உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

உறவுகளுக்குள் திருமணங்கள் ஆரோக்கியமா? ஆரோக்கியமற்றதா?
கேள்விகளும் பதில்களும்


கருத்துக்களம் உறவுகளுக்குள் திருமணம் ஆரோக்கியமா? ஆரோக்கியமற்றதா? முடிவுரை.

கருத்துக்களத்துள் தங்களை உட்புகுத்தி தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றிகள்.கருத்து எழுதியவர்கள் அனைவரும் தமக்குள் இருந்த எண்ணங்களை அழகாக தெரிவித்துள்ளீர்கள்.மனோகரன் அண்ணர்,சுதர்சன் தனது விளக்கத்தை பல ஆராய்வுகள் மூலமும்,மற்றைய நண்பர்கள் அனுபவத்தையும் கூறினீர்கள். எனது முடிவுரை ஏற்ப்பா இல்லையா என பார்க்காமல் அடுத்த தலைமுறை வாழ்க்கையை நோக்கியே எனது பதில். நாம் பணிப்புலத்தில் பரம்பரை பரம்பரையாக உறவுகளுக்குள்ளே திருமணம் செய்துவருகின்றோம் என்பதே உண்மை.(பணிப்புலம் மக்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் உறவே) இதன் அடிப்படையில் அன்று நாம் விஞ்ஞானரீதியாக சிந்தித்து குடும்பவாழ்வை நடாத்தவில்லை அனைவரும் இயற்க்கையுடன் இணைந்த வாழ்க்கை, இயற்க்கை வைத்தியம்,பாட்டிகள்,பாட்டனார் ஆலோசனை,கூட்டுக்குடும்பவாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கைமுறை பல சிக்கல்கள் அற்ற வாழ்க்கையாக அமைந்ததும் மறுக்கமுடியாது.அன்று வலுவிளந்த வாரிசுகள் 1% கூட இல்லை.அறிவுசார் பக்கம் பார்த்தால் பணிப்பலத்தில் முப்படைகள் உட்பட சகல அரசவேலைகளிலும் கடமையாற்றி இருக்கிறார்கள். இப்படி வளர்ச்சியையே கண்டுள்ளோம். <br>இன்று எப்படி என ஆராய்ந்தால் கசப்பான வாழ்க்கையே மிகுதி.<br>நாம் முதலில் புலத்துக்குள் நுளைந்தால் அறிவு ரீதியாகவும், உழைப்பால் உயர்வு, இதில் முன்னேறியுள்ளோம் என்றாலும் திருப்திகரமா என்றால் போதாது.ஆரோக்கியமான வாரிசுகள் என பார்த்தால் இல்லை. பரம்பரைக்குள் திருமணம் இப்பவும் 6ம் ,7ம்,8ம் பரம்பரையாக உறவுக்குள் திருமணம் செய்கின்றோம். இதன் விளைவுகளில் நான் முக்கியப்படுத்துவது வலுவிளந்த பல வாரிசுகளுடன் நாம் பலர் புலத்தில் வாழ்க்கையுடன் போராடிவருகின்றனர். இதைவிட சிலர் தமது பிள்ளையின் நிலையை அறியமுடியாமல் குளப்பத்தில் வாழ்கிறார்கள்.வலுவிளந்தால் மட்டுமே என்பதைவிட சிலபிள்ளைகள் அறிவுசார் நிலையில் மந்தமாகவும் செல்வதை அறியாமல் புலத்துவாழ்வு செல்கின்றது. ஒரு காரணம் சொத்து பாதுகாக்கப்பட்டு பரம்பரையாக செல்வது என்றாலும் இன்னும் சிலர் உறவுக்குள் திருமணம் சொத்து இல்லாதவரும் இதையே செய்தார்கள்.வெளியில் திருமணம் செய்தவரை எமது ஊரவர் புறக்கணித்த நிகழ்வுகள் பல உண்டு. இன்று ஊரில் நம்மவர் அறிவுசார் இளைஞ்ஞர்கள் உண்டா என்றால் விரல்விட்டே எண்ணவேண்டும்.ஊரின் நிலை நாம் பணத்தால் வளர்த்துள்ளோம்.<br>புலத்திலேயே வெளித்திருமணங்களை வரவேற்கிறோமா என்றால் இல்லையே. ஒரு பெண்பிள்ளையை வெளியூரில் திருமணம் செய்யமறுக்கிறீர்கள்.அதே ஆணை ஆதரிக்கிறீர்கள் ஏன் பாகுபாடு.அதற்க்கு பதில் பெண்ணை கொண்டுபோறவன் என்ரை பிள்ளையை நல்லாய் பார்க்கிறானோ என சந்தேகம்.நியாயம் தான் இருந்தும் புலத்தின் எமது வாழ்க்கையை மாற்றி ஒத்துப்போகப்பழகவேண்டாமா! நாம் வாழும் நாடுகளின் சட்டதிட்டம் (பிள்ளைகள் வளர்ப்புபற்றி) இதுபற்றி நாம் சிந்தித்து திருமணபந்தங்களை உருவாக்கமுனைகிறோமா! எமது பிள்ளைகள் இன்றைய கணனி உலகில் கணனியிடமே தங்கள் திருமணங்களை நிச்சயம் பண்ணி கணனிவேகத்தில் திருமணமுறிவு நடப்பது யாவரும் அறிந்ததே.இந்த திருமணங்களை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எதிர்ப்பு அல்ல.எனது அவா எனது ஆண்பிள்ளை இன்னும் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தபின் அவன் அப்பெண்ணை விவாகரத்து செய்தாலும் கண்டிக்காமல் என்னும் ஒரு திருமணம் செய்ய பெண்தேடும்படலம் நடாத்துகின்றோம்.இதே என் பெண்ணை ஏமாற்றினால் துடிக்கின்றோம். இப்படி ஒருவனுக்கு ஒரு நியாயம் கற்ப்பிக்கவே நினைக்கின்றோம்.எனது ஆதங்கம் உறவுக்குள் திருமணம் செய்யும்போதும் எத்தனையாவது பரம்பரை,முன்னைய திருமணபந்தங்களை நன்கு ஆராயவண்டும்.அறிவுசார்,நோய்கள்,குணாதிசயங்கள் போன்றவை கவனத்தில் கொண்டு திருமண இணைப்பை ஏற்ப்படுத்தலாம்.எமது பிள்ளைகள் காதலித்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளமுதல் அவர்களைப்பற்றி ஆராயந்து பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தைப்பற்றி நன்கு சிந்தித்து செயற்ப்பட்டால் நல்ல ஆரோக்கியமான இணைவுகளை இணைத்துக்கொள்ளலாம்.பெற்றவராகிய நாம் எனது பிள்ளைகள்பற்றி ஒருவர் ஏதும் ஒரு விடயத்தை கூறினால் ஒரேயடியாக அவரது கருத்தை மறுப்பதும் என்பிள்ளைகள் அப்படி நாம் வளர்க்கவில்லை என்பதே வளமையாகும்.<br>ஒருவர் என் பிள்ளைகள் பற்றி கூறினால் அதைக்கவனத்தில் கொண்டு பிள்ளைகளுடன் நண்பராக அணுகி ஆராயவேண்டும்.இந்த யதார்த்தமாய் அணுகி ஆரோக்கியமான திருமணங்கள் உருவாக்கப்படவேண்டும்.இவைகள் நடைபெறாத பட்ச்சத்தில் பல தாரங்கள்,பல வாரிசுகள் அடையாளம் தெரியாமலும்,பலரது பரம்பரைகள் அறுக்கப்படும், உறவுமுறைகள் மாற்றப்படும், உறவுமுறைகள் தொலைக்கப்படும்,கணவன்மனைவி உறவுகள் கொச்சைப்படுத்தப்படும், இப்படி பல அபாயங்களை நோக்கிய திருமணபந்தங்கள் தற்ப்போது நடப்பதை கண்கூடாக பார்க்கின்றோம்.எங்கள் ஊரவர் தங்களையும் மாற்றி பிள்ளைகளையும் மாற்றி ஆரோக்கியமான திருமணங்கள் நடைபெறவேண்டும் என்பதே அவா.<br>ஆரோக்கியமான வாரிசுகள், அறிவுபூர்வமான வாரிசுகள், சகல இலக்கை நோக்கிபயணிக்கும் வாரிசுகள், இப்படி சாதனையாளர்களாக நமது ஊரவர்கள் புலத்திலும்,மண்ணிலும் உருவாக்கப்படவேண்டும். விஞ்ஞானமும், நாகரீகமும் வளர்ந்த உலகில் நாம் எமது எண்ணங்களையும் மாற்றிவாழ பழகவேண்டும்.பழைமையில் இருக்கும் நல்லசிந்தனைகளையும்,புதிய நல்ல சிந்தனைகளையும் இறுகப்பற்றி ஆரோக்கியமான திருமணபந்தங்களை உருவாக்கினால் மட்டுமே நாமு நமது வாரிசுகள் வாழ்க்கையும் நலம் பெறும். <br>இதில் கூறிய அனைத்தும் எனது குறுகியமூளைக்குள் இருந்தே எழுதப்பட்டவை.என்னால் இன்னொருவனின் மூளையை கடன் வாங்கி வரவிரும்பாதவன்.இக்கருத்துள் தவறு இருக்கலாம், உடன்பாடில்லாமல் இருக்கலாம், இருந்தும் என் சொந்த அனுபவங்களையும் உள்வாங்கப்பட்ட கருத்தாகும்.அனைத்து வாசகர்களுக்கும் நன்றிகள்.இன்னும் ஒருமுறை, இன்னும் ஒரு களத்திலோ இன்னும் ஒரு ஆரோக்கிமான சமூக வளர்ச்சிக்கான வலையத்துள் சத்திப்போம். உங்கள் பண்.த.பாலா பண்

53 Responses to “கருத்துக்களம்”

 • T,BALAKUMAR PANIPPULAM:

  தம்பி சிவாஸ் பண்.த.பாலா, த.பாலகுமார் பணிப்புலம், இருவரும் ஒருவர் தான். உங்கள் அன்பு பண் த.பாலா மீண்டும் ஒரு களத்துடன் இன்னும் ஒரு சமூக வளர்ச்சிக்கான வலையுடன் சந்திக்கும்வரை பண் த.பாலா பண்.————————————–?

