உங்கள் கருத்து
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
 • rajah on
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
 • sivamany on
 • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
 • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்//people.panipulam.net/#!album-622

One Response to “பண்மக்கள் இலவசக் கல்விக்கூடத்தின் பரிசளிப்பு விழா”

 • kaandeepan canadaa:

  அம்மாளாச்ச்சியின்ரை திருவிழாவுக்கு வந்தபடியால் நானும் இப்படி ஒரு சிறந்த நிகழ்சசியைப் பார்த்துவிட்ட்ன .பாடசாலைப் பிள்ளையள் இவ்வளவு திறமையாக சினிமாப் பாட்டுக்கு ஆடுங்கள் எண்டு நான் எதிர் பார்க்கேல்லை. கலைஞரின் மானாட மயிலாட பிச்சை வாங்கவேணும் .வாழ்த்துக்கள் இது போன்று இன்னும் பல நிகழ்சசிகள் வைத்து எமது பிள்ளைகளின் சினிமாக் கலையை ஊக்குவிக்க வேணும் .

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்