உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

‘காலையடி மறுமலர்ச்சி மன்றம்’

காலை 8.00 மணியில் இருந்து மாலை 6.00 மணிவரை இடம்பெறவுள்ள இத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் செயற்பாட்டில் J/176 பனிப்புலம் கிராம சேவகர் பிரிவில் வசிக்கும் 30 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவரும் பங்கெடுத்து பயன்பெறவும்.

//people.panipulam.net/#!album-825//people.panipulam.net/#!album-803

//people.panipulam.net/#!album-794

//people.panipulam.net/#!album-779

//people.panipulam.net/#!album-74001.04 2018 அன்று மாலை மன்றத்தில் இடம்பெற்ற யா/சுழிபுரம் வடக்கு ஆறுமுக வித்தியாலைய அதிபரும் காலையடி மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவருமான சு. திருக்கேஸ்வரன் அவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு.

//people.panipulam.net/#!album-730

//people.panipulam.net/#!album-729

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து