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   விளக்கத்துக்கு நன்றி. நான் இதுவரை பிழையாக விளங்கியிருந்தேன், பின்வருமாறு.
   சமூக நோக்குடன் கருத்தெழுத வருவது ‘முரட்டுக்காளை பண் த பாலா’ ஒன்று.
   மிரட்டப்பட்டவுடன் ‘பால்வடியும் பண் த பாலா’ எனும் இன்னொருவரான, ஒரே உயிர், ஒரே உடல், ஒரே IP address என்றவாறு.
   அதென்ன வெற்றிடத்தை ‘டாரம்’ என்று நாங்களே நிரப்பி வசிப்பதோ – உங்கட புதிய பதவியோ?
   🙂 🙂 🙂

 • எனக்கு ஓர் சந்தேகம் T,BALAKUMAR பனிப்புலம் என்றபெயரில் இரண்டு பேர் எழுதுகின்றார்களா??
  இருப்பினும் கருத்துக்களம் 3 இன் தொகுப்புரை அருமை
  ஓர் சமூகத்தின் கட்டமைப்புக்கு தேவையான விஞ்ஞானம் மெஞ்ஞானம் கடந்த ஓர் நல்ல அறிவுரை

 • T,BALAKUMAR PANIPPULAM:

  கருத்துக்களம் உறவுகளுக்குள் திருமணம் ஆரோக்கியமா? ஆரோக்கியமற்றதா? முடிவுரை.
  கருத்துக்களத்துள் தங்களை உட்புகுத்தி தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றிகள்.கருத்து எழுதியவர்கள் அனைவரும் தமக்குள் இருந்த எண்ணங்களை அழகாக தெரிவித்துள்ளீர்கள்.மனோகரன் அண்ணர்,சுதர்சன் தனது விளக்கத்தை பல ஆராய்வுகள் மூலமும்,மற்றைய நண்பர்கள் அனுபவத்தையும் கூறினீர்கள். எனது முடிவுரை ஏற்ப்பா இல்லையா என பார்க்காமல் அடுத்த தலைமுறை வாழ்க்கையை நோக்கியே எனது பதில். நாம் பணிப்புலத்தில் பரம்பரை பரம்பரையாக உறவுகளுக்குள்ளே திருமணம் செய்துவருகின்றோம் என்பதே உண்மை.(பணிப்புலம் மக்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் உறவே) இதன் அடிப்படையில் அன்று நாம் விஞ்ஞானரீதியாக சிந்தித்து குடும்பவாழ்வை நடாத்தவில்லை அனைவரும் இயற்க்கையுடன் இணைந்த வாழ்க்கை, இயற்க்கை வைத்தியம்,பாட்டிகள்,பாட்டனார் ஆலோசனை,கூட்டுக்குடும்பவாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கைமுறை பல சிக்கல்கள் அற்ற வாழ்க்கையாக அமைந்ததும் மறுக்கமுடியாது.அன்று வலுவிளந்த வாரிசுகள் 1% கூட இல்லை.அறிவுசார் பக்கம் பார்த்தால் பணிப்பலத்தில் முப்படைகள் உட்பட சகல அரசவேலைகளிலும் கடமையாற்றி இருக்கிறார்கள். இப்படி வளர்ச்சியையே கண்டுள்ளோம். இன்று எப்படி என ஆராய்ந்தால் கசப்பான வாழ்க்கையே மிகுதி.நாம் முதலில் புலத்துக்குள் நுளைந்தால் அறிவு ரீதியாகவும், உழைப்பால் உயர்வு, இதில் முன்னேறியுள்ளோம் என்றாலும் திருப்திகரமா என்றால் போதாது.
  ஆரோக்கியமான வாரிசுகள் என பார்த்தால் இல்லை. பரம்பரைக்குள் திருமணம் இப்பவும் 6ம் ,7ம்,8ம் பரம்பரையாக உறவுக்குள் திருமணம் செய்கின்றோம். இதன் விளைவுகளில் நான் முக்கியப்படுத்துவது வலுவிளந்த பல வாரிசுகளுடன் நாம் பலர் புலத்தில் வாழ்க்கையுடன் போராடிவருகின்றனர். இதைவிட சிலர் தமது பிள்ளையின் நிலையை அறியமுடியாமல் குளப்பத்தில் வாழ்கிறார்கள்.வலுவிளந்தால் மட்டுமே என்பதைவிட சிலபிள்ளைகள் அறிவுசார் நிலையில் மந்தமாகவும் செல்வதை அறியாமல் புலத்துவாழ்வு செல்கின்றது. ஒரு காரணம் சொத்து பாதுகாக்கப்பட்டு பரம்பரையாக செல்வது என்றாலும் இன்னும் சிலர் உறவுக்குள் திருமணம் சொத்து இல்லாதவரும் இதையே செய்தார்கள்.வெளியில் திருமணம் செய்தவரை எமது ஊரவர் புறக்கணித்த நிகழ்வுகள் பல உண்டு. இன்று ஊரில் நம்மவர் அறிவுசார் இளைஞ்ஞர்கள் உண்டா என்றால் விரல்விட்டே எண்ணவேண்டும்.ஊரின் நிலை நாம் பணத்தால் வளர்த்துள்ளோம்.புலத்திலேயே வெளித்திருமணங்களை வரவேற்கிறோமா என்றால் இல்லையே. ஒரு பெண்பிள்ளையை வெளியூரில் திருமணம் செய்யமறுக்கிறீர்கள்.
  அதே ஆணை ஆதரிக்கிறீர்கள் ஏன் பாகுபாடு.அதற்க்கு பதில் பெண்ணை கொண்டுபோறவன் என்ரை பிள்ளையை நல்லாய் பார்க்கிறானோ என சந்தேகம்.நியாயம் தான் இருந்தும் புலத்தின் எமது வாழ்க்கையை மாற்றி ஒத்துப்போகப்பழகவேண்டாமா! நாம் வாழும் நாடுகளின் சட்டதிட்டம் (பிள்ளைகள் வளர்ப்புபற்றி) இதுபற்றி நாம் சிந்தித்து திருமணபந்தங்களை உருவாக்கமுனைகிறோமா! எமது பிள்ளைகள் இன்றைய கணனி உலகில் கணனியிடமே தங்கள் திருமணங்களை நிச்சயம் பண்ணி கணனிவேகத்தில் திருமணமுறிவு நடப்பது யாவரும் அறிந்ததே.
  இந்த திருமணங்களை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எதிர்ப்பு அல்ல.எனது அவா எனது ஆண்பிள்ளை இன்னும் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தபின் அவன் அப்பெண்ணை விவாகரத்து செய்தாலும் கண்டிக்காமல் என்னும் ஒரு திருமணம் செய்ய பெண்தேடும்படலம் நடாத்துகின்றோம்.இதே என் பெண்ணை ஏமாற்றினால் துடிக்கின்றோம். இப்படி ஒருவனுக்கு ஒரு நியாயம் கற்ப்பிக்கவே நினைக்கின்றோம்.எனது ஆதங்கம் உறவுக்குள் திருமணம் செய்யும்போதும் எத்தனையாவது பரம்பரை,முன்னைய திருமணபந்தங்களை நன்கு ஆராயவண்டும்.அறிவுசார்,நோய்கள்,குணாதிசயங்கள் போன்றவை கவனத்தில் கொண்டு திருமண இணைப்பை ஏற்ப்படுத்தலாம்.எமது பிள்ளைகள் காதலித்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளமுதல் அவர்களைப்பற்றி ஆராயந்து பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தைப்பற்றி நன்கு சிந்தித்து செயற்ப்பட்டால் நல்ல ஆரோக்கியமான இணைவுகளை இணைத்துக்கொள்ளலாம்.பெற்றவராகிய நாம் எனது பிள்ளைகள்பற்றி ஒருவர் ஏதும் ஒரு விடயத்தை கூறினால் ஒரேயடியாக அவரது கருத்தை மறுப்பதும் என்பிள்ளைகள் அப்படி நாம் வளர்க்கவில்லை என்பதே வளமையாகும்.ஒருவர் என் பிள்ளைகள் பற்றி கூறினால் அதைக்கவனத்தில் கொண்டு பிள்ளைகளுடன் நண்பராக அணுகி ஆராயவேண்டும்.இந்த யதார்த்தமாய் அணுகி ஆரோக்கியமான திருமணங்கள் உருவாக்கப்படவேண்டும்.
  இவைகள் நடைபெறாத பட்ச்சத்தில் பல தாரங்கள்,பல வாரிசுகள் அடையாளம் தெரியாமலும்,பலரது பரம்பரைகள் அறுக்கப்படும், உறவுமுறைகள் மாற்றப்படும், உறவுமுறைகள் தொலைக்கப்படும்,கணவன்மனைவி உறவுகள் கொச்சைப்படுத்தப்படும், இப்படி பல அபாயங்களை நோக்கிய திருமணபந்தங்கள் தற்ப்போது நடப்பதை கண்கூடாக பார்க்கின்றோம்.
  எங்கள் ஊரவர் தங்களையும் மாற்றி பிள்ளைகளையும் மாற்றி ஆரோக்கியமான திருமணங்கள் நடைபெறவேண்டும் என்பதே அவா.ஆரோக்கியமான வாரிசுகள், அறிவுபூர்வமான வாரிசுகள், சகல இலக்கை நோக்கிபயணிக்கும் வாரிசுகள், இப்படி சாதனையாளர்களாக நமது ஊரவர்கள் புலத்திலும்,மண்ணிலும் உருவாக்கப்படவேண்டும். விஞ்ஞானமும், நாகரீகமும் வளர்ந்த உலகில் நாம் எமது எண்ணங்களையும் மாற்றிவாழ பழகவேண்டும்.பழைமையில் இருக்கும் நல்லசிந்தனைகளையும்,புதிய நல்ல சிந்தனைகளையும் இறுகப்பற்றி ஆரோக்கியமான திருமணபந்தங்களை உருவாக்கினால் மட்டுமே நாமு நமது வாரிசுகள் வாழ்க்கையும் நலம் பெறும். இதில் கூறிய அனைத்தும் எனது குறுகியமூளைக்குள் இருந்தே எழுதப்பட்டவை.
  என்னால் இன்னொருவனின் மூளையை கடன் வாங்கி வரவிரும்பாதவன்.இக்கருத்துள் தவறு இருக்கலாம், உடன்பாடில்லாமல் இருக்கலாம், இருந்தும் என் சொந்த அனுபவங்களையும் உள்வாங்கப்பட்ட கருத்தாகும்.அனைத்து வாசகர்களுக்கும் நன்றிகள்.இன்னும் ஒருமுறை, இன்னும் ஒரு களத்திலோ இன்னும் ஒரு ஆரோக்கிமான சமூக வளர்ச்சிக்கான வலையத்துள் சத்திப்போம். உங்கள் பண்.த.பாலா பண்

