உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

10-12-2017 அன்று இடம்பெற்ற ஆங்கில சொற்கள்- எழுத்துக் கூறல் போட்டியில் முதலாவது,இரண்டாவது,மூன்றாவது இடத்தினை பெற்ற   சிறுவர்களும் பங்குபற்றிய ஏனைய  சிறுவர்களும்..

பிரிவு- Jk+Sk

 1]ஓவியா  பாலசிங்கம்
2]அஷ்விகன் கிருபாகரன்
3]ஜாஸ்வின்  தயாளரூபன்
4]கிருஷ்ணவி  தர்மகோபாலன்
5]அகிசா குலதீஸ்வரன்
6]அனாமிகா கிருஷ்ணராசா
7]றமேசன்  சிவனேசன் 

பிரிவு- Grade- 01+02

1] அபிரன்  றதீஸ்குமார்
2] பிரித்திகா புலேந்திரன்
3] கிசானன் நந்தகுமார்
4] தரணிகா  கஜன்
5] பர்மிகா  கிருஷ்ணராஜா
6]  கிறிஸிகா  கிருஷ்ணகுமார்
7]  திசா  உமாபதிசிவம்
8]  சஜீன்  செல்வச்சந்திரன்
9] திசாந்த்  தீபவதனன்
10] சானுஜா  சுதாகரன்
11] தனிஸ்கா  குகன்
12] றக்சனா  ரதீஸன்

பிரிவு- Grade- 03+04
1] ஆதித்யா  பாலசிங்கம்
2] பிரித்திகா வினோதரூபன்
3] கிஷோன்  தயாள ரூபன்
4] அஸ்வின்  சுகிந்திரன்
5] கிரிசாந்த்  தர்மகோபாலன்
6] டிலக்சன்  ஜெயக்குமார்
7]  கிரிஷ்ணிகா சர்வானந்தன்
8] ரனிஸ்கா  தீபவதனன்
9] சாகித்தியன்  நந்தகுமார்
10] அதீதன்  ரசனிகாந்தன்

11] கபிஸ்ணன்  கிருஷ்ணகுமார்

பிரிவு- Grade- 05+06

1] மதுசன்  செல்வரத்தினம்
2] பிரணவி   தர்மகோபாலன்
3] வர்சிகா குணபாலன்
4] டஸ்மிகா  குலதீஸ்வரன்
5] பகிசன்  சிவனேஸ்வரன்
6] யதுஷன்  முகுந்தன்
7] துவாரகா   பாஸ்கரன்
8] செனுஜா  செல்வச்சந்திரன்
9]  டிலக்சனா ஜெயக்குமார்
10] அனோஜன் செல்வரத்தினம்
11] சகிஸ்யன்   சர்வானந்தன்
12] சந்துசன்   சுகந்தன்
13] அபிசன் ரதீஸ்குமார்

பிரிவு- Grade- 07+08

1] கோபிஷன்  வினோதருபன்
2] அனோஜ்  நடேசன்
3] கஜாயினி சண்முகம்
4] ரிசிபன்  சிவனேஸ்வரன்
5] தாரகன் கஜன்
6] சாருகன் முகுந்தன்
7] சபீசன்  பாஸ்கரன்
8] அபி ரவி  [ abi Ravi]
9] சுருதிகா  குணபாலன்
10] அபிரா ரதீஸ்குமார்
11]சுவேதா புலேந்திரன்
12] கஜானன் கிருபைநாதன்

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-content/themes/nnnnn/comments.php on line 203

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து