உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

‘பணிப்புலம் சனசமுகநிலைய புனர்நிர்மாண வேலைத்திட்டம்’

Read the rest of this entry »

 நெடு நாட்க்களாகியும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாமல் என்ன செய்கிறோம் என்பதை எம் மக்களுடன் பரிமாற இருக்கின்றோம். வாசிகசாலை இன்று கிட்டத்தட்ட இடிய விட்டால் அந்த நிலத்தையும் ஆதிக்கம் செய்ய இருப்பவர்கள் யார்? கட்டிடத்தை கட்ட புலம்பெயர் மக்கள் பல ஆயிரங்களை வழங்கிய வண்ணம் இருக்கிறீர்கள் இதன் தடைகளை எப்படி உடைக்கலாம்?  இந்த புனர்நிர்மானம் இன்றைய அவசியம் கட்டிடமே உங்களுக்கு பதில் தரும்.  சமூக ஆர்வலர்கள் இன்று பணிப்புலத்தில் என்ன செய்கிறார்கள்.  Read the rest of this entry »

9.1.2011 அன்று மாலை தலைவர் காந்தன் தலைமையில் ஒரு திட்டமிடல் ஒழுங்கமைப்பு நடைபெற்றது.திரு அ.சந்திரகாசன் அவர்கள் மூலம் கொழும்பில் இருக்கும் கட்டிட கலைஞர் பணிப்புலம் சென்றிருந்தார். அவர் மூலம் மன்றத்துக்கான புதிய திட்டத்துக்கான கணக்கிடலும் அதை உருவாக்கும் பணியின் முதல் கட்டவேலைகள் ஆரம்ப கணிப்பீடு இடப்பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து அதே கட்டிட கலைஞரை  கொண்டு  நமது வாசிகசாலை புனர் நிர்மான வேலைக்கான திட்டமிடல் பற்றி கணக்கிடப்பட்டது. Read the rest of this entry »

புலம்பெயர் பணிப்புலம் வாழ் மக்களுக்கு வணக்கம். எமது சன சமூகநிலையம் திருத்த வேலைகளுக்கு கணக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்  விபரம்.                                        Read the rest of this entry »

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து