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   மனிதன் அறிவு, உழைப்பு, பொருளாதார ரீதியில் திருப்தியடைந்தான் என்ற எல்லையை எட்டினான் என்ற உணர்வு அவனிற்கு ஏற்ப்பட்டுவிட்டால், அவன் (இன்னும்) முன்னேறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்பதாகிவிடும்.

   கல்விமான்கள் அன்றும் இருந்தார்கள், இன்றும் பலர் எம்மில் இருக்கிறார்கள். உலகில் கல்வித்துறை பல பிரமாணங்களுடன் வகைவகையாக வளர்ந்து உள்ளது. இன்று அவை எங்களுக்கு சரியாக விளங்கவில்லை என்பதால் கல்விமான்கள் இல்லை என்பதன் கருத்துக்கு நான் உடன்போகவில்லை.
   உ: கணக்குபிள்ளையென்றால் வங்கியில்தான் பணிபுரியவேணும் என்பது அன்றோர் பார்வை. தேத்தண்ணிக்கடைக்கும் கணக்குப்பிள்ளை தேவை என்பது என்றுமே அவசியம். இல்லையேல் வங்கி மட்டும் லாபத்தை ஈட்டுவதற்கு இயங்குகிறது, தேத்தண்ணிக்கடை உரிமையாளர் தனது பொழுதுபோக்கிற்காக நடத்துகிரார்போல் ஆகிவிடும். ஒருவர் என்ன தொழில்புரிகிறார் என்பதை அங்கீகரிக்கமாட்டோம், எங்கு அவர் தொழில்புரிகிறார் என்பதை மட்டும் வைத்தே அங்கீகாரம் கொடுக்கிறோம். இந்த அடிப்படையில் தொடர்வோமானால் நீங்கள் கூறுவதுபோல் எம்மில் கல்விமான்கள் குறைவே.

   வரவேற்க்ககூடிய பல விடயங்களை கூறியிருக்கிறீர்கள், உங்கள் நிறைவுரையை கருத்துப்பிரிவில் கூறியது என்னால் வரவேற்ககூடியதாக இல்லை.

   • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

    கல்விமான்கள் இல்லை = கல்விமான்கள் தொகை குறைவு

   • மறைந்து போனதுகள் மீண்டும் வருகுது .எனக்கெண்டால் ஒண்டுமே விளங்குகுதில்லை .இருந்தும் .சுதர்சன் சொல்லி இருந்தான் .எங்கடை ஊரில் கல்வி மான்கள் தட்டு பாடு எண்டு .நான் அதை ஏற்க மாட்டன் . நீ
    அடுத்தது பாலகுமார் மாதிரி அறிஞர்களை நாங்கள் காசு குடுத்தும் வேண்ட
    ஏலாது அண்ணை.அவ்வளவுக்கு அறிவு பொறி பறக்குது அண்ணை.கல்வி மான்களாக இருப்பதுக்கு பலகலை கழகம் போய் பட்டங்கள் பல பெறவேண்டும் ஏன்டா நியதி இல்லை அண்ணை .உங்கடை எழுத்துக்கள் அதுக்கு சான்றுகள்

 • சச்சி:

  அட கடவிளே நான் கன நாளாய் கணனிக்கு முன் வராததால்.இங்கு கன பிரச்சனை நடந்திருக்கிறது போல் தெரிகிறதே?

 • T,BALAKUMAR PANIPPULAM:

  நா.சிவாஸ் அவர்களே உங்களது கோபம் விளங்குகிறது.ஆனால் எனக்குமட்டுமே என எதையும் கூற வரவில்லை.எமது போக்கு. ஊரின் போக்கு,புலத்தின் திருமணமுறைகள் எங்கு செல்கிறது என ஆராயவேண்டும். ஓரு சமுதாயத்தை எப்படி திருத்தவேண்டும் என யோசனை பண்ணினால் அன்பைவிட எழுத்தால் தட்டிஎழுப்புவதே இலகு என்பது எனது வாதமாகும்.பண் த.பாலா

  • விசு.க.விமலன்.:

   இது வாதம் அல்ல விதண்டாவாதமே!.

   மனோகரன் மாமாவின் ஆய்வுகள் அனைத்தும் அலசி ஆராயப்பட்டு பல ஊடகங்களிலிருந்தும் வாசித்து அதை முயன்றவரை எழிய நடையில் விளக்கியுள்ளார். பாலா தொடங்கிய கருப்பொருளுக்கேற்ப பதில்கள் எதிர்பார்த்துபோல கிடைக்காமல் இருந்திருந்தல் அதற்கு பதில் எழுதியவர்கள் பாத்திரவாளிகளல்ல. தலையங்கத்தைக் கொடுக்கும்போது கவனித்துக்கொடுப்பதே மேல். நான்றிந்த சில தகவல்கள் கீழே,,

   Marrying within family can cause abnormality. In many societies marriages take place among cousins. But in some countries this is not a practice. Genetic closeness causes mental and physical deficiencies among children born to parents who belong to the same family. How does this occur? Let us observe further.

   What abnormalities occur due to marriages within family?

   Marriages within cousins causes thalassaemia among children
   Birth defects are high in marriages within the family
   Possibility of both parents sharing a common harmful gene and passing it on to the child
   The nervous system gets affected as well as the sense organs
   The skin color may be pink and the hair white
   Squint in children
   The eye lacks pigmentation- this is known as Abinism
   It also causes night blindness leading to Retinitis Pigmentosa
   Photophobia also occurs, which is decreased visual acuity, refractive errors and moving eye
   Anridia also is prevalent. This is a congenital defect where the iris is absent
   Increased risk of still births
   Higher rate of pediatric defects
   Chances of perinatal mortality
   Malformations
   Mental retardation
   Cystic fibrosis
   It can lead to chronic renal failure
   Neonatal diabetes mellitus
   These marriage can cause blindness
   Deafness can also occur
   The possibility of miscarriages and abortions is there
   Marrying within the family can lead to birth defects and other genetic problems. Many families now prefer to marry outside their families in order to have healthy babies. Health risks are many in such marriages
   ஏறக்குறைய சகல கருத்துக்களும் மனோகரன் மாமாவின் கட்டுரையில் அடங்கியுள்ளதே என்பதே எனது அபிப்பிராயம்.

 • கருத்துக்களத்துக்கு அபிப்பிராயம் எழுத யாருக்கு எனி உற்சாகம் வரும்

 • ஓர் மரியாதைக்காவது ஓர் திருப்ப்தியான வார்த்தையை பாவித்திருக்கலாம்
  இந்த வார்த்தையின் நோக்கம் எனக்கு மட்டும் தான் எல்லாம் தெரியும் என்பதா???

