உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

JK & SK.

1st place: Kajaanan.K

2nd place: Anoj.N

3rd place: Sabinaya.M

Participants: Sayuhan.M

Senusa.S

Grade 1 & 2.

1st place: Sankeeth.G

2nd place: Sugasthika.S

3rd place: Kobisan.V

Participants: Hafish.P

Juvaram.K

Venujan.W

Suvetha.P

Chanujan.S

Thashmin.B

Mobika.S

Abithan.S

Tichiban.S

Kayajny.S

Rishiban.S.

Grade 3 & 4

1st place: Thibishian.B

2nd place: Aranisa.N

3rd place: Harishan.S

Participants: Dayaniya.P

Vithursha.M

Thanusan.N

Niviesha.S

Vibusan.S

Sasmika.S

Sharanke.S

Kanisha.S

Grade 5 & 6.

1st place: Abitharaney.N

2nd place: Apisan.N

3rd place: Vibisan.N

Participants: Sujeevan.P

Visiechan.S

Sabesan.S

Rakavi.K

Vithuna.S

Barankathan.P

Kapilan.s

 

Grade 7 & 8.

1st place: Shagny.S

2nd place: Lavanja.V

3rd place: Shabes.P

Participants: Salavan.S

Rajeeth.

Pavithira.U

 Congratulation for the winners and all the participants.

2 Responses to “பண்கலை பண்பாட்டுக் கழகம்-கனடா”

  • நெதர்லாந்து பண்-முக ஒன்றியம்:

    சொற்ப்போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட அனைத்து சிறார்களுக்கும், அதில் வெற்றிபெற்றவர்களுக்கும் நெதர்லாந்து+பெல்ஜியம் வாழ் எம்மூரவர்கள் அனைவர்களின் சார்பில் வாழ்த்துக்கள்.

  • T.BALA. pannipulam:

    இப்போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள்.அதற்க்காக தோல்வியை தழுவியவர்கள் திறைமைசாலி இல்லை என எண்ணவேண்டாம்.நீங்களும் அடுத்த தடவை வெற்றிபெற இது உங்களுக்கு ஒரு முதற்படியாகும்.மாணவர்களின் பெயர்களை தமிழில் எழுதி அவர்களின் முழுப்பெயரையும் எழுதியிருந்தால் நன்றாகவும் தாய்மொழியாம் தமிழுக்கு நாம் அளிக்கும் மதிப்பாக இருக்கும்.தவறுகள் சுட்டிக்காட்டுவதால் மட்டுமே எம்மை நாம் செழிமைப்படுத்தமுடியும். பண் த.பாலா டென்மார்க்.

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து