆனாலும் என் பழமை பேணும் கருத்திலேயே என் கவிதைகள் உருவாகின .கவிதைகளால் எதையும் சாதிக்க முடியாது என்னும் உங்கள் கருத்தை வன்மையாக எதிர்க்கின்றேன் .கவிதைமூலம் தான் பாரத சுதந்திரம் கிடைத்தது என இந்திய சுதந்திர வரலாறு கூறுகிறது .புதுவை இரத்தின துரையின் கவிதையே ஈழ விடுதலையை ஊக்கப் படுத்தியதை எம் வாழ்நாளில் அறிந்துள்ளோம் .
   எனவேதான் கவிதை மூலம் சமுதாய நல்நோக்குக் கருத்துக்களையே விளக்கியுள்ளேன் .மூடநம்பிக்கையை நான் ஏற்காதபோதும் எமது பாரம்பரியங்களை நன்கு மதிக்கின்றேன் .ஒரு சமூகத்தின் பெயரை நிலை நாட்டுவது அவர்களின் பாரம்பரியங்களே.எனவே எமக்கு என்று ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு அவற்றைப் பேணும் வகையில் என் ஆக்கங்களை வெளியிட்டுள்ளேன் .
   எமது பாரம்பரியங்கள் இன்று புலம் பெயர்வால் மாற்றம் அடைவது உண்மையே .ஆனால் நாம் ஒரு கட்டுக் கோப்பான பாரம் பாரிய நடைமுறையுடன் வாழ்ந்தவர்கள் என்பதை அதை பின்பற்றாத போதும் எம் இளம் சமுதாயம் அறியவேண்டும் என்பதே என் அவா .இதை விளக்க வேண்டியது என் கடமையும்கூட .

   நீங்கள் கூறுவது போல இங்குள்ள புத்திஜீவிகளின்சொல்லை எம் ஊரவர்கள் கேட்ட்க்கப் போவதில்லை .ஆனால் அறிவுரைகளையே எம்மால் கூற முடியும் .திருந்துவது திருந்தாதுவிடுவது அவர்களின் பொறுப்பே .அதற்காக நாம் தவறு நடக்கும் பொது சுட்டிக் காடடாது இருப்பதும் எம் தவறாகவே கொள்ள இடமுண்டு .எனவே இங்கு இருந்து அனுபவிக்கும் எங்களுக்கே எம் நிலை புரியும் .உங்கு இருந்து வருபவர்கள் இங்குள்ளவர்களுக்கு தமது அன்பளிப்பாக தேவ பானங்களையே கொடுக்கிறார்கள் .அதன் விளைவே அண்மைய சம்பில்க் கடலில் ஏற்படட மரண வைபவம் என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை .இவ்வாறிருக்க நாங்கள் அறிவுரைகளை மட்டுமே கூற முடியும் .எனவே உங்கள் கருத்து சமுதாய நலன் நோக்கும் ஒருவருடைய கருத்தென்ன என்னால் ஏற்கமுடியாதே இதை எழுதுகின்றேன் .ஏற்பது ஏற்காதது உங்கள் பொறுப்பு .நன்றி .

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்