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   அச்சச்சோ இங்க பெரிய கடிபாடு ஒன்று தொடங்கபோகுது……admin புத்தியோட கொண்டுபோய் கண்காணாத இடத்தில வைத்தது நல்ல யோசனைதான்…
   வேற யாராவது புது தலைப்பை கருத்துக்களத்துக்குள்ள கெதியில தொடங்குங்கோ.
   உ: புலத்தில் சீட்டுக்கட்டுவது புத்திசாலித்தனமா >< அபாயமா?

 • T,BALAKUMAR PANIPPULAM:

  எனது கருத்துக்கான சிறு விளக்கம்.அன்றை நாட்க்களில் எமது இனத்துக்குள்ளே தான் திருமணம்.அன்று வெளியில் செய்தவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டார்கள்.அதே வேளை அன்று எமது ஊரில் வலுவிளந்தவர்கள் ஒரு 4 தான் இருக்கும்.70 களின் பின் இன்று இந்த வலுவிளந்த பிள்ளைகள் வரவு பத்து மடங்கு அதிகம். அதிலும் ஊர் என்றால் போரை காரணம் காட்டலாம்.புலம்பெயர் மண்ணிலே அதிகமான ஊரவர் வெளியில் சொல்லமுடியா அவஸ்தைப்படுகிறார்கள். இதற்க்கான காரணங்களில் பெரும் பங்கை உறவுகளுக்குள் திருமணமே காரணம்.இதை ஒரு கணக்கெடுப்புமூலம் மக்களுக்கு புரியவைத்தால் மட்டுமே எமது வாரிசுகள் நிறைவான சந்ததிகள் உருவாக்கமுடியும். வலுவிளந்தால் மட்டுமே என எண்ணாமல் அறிவுசார் பகுதிக்குள் போனால் குண்டுச்சட்டிக்குள்ளே குதிரையை இப்பவும் ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கமுடியுமா? அன்று ஒரு காலம் வரதராஜா,சிவஞ்ஞானி,பஞ்சாட்ச்சரம், அழகரட்ணம், ஏகாம்பரம்,விறுத்தாசலம் இப்படி என்னால் கல்விமான்களை நீட்டிக்கொண்டே போகலாம். இன்று எதை,எப்படி, என்ன என நீட்டமுடியும். கல்விமான்களை கைவிரல் விட்டே எண்ணமுடியும். எனது நோக்கம் பாமரனும் புரியக்கூடிய எழிய முறையில் நடைமுறை யதாரத்தங்களை புரியக்கூடிய அளவுக்கு விளக்கவேண்டும் என்பதே.அதற்க்காக சுதர்சன்,மனோகரன் அண்ணர்,தொட்ட விடயங்கள் சுப்பர்.ஆனால் என்னைப்போல் அறிவுசார் மந்தமுள்ளோரையும் உள்வாங்கவேண்டும் என்பதே என் அவா! பண் த.பாலா

 • T,BALAKUMAR PANIPPULAM:

  இந்த தலையங்கம் என்னால் ஏன் முடிவுஎடுத்தேனோ அந்த எல்லையை அதிகமானோர் மிகவும் ஆளமாக தொடவில்லை. எனது நோக்கு எப்படி என்பதை நான் இப்போ விளக்கம் தருவது அவசியமே.உறவுகளுக்குள் திருமணம் சொத்து,பாதுகாப்பு, அறிந்தவர்கள் என இருந்தாலும் ஆரோக்கியமா என்றால் பெருமளவில் பாதிப்புக்களே.1, ஒரே குணாதிசயம், அறிவு,நோய்கள், போன்ற பல தொடரும் தன்மைகள் அதிகமாகவே காணப்படும். பரம்பரைக்குரிய நோய்களுடன் பலர் அவஸ்தை படுவதை கண்ணால்காண்கின்றோம்.வலுவிழந்த வாரிசுகள் இன்று பலர் இருக்கிறார்கள்.மற்றவர்களுக்கும்உண்டு ஆனால் குறைவு.எனதும் பலரது கருத்துடன் பார்த்தால் ஆரோக்கியமல்ல என்பது புலமாகிறது. அதே வேளை எமது இளைஞ்ஞர்களின் திருமண பந்தம் எம்மைவிட்டு நெடுதூரம் நகரத்தொடங்கியுள்ளது இது இன்னும் ஒரு தலையங்கத்தில் ஆராயப்படவேண்டும். அதே நேரம் ஒட்டுமொத்த பணிப்புலமும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உறவே என்பதை உணரவேண்டும்.அதிலும் ஊரைவிட்டு வெளியே திருமணம் செய்கின்றோம் இன்று இருந்தும் அவர்களை எமது சமுதயாயம் ஓரம் கட்டுவதுபோல் ஒரு நடைமுறை ஒன்று புலத்தில் நடைபெறுவதாய் உணரக்கூடியதாய் உள்ளது. ஆண்களுக்கு ஒருமாதிரியும் பெண்களை ஒருமாதிரியும் கையாளும் தன்மை அதிகரிக்கின்றது.எனது பணியை மனோகரன் அண்ணர் இலகுவாக்கியமைக்கு நன்றிகள்.இதில் எது எமது அடுத்தவாரிசுகளுக்கு நன்மையுள்ள ஆரோக்கியமான திருமணமோ அதைசெய்வதே ஆரோக்கியம்.பிள்ளைகள் விருப்பங்கள் இன்று எப்படி செல்கிறது என்றால் ஒருவரை ஒருவர் கொப்பி பண்ணி வாழ்க்கையை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலை தொடருமானால் பலரது வாழ்க்கையின் எதிர்காலம் பல சிரமங்களை கொண்டுவரும் என்பதே நிதர்சனம்.இப்படியே எமது ஊரவர் வாழ்க்கை எப்படி செல்கிறது எனப்பார்த்தால் நாகரீக ஆடைகளுடன் ஆதிவாசிகளின் எண்ணங்களும், நண்டுப்பிடி போல் பிடித்தபிடியில் வாழ்வது நல்ல ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உதவுமா? பண் த.பாலா

  • பாலகுமாரின் கருத்துடன் எனக்கு உடன்பாடில்லை .ஆழமாக தொடவில்லை
   என்று இருந்தது உன்கருத்து .எவ்வளவோ வேலைப்பளுவுகளுக்கும் மத்தியில் மிக சிரமப்பட்டு தகவல்களை சேகரித்து நான் வழங்கி இருந்தேன்
   விசு க விமலன் சொல்லி இருந்தார் இதுக்கு மேல் விளக்கம் தேவை இல்லை என்று .இன்னும் எக்கச்சக்கமான தகல்வகள் என்னிடம் உண்டு .எல்லாத்தையும் இதிலை கொட்டினால் வேலை பளு நேரம்
   கிடைக்காமையினால் உங்களுக்கு அலுப்பு தட்டிவிடும் என்பதற்காக தவிர்த்தேன் .எனவே உந்த ஆழமாக தொடவில்லை என்ற கருத்தை
   தயவு செய்து வாபஸ் வாங்கிவிடு பாலகுமார் .

   • அடுத்த வாரிசுகளுக்கான நன்மை உள்ள திருமணங்களை செய்ய என்று ஒரு
    இடத்தில் சொல்லி இருந்தாய் .மிகவும் எளிய நடையில் விரிவாக நான்
    விளக்கி இருந்தேன் .எனக்கு சுப்போர்டாக சுதர்சன் படம் காட்டினான் .இதுக்கு மேலை நாங்கள் எங்கை ஐயா போறது பாலகுமார் . ?

 • நல்ல தலைப்பு. உறவுக்குள் திருமணம் என்றால் மச்சான்,மச்சாள் உறவில் திருமணம் ஒருதலைமுறையில் செய்தால் பாதிப்பு குறைவு.ஆனால் அடுத்த தலைமுறையில் அதே தவறை செய்தால் பாதிப்புகூட.பிறக்கும் பிள்ளைகள் வலுவில்லாதவர்களாய் பிறக்க வழிவகுக்கும். ஏனெனில் கருக்கட்டும் போது இருவரது
  நிறமூர்த்தங்களும் ஒரே பரம்பரை இயல்புகளை கொண்டிருக்கும். ஆனால் உறவில்லாதவர்களிடையே
  கருக்கட்டும் போது அவர்களது உயிரணுக்கள் வெவ்வேறு பரம்பரை இயல்புகளை உடையதாயிருக்கும் அதனால் அவர்களிற்கு பிறக்கும் பிள்ளைகள் எல்லாவிற்றிலும் கெட்டித்தனமாக இருப்பார்கள். என்ன உறவுக்குள் செய்வதால் சொத்துக்கள் உறவுக்குள்ளே இருக்கும். அத்துடன் சொந்தங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவியாக இருப்பார்கள். பிள்ளைகளின் வருங்காலத்தை பார்த்தால் உறவுக்குள் திருமணம் செய்வதால் கேடு
  என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன்.

