உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
புதிய செய்திகள்
தமிழ் பெயர்கள்15355717_673621276131696_5841617946254043923_nஅமரர் செல்வநாயகம் திசாளினி.
கடந்த 04.11.2016 அன்று சிவபதமடைந்த திசாளினியின் அந்தியேட்டிக்கிரியை
( 14.12.2016) புதண் கிழமை கீரீமலை தீர்த்தக்கரையிலும்… வீட்டுக்கிரியை எதிர்ரும்
( 18.12.2016 ) ஞாயிற்றுகிழமை கீரீமலை வீதி பண்டத்தரிப்பு அவரது இல்லத்திலும் நடைபெறும்.

குடும்பத்தினர்.
+940771280254

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்