உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Posts Tagged ‘காலையடி மறுமலர்ச்சி மன்றம்’

Read the rest of this entry »

இழப்புக்களின் வேதனைகளை குறைப்பதற்காக- எம்மை சமாதானப்படுத்துவதற்காக நாம் எப்படித்தான் தேற்றினாலும் ஆறுதலடையாமல் மனம் தவிக்கின்றது. விமலன் இயற்கையெய்தியமை குறித்து அவரது குடும்பத்தினர் அமைதியடையலாம். ஆனால் மன்றம் என்ற அமைப்பு ஆறுதலடைந்துவிட முடியாது. அவரது இழப்பு கனதியானது. Read the rest of this entry »

மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் பாலர்பாடசாலைப்பிள்ளைகளுக்கு தேவையான வாங்குகள், கதிரைகள், பாடசாலைப்பைகள், ஏனைய தேவைப்பொருள்கள் நெதர்லாந்து வாழ் ஊர் மக்களால் அன்பளிக்கப்பட்டதன் படங்கள் ஒரு சில இங்கு காணலாம். மேலதிக படங்களும் அவற்றின் தகவல்களும் நெதர்லாந்து ஒன்றியத்தினரால் பின்னர் உத்தியோகபூர்வமாக பிரசுரிக்கப்படும்.

தகவல் + படங்கள்: ஊரிலிருந்து நகுல் டென்மார்க். Read the rest of this entry »

 மறுமலர்ச்சி மன்றத்தில் 24.07.2011 அன்று நடைபெற்ற திரு.சங்கர் அவர்களின் அஞ்சலி நிகழ்வு

படங்கள் ஒளிப்பதிவு  Naguleswaran ( Denmark )

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

பணிப்புலம், காலையடி, காலையடி தெற்கு, சாந்தைமுன்னீடு
நீண்டகால யுத்தம் காரணமாக எமது பிரதேசங்கள் அபிவிருத்திகள் முடக்கப்பட்டு மிகவும் பின்தங்கிய பரிதாபகரமான நிலையில் இருப்பது சகலரும் அறிந்ததே. அபிவிருத்தியில் ஒரு நீண்ட பாச்சலை எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கிடக்கிறது Read the rest of this entry »

நன்றி. காலையடி இணையம்.

Read the rest of this entry »

மறுமலர்ச்சி மன்ற இளைஞர்கள் இணையத்தில் விட்ட அறிவித்தலுக்கு மன்ற நிர்வாகத்தின் பதில்.

 மன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற கட்டிடகுழுக்கூட்டத்தின் அறிக்கையில் உள்ளவாறு ; கோயில் கட்டுவது தொடர்பாக இன்று கட்டிட குழு கலந்துரையாடலின் படி கோயில் திட்டம் தொடர்பாக ஆராயப்பட்டது. கோயில் கட்டிடம் கட்டிட கலைஞரின் திட்டத்திற்கு அமைவாக இல்லாது கட்டப்படுவதாக வெளியிடப்பட்ட அனோமதேய துண்டுப்பிரசுரம் தவறானது என்று குழு தீர்மானித்துள்ளது. காரணம் கட்டிட கலைஞரின் கடந்த 12.03.2011 இல் நடந்த ஊர் மக்களுக்கான காட்சிப்படுத்தல் விளக்கத்தில் தங்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடத்தில் உங்கள் ஆகமவிதிப்படி திட்டத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த முடியும். ஆனால் ஒதுக்கிய இடம் மாற்றமுடியாது என்று தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். அதன்படியே கட்டிடம் அமைக்கப்படுகிறது. ஆலயம் அமையும் பகுதி கட்டிட வரைபடத்தின் படியான மைதானத்தை உருவாக்கும் வகையிலேயே அமைந்துள்ளது என்பதையும் உறுதிப்படுத்துவதோடு இந்த ஆலய நகர்வுக்கு அதாவது மைதானத்தை அமைக்கும் வகையிலான இடமாற்றத்துக்கு ஒத்துழைக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மன்றத்தின் சார்பில் நன்றி கூறுவதோடு இளைஞர்களின் மைதானக்கனவின் யதார்த்த நோக்கில் நம்பிக்கை வைத்து இப்பிரசுரத்தை மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி இன்றி பிரசுரித்த பணிப்புலம் இணையத்தினரின் முயற்சியை மன்னித்து அவர்களின் ஏகோபித்த பங்களிப்பை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம். -அழ. பகீரதன் தலைவர் மறுமலர்ச்சி மன்றம்

Read the rest of this entry »

.

அண்மையில் காலையடி மறுமலர்ச்சி மன்றத்தில் இடம் பெற்ற மன்ற புனர் நிர்மாண திட்டமிடல் கண்காட்சி  Read the rest of this entry »

ஒவ்வொரு நிமிடமும்
ஒவ்வொரு செக்கனும்
ஒவ்வொரு நொடியும்
இழந்தவர் முகங்கள்
தொலைத்தவர் முகங்கள்
இதனால் இது நிகழ்ந்ததென
இணைக்க ஒண்ணா கொடுமைகள்
தப்பியவர் கதைகள்
தரித்திரக் கதைகள்

Read the rest of this entry »

மறுமலர்ச்சி மன்ற அபிவிருத்தி திட்டம் உருவாக்கம் பற்றிய விளக்க பட்டறை 12.03.2011 மன்ற மண்டபத்தில் மாலை 3.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. கட்டிட கலைஞர் றங்கா அவர்களுடன் அவர்களது உதவியாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆகியோர் இதில் பங்கெடுத்தனர். இந்த விளக்கபட்டறையில் சுமார் 50பேர் கலந்து கொண்டனர். இதில் மக்களது கருத்துக்கள் பெறப்பட்டன. அவுஸ்ரேலியாவிலுள்ள கட்டிட கலைஞர் சந்திரஹாசன் அவர்களின் முதன்மை திட்ட வரைவை செழுமைப்படுத்தும் வகையில் புதிய வரைவு அமைந்தமையை காணக்கூடியதாக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இருக்க கூடிய மரங்கள் கிணறு தற்போதைய கட்டிடம் என்பன உள்ளடக்கப்படும் விதமாக மன்ற நிலப்பரப்பை விரிவுபடுத்தும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694
முந்தைய செய்திகள்