 • கருத்து களம் காத்திரமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது .மிக்க மகிழ்ச்சி .நான் வர கொஞ்ச்சம் லேட் ஆகினாலும் ரசனி சொல்லுகிறமாதிரி லேட்டஸ்ட்
  ஆக வருவேன் .மேலதிக தகவல்களை சேர்பதற்காக லேட்டாகிவிட்டேன் .மன்னிக்கவும் .உறவுகளுக்குள் திருமணத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள்
  உண்டு .ஒன்று மேட்டுகுடிமக்கள் தங்கள் தங்கள் சொத்துக்களை (அவை பிறக்கும்போது கொண்டுவந்தவை அல்ல கள்ள உறுதியை முடிச்சு
  அபகரித்தது .அன்றில் ஏழை எளியதுகள் பணக்கஸ்டம் வரும்போது அவர்களுக்கு உதவுவது போல நடிச்சு வட்டிக்கு காசை குடுத்து அவர்களுக்கு
  மீட்க எலாதபோது அறுதியான சொத்துக்கள் ) தங்கள் குடும்பக்களுக்குல்லேயே சுழல வைப்பது.என்னைப்பொறுத்தவரை அந்தமாதிரியான
  மேட்டுக்குடியினர் எம்மூரில் இருந்ததாக தெரியவில்லை .இப்ப நீங்கள் அனுப்புகிற ஈரோ ,டொலர் ,பவுண்ட்ஸ் களிலை சுத்து மதில் தண்ணி
  டாங்குகளை கட்டினாலும் அந்த நாளிலை ஒரு நாற்சார வீடுகூட நம்ம ஊரிலை கிடையாது .அயலூர் சுழிபுரம் தொல்புரம் வடலியடைப்பு மாதகல்
  பக்கங்களில் ஏராளம் .அடுத்தது சாமானியர்கள் குடும்ப உறவுகளை பேணி .க்கொள்வதட்காக.கூட்டுக்குடும்பங்களாக வாழ்ந்த எமக்கு இந்த வகை
  திருமணங்களில் ஒரு சில நன்மைகள் இருந்தாலும் தீமைகள் ஏராளம் .நன்மைகளை நோக்குவோமானால் ஐஞ்சு குமருகளை வைச்சுக்கொண்டு
  கரை சேர்க்க முடியாமல் தவிக்கும் ஒருவனுக்கு அவன் அக்காளோ தங்காலோ மாப்பிளை தர முனைவாள்.(சகோதர பாசம் ).அன்றில் அவன்
  மனைவியின் அண்ணனோ தம்பியோ ஒரு மாப்பிள்ளையை தர முனைவான் .சீதனக்கொடுமையில் தத்தளிக்கும் நம்மவருக்கு இது ஒரு
  வரப்பிரசாதமாகிறது .திருமணத்தின் பின் மன விரிசல்கள் ஏற்பட்டு விவாகரத்து வரை போன கேஸ்களில் கோடு கச்சேரி வரை போகாமல்
  இரு பக்கத்து உறவினர்களும் சேர்ந்து சமரசம் (copromise ) செய்து ஒட்டுப்பட்ட கேசுகள் ஏராளம் .சென்ற வருடம் ஆறு மாத காலத்தில் மட்டும்
  யாழ் குடாநாட்டில் 452 விவாகரத்துக்கள் .அது வேறாக கதைக்க வேண்டிய subject .ஒரு மனையாளின் தம்பியோ அன்றில் தமையனோ நன்றாக
  படித்துவிட்டு வேலை வெட்டி ஒண்டும் இல்லாமல் வீடுக்கு பாரமாக இருக்கும் தருணத்தில் .அக்காளிடம் /தங்கையிடம் உணவு உறைவிடம் உடை
  கிடைக்கின்றது .அத்தான் /மச்சானின் சப்போட்டுடன் .ஏனெனில் அத்தான் /மச்சான் அவளை கட்ட முதலே இவனுக்கு மச்சான் .ஒன்றில் மாமன் மகன் ,அல்லது மாமி மகன் .வெளி கலியாணங்களில் உதுகளை எதிர்பார்க்க ஏலாது .வினோதினியின் கருத்துக்களுக்கு சார்பாக இன்னும் பல
  உண்டு .என் கருத்து நீண்டுவிடும் என்பதால் இனி சுதர்சனின் தீமைகள் என்ற கருத்தை நோக்கினால் தீமைகளே ஏராளம் .நாங்கள் மாங்கண்டை
  ஓட்டுகிறோம் .நல்ல கறவை பசு இனங்களை உற்பத்தி செய்ய டென்மார்க் ,பாக்கிஸ்தான் ,இந்தியாவில் இருந்து திரவ நைதரசனில் பத
  படுத்தப்பட்ட நல்லின மாடுகளின் விந்தை இறக்குமதி செய்கின்றோம் .இது போன்றதே உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட திருமணங்களும் .
  எல்லா கருத்துக்களிலும் சமூக பொருளாதார ரீதியிலான விளக்கங்களே நிறைந்திருந்தது .அறிவியல் ரீதியான விளக்கங்கள் குறைவே .
  நா .சிவாஸ் என்பவர் மட்டுமே மரபணு என்ற பதத்தை தொட்டிருந்தார் .அவர் கூட அருச்சுனன் அபிமன்யு சக்கர வியூகம் மகாபாரதம்
  என்று விளக்கினார் .என்னை பொறுத்தமட்டில் உதெல்லாம் பாட்டி கதை .சுதர்சன் சொல்லி இருந்தார் உறவு கொள்ளும் போது உள்ள மனோ
  நிலை பிறக்க உள்ள பிள்ளையை பாதிப்பதாக .அது ஏற்று கொள்ளக்கூடியதல்ல .சிசு ஒன்று உருவாக முன் என்ன நடகின்றது என்பதை நோக்கினால் அது புரியும் .பெண்ணின் சூலகத்தினால் உற்பத்தி பண்ணப்படும் முட்டை ஆனது ஆணின் விந்துடன் கற்பப்பையில்சங்கமிக்கும்
  போது கருக்கட்டல் (fertilization ) நடைபெறும் .இங்குதான் பிறக்க உள்ள குழந்தையின் தலை எழுத்தே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது .விந்து ,முட்டை
  ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள நிற மூர்த்தங்களில்(chromosomes )உள்ள DNA எனப்படும் புரதத்தினாலான மரபணுக்கள் (gens ) கலந்து புதிய ஜீவன் உருவாகிறது .இப்போது முளையம்(empryo ) என்று அழைக்கப்படும் .இந்த மரபணுக்களின் கூட்டுச்சேர்கையே பிறக்கவிருக்கும் பிள்ளையின்
  அனைத்து விடயங்களையும் தீர்மாநிக்கபோகின்றது .உ +ம் :-உடல் கட்டமைப்பு (bodily structure),தோற்றம்(feature ) புத்திக்கூர்மை (intellectualism )
  நோய் எதிர்க்கும் சக்தி (antibodies,) பாரம்பரியமாக காவி வரப்படும் வியாதிகளான நீரிழிவு ,ஆஸ்துமா ,இருதய நோய் இன்னும் பல .
  இந்த முளையம் உருவானதன் பின் அது வளரும் காலத்தில் தாயானவள் மனோ நிலை ,உணவு ,மட்டும் பழக்க வழக்கங்கள் சிசுவை பாதிக்கும்
  என்பது மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் முடிபு .மது அருந்துதல் ,புகை பிடித்தல் சிசுவை பாதிக்கும் .சில கற்பிணிமார் படுக்கை அறையில் அழகிய
  குழந்தை படத்தை மாட்டுவதில் விஷயம் உண்டு.அதை விடுத்து உறவு கொள்ளும் போது கண் மூடி இருந்தால் குருட்டு பிள்ளை பிறக்கும்
  என்பதெல்லாம் குருட்டு நம்பிக்கை.தகாத உறவு மற்றும் பாலியல் வல்லுறவால் பிறந்த பிள்ளைகள் தாய்மாரினால் கை விடப்பட்ட நிலையில்
  நன்றாக வளர்ந்து சமூகத்தில் உயர் நிலையில் உள்ளோர் ஏராளம் .70 களில் வந்த BLACK BORN WHITE PARENTS என்ற திரைப்படம் நல்ல விளக்கம்.
  உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையானது .இனி கருக்கடடலுக்குள் போவோம் .பிறக்கவிருக்கும் சிசுவின் குணாம்சங்கள் தனிய பெற்றோர்களின்
  மரபணுக்களால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை .பேரன் பேத்தி ,பூட்டன் ,பூட்டி கொப்பாட்டன்,கொப்பாட்டி எல்லாரிடதிலையும் இருந்து கிடைக்கப்போகும்
  கலவையே .அதற்கான சூத்திரம் உண்டு .இப்போ மறந்து போனேன் .வயது போய்விட்டது.சில பேரை பார்த்திருப்பீர்கள் தாயும் தேப்பனும்
  அமாவாசை இருட்டு மாதிரி பிள்ளை பௌர்ணமி நிலா மாதிரி இனி நாங்கள் ஊருக்குள்ளை நுழைவோம் .உறவினருக்குள் திருமணம் என்னும்
  போது தூரத்து உறவினருடனான கலியாணங்களில் பெரிதும் பாதிப்புக்கள் கிடையாது .ஆனால் சுத்தி சுத்தி சுப்பற்றை கொல்லேக்கை எண்ட
  மாதிரி உந்த மாத்து சம்மந்தம் தான் சரியான danger .இப்ப வெகுவாக ஊரிலை குறைஞ்சு போனாலும் (இளைய தலைமுறையினரின் விழிப்புணர்வால் ) ஏற்கனவே தலை முறை தலை முறையாக செய்தவர்கள் அதன் பிரதிகூலங்களை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .
  எவரினதும் பெயர்கள் இங்கு குறிப்பிடப்படாததை கவனத்தில் எடுக்கவும் .இந்த மரபணுக்களுக்கு அப்பால் இன்னுமொரு முக்கிய விடயம் ஒன்றுள்ளது .அதாகப்பட்டது நாமனைவரும் அறிந்தது இரத்தத்தில் பல groop கள் இருப்பது .ஆனால் பலர் அறியாத ஒரு சாமான் ஒண்டு
  இருக்குது Rh Factor (காரணி ) எண்டு .உது +ve ஆக இருந்தால் no problem ._ve ஆக இருந்தால் எக்கச்சக்கமான problem .இந்த கேசுகளுக்கு இலகுவில்
  கருக்கட்டல் நடக்காது .தப்பித்தவறி நடந்தாலும் அழிந்துவிடும் (spontaneous abortion ) நீண்ட காலத்தின் பின் ஒரு பிள்ளையோ அன்றில் இரண்டு.
  அது மட்டுமல்ல பிறக்கும் பிள்ளை பல்வேறு குறை பாடுகளுடன் பிறக்கும் .முக்கியமாக மண்டையோடு (skull ) மிகவும் மென்மையாக காணப்படும் .
  நவீன மருத்துவத்தில் இப்போ இவற்றுக்கு சிகிச்சை உண்டு .எம்மூரில் ஒருவர் இந்த சிகிச்சை அளித்ததால் ஆரோக்கியமான பிள்ளை பிறந்தது
  ஆனால் அடுத்த பிள்ளைக்கு காசை யோசிச்சு (ஒரு ஊசி மட்டும் தான் – அந்த நாளில் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூவாய் ) செய்யவில்லை .மேலே சொன்ன
  குறைபாடுடன் பிள்ளை பிறந்து இறந்துவிட்டது .இந்த குறைபாடுள்ள குரூப் ஒண்டை நான் இனம் கண்டு கன நாள் .என் நெருங்கிய உறவினர் .காலப்போக்கில்
  இன்னொரு குரூப் ஐயும் எனது நீண்ட ஆய்வுக்குப்பின் அடையாளம் கண்டேன் .இந்த இரண்டு குரூப் ம் 80 ,90 களில் வலு அமளியாக சுத்தி சுத்தி
  சுப்பற்ற கொல்லைக்குள்ள சம்பந்தங்கள் செய்தினம் .அப்ப என்ரை வாய் துடிக்கும் உந்த சம்மந்த்ததை செயாதேங்கோ கூடாது எண்டு சொல்ல .
  பிறகு பின் விளைவை யோசிப்பன் .எத்தினையோ இடங்கல்லை நாங்கள் கேட்டு ஒண்டும் சரிவராமல் இப்ப ஒருமாதிரி இது சரி வந்திருக்குது .
  உந்த சிணி வந்து குழப்ப பாக்குது .உவர் என்ன டாக்குத்தரே .உவனுக்கு கொஞ்சம் மேல தட்டிப்போட்டுது போல .இது போன்ற வசை மொழிகளில்
  இருந்து தப்புவதற்காக மௌனம் காத்ததுண்டு .சுதர்சன் ஓம் ஓம் எண்டு தலைஆடிப்போட்டு வந்தமாதிரி .கலியாணங்கள் முடிஞ்சு பல வருடங்கள்
  கழிஞ்சு நான் மேல் சொன்ன விடயங்கள் நடந்து பெரியவர்களுக்கு அதற்கான விளக்கத்தை சொல்லும் போது ஓமடா நீ சொல்லுகிறது சரிதானடா
  அப்ப too late .எனவே நான் இறிதியாகவும் உறுதியாகவும் சொல்வதென்னவென்றால் தூர உறவு நோ problem மிக கிட்டிய இரத்த உறவு வேண்டாம்
  எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க .

  • விசு.க.விமலன்.:

   மிக மிக பிரயோசனமான கருத்துகள், ஊரில் இருந்த காலங்களில் மனோகரன் மாமாவிடம் இருந்த இது போன்ற சிந்தனைகளை பற்றி அறிவதக்கு வைப்புகள் இருக்கவில்லை .(அவர் வெளி நாடுகளில் பல காலம் இருந்தார்) .இதுக்கு மேலும் விஞ்ஞான விளக்கம் இல்லை என்ற அளவுக்கு இங்கு அலசி ஆராய்ந்திருக்கின்றார்.

   இந்த விளக்கத்திற்கு மேல் மேலும் வாதங்கள் வருமா என்பதே கேள்வி.

  • என் கருத்துக்கு வலுவூட்டுவத்ட்காka பிந்தி சேகரித்த தகவல்கள் சில இதோ .
   நேரம் கிடைக்காததால் மொழி மாற்றம் செய்ய முடியவில்லை .தேவையின்
   பொருட்டு செய்யலாம் .

   • • DISADVAANTAGES OFCONSANGUINOUS MARRIAGES
    • The offspring of consanguineous relationships are at greater risk of genetic disorders.
    • Autosomal recessive disorders occurs in individual who are homozygous for a particular
    • recessive gene mutation.This mean that they carry two copies of the same gene.Mostly
    • both parents of an individual with such a disorder will be carrier of the gene.Such carriers
    • are not effected and will not display any signs that they are carriers,and so may be unaware
    • that they carry the mutated gene.As relatives share a proportion of their gene it is much more
    • likely that related parents will be carriers of an autosomal recessive gene, and therefore
    • their children are at higher risk of an autosomal recessive disorder. The extent to which the
    • risk increases depends on the degree of genetic relationship between parents, so the risk
    • is greater in mating relationship where the parents are close relative, but for relationship
    • between more distance relatives, such as second cousins, the risk is lower.
    • Due to inheritance parents and children, and brothers and sisters, commonly share 50%.
    • of their genetic makeup .Similarly uncle and neice share 25%. And first cousins 12.5% of their
    • inherited genetic material as it originates from a common ancestor. In such situations, if there
    • are any SILENT genetic defects, then such errors manifesting as a deseas in the child of a
    • consanguineous parents is high. Where as ,if we marry a person in a random manner, then for
    • both the parents to share silent genetic defect is extremely rare.

    • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

     ரஜனி படம் காட்டினார் கமல் படம் காட்டினார். நானும் இப்ப படம் காட்டப்போறேன்.
     பாசை விளங்கவில்லை, படம்போட்டு காட்டினால் கூட விளங்கும் எங்களுக்கு. எங்களின் இடதுபக்கம் அதிஆபத்து; பச்சையில் எவ்வளவுக்கு வலது பக்கம் போறோமோ, அவ்வளவுக்கு எங்கள் சந்ததியினருக்கு சேதம் குறைவு என்ற மாதிரி விளங்கி கொள்ளலாமா?
     உங்கள் பதில் ஆமென்று இருக்குமாயினும் சொத்துக்களுக்கு உறவு கொண்டாட கண்ணுக்கு தெரியாத பலர் வருவார்களே?
     _
     http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/CousinTree.svg/2000px-CousinTree.svg.png
     _

     • சுதர்சன் tnx 4 ur sup .நீ ஒரு பன்மொழி வேந்தனாக இருந்து கொண்டு பாசை
      விளங்கேல்லை எண்டு சொன்னது பாணக் கணக்கடா .எதுக்கும் படம் நல்ல
      விளக்கம் .நீ போட்ட படம் நூறு நாள் ஓடும் போல.நான் எழுத்திலே தந்த
      விகிதாசாரங்கள் உன் படத்திலே தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது .எப்பவும்
      பச்சையின் அர்த்தம் GOAHEAD என்பதுதானே .இங்கு எவ்வளவு தூரம் extreem
      right இற்கு போகிறாயோ அவ்வளவுக்கு ஆரோக்கியமானதும் ,அறிவுசார் சந்ததியை உருவாக்குவாக்குவதட்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் .அது சரி நீ
      என்ன உதிலை உவ்வளவு interest ஆக இருக்கிறாய் .இன்னுமொண்டை
      கட்டுகிற பிளானோ ?.இல்லை இல்லை எதிர்கலத்திலை உன்ட பொடி
      பெட்டையளுக்கு இப்பவே நேர காலத்தோட preplanning .என் வாழ்த்துக்கள்

     • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

      எனக்கு விளங்கிறது – எங்களுக்கு விளங்கியிருக்கவில்லை. எனக்கு சில மருத்துவ சொற்கள் சரியாக விளங்கவில்லை.
      என்னை கவர்ந்த தலைப்புகளில் இதுவும் ஒன்று. ஊரவர்களுக்கு விழிப்பு நிலை ஏற்படுத்துவதும் ஒரு முயற்சி.

 • pann bala:

  தம்பி சங்கர் நீங்கள் என்ற கேள்வி எழுப்புவதை விட, நான் எப்படி என ஒவ்வொருவம் தன்னை தானே கேள்வி எழுப்பி பதிலைத்தேடவேண்டும். பண் த.பாலா

  • பலேர்மோ \த சங்கர்:

   எம் உறவுகளின் திருமனக்கள் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் பிள்ளைகள் இல்லை பிள்ளைகள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இதை எம்மவர்கள் கரணம் சொல்லுகின்றார்கள் அது தவறு கரணம் 1 வது பெண்ணும் அனும் குடுப்பா வைத்தியர் நடுகின்றர்களா 2 வது பெண் கருவுற்று இருத்தல் அத்த பெண் சந்தோசமாக இருக்கிரத்த பொறுத்துதான் பிள்ளை ஆரோக்கியம் 3 பதிலுக்கு நிறைய கரணம் உள்ளது அது எழுதுவது எனக்கு சரியாக தொன்றவில்ல எனிலும் பனிப்புலம் நேர் இதற்கு சம்மத்திக்கும் என்றால் எனது கிறுக்கல் ஆக்கமாக தொடரும் இதில் எதன் குறைகள் இருத்தல் மன்னிக்கவும் நேயர்களே பால அண்ணாவின் கருத்துக்குத்தான் என் பதில் பங்களதேஷ் நண்டவர்கள் தாக்கல் உறவுக்கில் ஒன்ரவிண்ட அண்ணன் தங்கைதான் கல்யாணம் செய்து வைக்கிறார்கள் அவர்களின் பிள்ளை பிறப்பில் எதுவித குறைம் இல்லை

 • பலேர்மோ \த சங்கர்:

  கவலை வேண்டாம் வந்து விண்டது திருமணம் செய்து வைக்கும் அதிசய இயந்திரம் அதன் அறிவுறுத்தல்களின்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கும

 • pann bala:

  தம்பி சிவாஸ் உங்கள் கருத்துச் சரியே.இன்றைய யதார்த்தம் என்ன என்பதும்.எமது அடுத்த சந்ததியை எங்கு கொண்டு செல்லப்போகின்றோம்,போகப்போகின்றோம்,போய்க்கொண்டிருக்கின்றோம், என பல இன்னல்களுக்குள் சிக்கியுள்ளோம்.இந்த சிக்கல்களை ஓரளவு நிவர்த்தி செய்யலாமா என ஆராயவேண்டும். பண் த.பாலா

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   சுலபமான விடயம் இது. இன்றைய+நாளைய சந்ததியினர்கள் மணப்பவர்களை தாமே தேடியெ/தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். பெற்றோர்களின் பெரும்பங்கு இதில் இல்லாமால் அழிந்துபோகின்றது. இன்னல்களை குறைப்பதானாலோ தவிர்ப்பதானாலோ அவர்களின் (எம்)பெற்றோர்கள் பழமைகளையும் வழமைகளையும் ஓரமாக களைந்து வைத்துவிட்டு இருதரப்பினரும் இறங்கிவந்து பேசி சுமூகப்படுத்துவதே இக்காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியம் என்பது என் உணர்வு – குறிப்பாக புலம்பெயர் நாடுகளில். இல்லாவிடின் இருதரப்புக்கும் இன்னல்களே, இப்படிப்பட்ட இருதரப்பு இன்னல்களும் இணைந்தவர்களை இணைந்துவாழ்வதற்கு மேலும் புரோதசத்தை ஊட்டியிருப்பதையும் நான் காணுகிறேன். அதில் பலர் பொறுப்புணர்ச்சிகளை பெறுவதற்கும் சந்தர்ப்பம் உருவாகியுள்ளது.
   என்ன இதன் பிரதிபலிப்புகள் எதிர்காலங்களில் எமது ஊர்ச்சொத்துக்களுக்கு வேரூறோர் உருமை கொண்டாடுவது தவிர்க்க முடியாததாகிறது. எமது அன்றோர் கட்டி வளர்த்தது வீணானது மாதிரியாகிறது. எனது நீண்ட நாவலில் 2வது+3வது பந்திகளில் கூறியவை போல் ´வாடகை வீடு´ என்ற சொல் ஊருக்குள் உலாவுவதும் எதிர்நோக்கலாம். பெற்றோர்கள் தமது பொருளாதார வளர்ச்சியை முக்கியப்படுத்துவதா அல்லது தமது பிள்ளைகளின் பொருளாதாரம் தவிர்ந்த ஆரோக்கிய எதிர்கால வளர்ச்சியை முக்கியப்படுத்துவதா என்பது ஒரு சிறிய சவால் என்பது என்கருத்து.
   உங்கள் இருவரின் பூசைக்குள் குறுக்க பூர்ந்த கரடியை மன்னிக்கவும்.

 • பாலா அண்ணா
  என் கருத்தை கொஞ்சம் நிதானமாக படியுங்கோ
  அன்று மெஞ்ஞானம் கூறியதை இன்று விஞ்ஞானம் கூருகின்றது என்றுதான் எழுதிருப்பதாக எனக்குத் தெரிகின்றது
  தங்களுக்கு ?????

 • pann bala:

  சிவாஸ் அவர்கள் இந்து மத கோட்பாடுகள்.அரசவை என சென்றாலும் அன்று என்பதை விட இன்று,நாளை என்பதே கேள்வி. இன்றைய விஞ்ஞான உலகம் எவ்வளவை சாதித்துள்ளது.பல தீமைகள் தான் சாதனையானாலும் நன்மைகள் அருமையே. திருமணம் உறவுகளுக்குள் என்பதே ஆராயப்படவேண்டியவை. பண் த.பாலா

 • இந்த விடையத்துக்கு பதில் காண்பது முடியுமா?
  இருப்பினும்
  தாங்கள் குறிப்பிட்டது தம்பதிகளின் ஆரோக்கியமாக இருப்பின்
  இருமனம் இணையாதவரை திருமணம் திருமணமாக இருக்காது
  அது தெருமணமாகிவிடும் இதற்கு உறவுகள் மற்றவர்கள் என்ற பாகுபாடே கிடையாது
  தாங்கள் குறிப்பிட்டது பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியமாக இருப்பின்
  கண்களை மூடிக் கருவுற்றதினால் குருடனைப்பெற்றாள்
  பயத்துடன் கருவுற்றதனால் வெகுளியைப்பெற்றாள்
  என்றும் அர்ச்சுனன் தனது மகன் அபிமன்யுவுக்கு கருவில் வைத்தே சக்கர வியூகத்தினுள் எப்படி நுழைவது என்று சொல்லிக் கொடுத்ததாகவும் சக்கரவியூகத்தில் இருந்து எப்படி வெளியேறுவது என்று சொல்லும் போது தாய் உறங்கியதால் அந்த யுக்தி அபிமன்யுவை சென்றடையவில்லை என்றும் மகாபாரதம் கூறுகின்றது
  இதைத்தான் இன்றைய விஞ்ஞானமும் சொல்கின்றது ஓர் தாய் கருவுறும்போது உள்ள உடல் நிலை மனனிலை மற்றும் கருவுற்ற நாள் முதல் பார்ப்பவை படிப்பவை உண்பவை கேட்பவை மனனிலை மற்றும் வாழ்கை முறைகளையும் பொறுத்தே பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம் அமையும் இதில் சில இடங்களில் மரபழு பிரச்சனை களினால் சில பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம் குன்றலாம் இதற்கும் ஊறவுகளுக்குள் திருமணத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது என்பதே என் கருத்து

  அன்புடன்.
  நா.சிவாஸ்

 • pann bala:

  தங்கை வினோதினியின் கருத்து ஒரு நிலையில் சரியாக படலாம்.இதில் உறவுகளை தெரிந்த மணங்கள் எத்தனை பிரிவடைந்துள்ளது? வெளியிடங்களில் மணந்த எத்தனை பிரிவடைந்துள்ளது? இதை நன்கு ஆள்ந்து கணக்கெடுத்தால் புரியும். தம்பி சுதர்சன் உங்கள் கருத்து நீளம் என்பதைவிட சிறந்தவிளக்கம்.இருந்தாலும் உறவுக்குள் உறவு திருமணத்தில் கோமன்கள் ஒரே வலுக்கொண்டதாய் இருக்கும்.அதனால் பிள்ளைகள் பிறந்தாலும் ஆரோக்கியம், அறிவு, பளக்கவளக்கம் இவைகள் மாற்றமடையும் வாய்ப்புக்கள் குறைவே. எம்மவர்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பல வளிகளில் உறவினர் ஆவார்கள்.பலவிதமான உறவுமுறைகள்வரும்.ஆரோக்கியமா? ஆரோக்கியமற்றதா? என்பது அவர்களது வாளவின் வாரிசுகள் வாழ்க்கைகளும் கருத்தில் கொள்ளவும். பண் த்பாலா

 • தொல்காப்பியன்:

  இது ஒரு நல்ல தலைப்பு.ஆனால்.எனது .கருத்து
  வேறுபட்டதாக .இருக்கும் .என்று .நான் .கருதுகிறேன்
  உறவுகளுக்குள் திருமணங்கள்.செய்து .கொடுப்பது
  என்னை .பொறுத்த வர .சுயநலம் .கூடுதலான
  பெரியோர்கள் .தங்கள் .சொத்துக்கள் .கை .மாறி
  போக .கூடாது .என்பதற்காகவே .நடத்தும்
  திருவிளையாடல் .இதில்.பாதிக்க.படுவது
  இளயோரே.உறவுகளுக்குள்.திருமணம்
  செய்து .கொடுப்பதே .தவறு .தவறு .தவறு

  உலகத்தில இரண்டு விதமான மனிதர்கள். 1} மற்றவர் அனுபவத்தையும் தன் அனுபவத்தையும் வைத்து வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள். 2} அடிபட்டே திருந்துபவர்கள்

 • vinothiny pathmanathan:

  திருமணம் என்பது எதோ ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே ஏற்படும் உறவு அல்லது சம்பந்தம் மட்டுமே அல்ல . இரு குடும்பங்களுக்கிடையில் ஆன உறவு அல்லது தொடர்பு எனக் கொள்ளலாம் . ஒரு நோக்கில் பார்த்தோமானால் அநேகமான பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளுக்கு தம்முடைய உறவுகளுக்குள்ளேயே திருமணம் முடிப்பதையே விரும்புகின்றார்கள் .ஏனெனில் அந்த குடும்பத்தினரைப் பற்றி இவர்கள் நன்கு அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் ,அதனை விடவும் அவர்களின் பழக்கவழக்கங்களில் பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்க முடியாது . ஆனால் எமக்கு முன் பின் அறிமுகமில்லாத முற்றிலும் புதிய ஒருவரை திருமணம் பேசி இடைத் தரகர்கள் மூலம் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணங்கள் (உதாரணமாக வெளி ஊர்களைச் சேர்ந்த வரன்கள்) உண்மையிலேயே சற்று கூடுதலான அல்லது வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புக்கள் அதிகளவில் உள்ளன .ஏனெனில் அவர்களின் குடும்பங்களைப் பற்றியோ பழக்கவழக்கங்கள் பற்றியோ நாம் பெரியளவில் அறிந்திருக்க நியாயமில்லை .ஆகவே ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு திருமணத்தை நடத்தி வைக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தானே ,அதனை வைத்து ஒரு பெரிய பிரச்னையை மறைத்து பின் அதனை கேள்விப்படும் போது இங்கே பாதிக்கப்படுவது குறிப்பிட்ட மணமகனோ மணமகளோ மட்டுமல்ல ,இரண்டு குடும்பங்களுமே பிரிவினைக்குள்ளாகி ,குறிப்பிட்ட மணமகனோ மணமகளோ பெற்றோர்களுடனும் ஊரவர்களுடனுமே தொடர்புகள்அற்றுப்போய் விடுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் நிறைய உள்ளன .ஆகவே என்னை பொறுத்தவரை எமக்குத் தெரிந்த அல்லது நன்கு அறிமுகமான எம் உறவுகளுக்குள்ளேயோ அல்லது ஊரைச் சார்ந்தவர்களுக்குள்ளேயோ திருமணங்கள் அமைவதை நான் வரவேற்கிறேன் . எனவே நம் உறவுகளுக்குள்ளேயே திருமணங்கள் அமைவது ஆரோக்கியமானதே என்பதுவே என் கருத்து .

 • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

  அருமையான தலைப்பு – எமது ஊரவர்களுக்கு இன்று அத்தியாவசியமானதும் கூட. Well done my boy, பாலாகுமார் அண்ணை.

  நான் நம்பவில்லை இந்து சமயம் கூறியிருக்கும் உறவுகளுக்குள் மணப்பதைப்பற்றியோ, அல்லது அது சிறந்தது/ஆரோக்கியம்(அற்றது) என்று. தமிழ் மூதாதையோர் இந்த முறையை கையாண்டதற்கு பல காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் பல லாபங்கள் கருதியே இது தொன்று தொட்டு இன்றுவரை வளர்ந்துள்ளதாகதான் நான் நோக்கிறேன். தமிழருக்குள் சாதிப்பாகுபாடு அடிப்படை காரணமாக இருந்திருக்கலாம். உறவை விட்டு மணந்தவர்களின் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சிலரின் கசப்பான பிரிவுகளும் அவற்றின் உதாரணங்களும் அன்றோருக்கு அபாய கணிப்பீடாகவும் அமைந்திருக்கலாம். எது எப்படி அமைந்திருந்தாலும் அன்றோர் (எதிர்கால சந்ததியர்களுக்கு) ஆரோக்கியமா இல்லையா என்று ஆலோசிப்பதற்கு நேரம் எடுத்திருப்பார்களோ என்பது எனக்கு ஆர்ச்சரியமே. அதிலையும் எங்கட ஊரவர்கள் இருக்கிறோம் பாருங்கோ, படு தந்திரவாதிகள் நாங்கள். எங்கள் சொத்துக்களில் ஆரோக்கியம் குன்றாது எங்கள் சொத்துக்கள் கைநளுவாது எங்கள் சொந்தங்களுக்குள்ளேயே தொன்றுதொட்டு ஊரைச்சுத்திக்கிடக்கட்டும் என்று யோசித்து வைத்தார்கள் பாருங்கள் (யார் அவர்கள்? பெயர்கள் தெரிந்தால் கூறவும். ஊருக்கு போனால் அவர்களுடைய சிலைகளை வைக்க).
  அவர்களின் அன்றைய யோசனைகளின் ஆரோக்கியமான விளைவுகளே எம்மூரவர்களில் 80% இற்கு மேற்பட்டோர் இன்றுவரை சொந்த வீடுகளில், சொந்த நிலங்களில், சொந்த (வயல்) காணிகளின் குறைந்தது ஏதாவது ஒன்றின் ஆதிக்கத்தோடு மற்றவர்களின் உதவிகளில் தங்காது சுயவாழ்வை செலுத்திவர முயல்கிறார்கள் என்பது என் கணிப்பீடு (தவறாகவும் இருக்கலாம்). நான் பல வேறு கிராமங்களுக்கு சென்று பார்த்திருக்கிறேன் (என்னை என் நண்பர்கள் ´பரதேசி´ என்று பெருமையாக அழைப்பார்கள்). எமது ஊரில் ´வாடகை வீடு´ என்ற சொல் அறிவது அரிது. எங்களிடம் ஏற்கனவே இருப்பவைகளின் அருமைகளை அறிந்து/உணர்ந்துகொள்வதற்கே மேல் அறுவை(சிகிற்ச்சை).

  உறவுக்குள் மணப்பதினால் பிறக்கும் பிள்ளைகள் குறைபாடோடு பிறக்கும் என்ற ஒரு வாக்கு உலாவுவதும் அறிந்திருக்கிறேன். அவற்றில் உதாரணங்கள் எம்மில் பலதிருந்தும் எனக்கு இதில் பெரும் நம்பிக்கை இல்லை. யூத மத சமூகத்தினர், முஸ்லிம் மத சமூகத்தினர், கிறீஸ்தவ மத கிளைகளான Reformed , Orthodox & Unitarianism சமூகத்தினரும் உறவுகளுக்குள் மணப்பதில் தமிழர்களை விட அதி அதிதீவிரமானவர்களே. இவற்றில் எனக்கு தெரிந்த சிலருடன் இந்த தலைப்பை சில மாதங்களுக்கு முன் மூட்டினேன். அவர்களின் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்துகொண்டேன். அவர்களில் பலர் நான் கூறிய விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள், அவர்களின் (பெரிய) பரம்பரைகளிலும் இப்படி எந்த உதாரணங்களும் இருப்பதாக எதுவும் இல்லை என்று கூறி நாம் தமிழர்தான் இப்படியான மூடநம்பிக்கைக்குள் முடங்கி கிடக்கிறோம் என்று என்னை விசரனாக்குவது போல் கதை எங்கேயோ போய்க்கொண்டு இருந்த்தது. நான் தனித்த தமிழனாக அந்த மேசையில் இருந்தபடியால் ஓம் ஓம் என்று தலையாட்டி அவர்களை விசரர்களாக்கிவிட்டு வீடு திரும்பினேன்.

  ஆனால் கலந்து மணப்பவர்களின் பிள்ளைகளின் ஆற்றல்களை பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைகள் ஒரு வித்தியாசமான புதுமையான சிறப்பான வரவேற்க கூடிய ஆற்றல்களை கொண்டவர்களாக இருப்பதை அவதானி(த்திரு)க்கிறேன் – அனுபவி(த்திரு)க்கிறேன் என்று சொல்வதில் எனக்கு தகுதி இருக்கலாம் என்று நம்புகிறேன். உ: மீன் பிடிப்பவரின் பிள்ளைகள் நீந்தும் கலையை இலேசாக இயல்பாக்கிகொள்வார்கள். இதேபோல் முடிவெட்டுபவர் பிள்ளைகள் கத்தரிக்கோலை வைத்து பல வித்தைகள் காட்டுவதில் இயல்பானவர்களாவார். ஆனால் மீன்பிடிப்பவர் பரம்பரை பிள்ளைகளுக்குள்ளும் முடிவெட்டுபவர் பரம்பரை பிள்ளைகளுக்குள்ளும் பிறக்கும் பிள்ளைகளினிடையே விளக்கம் கொடுக்கமுடியாத அளவுக்கு தனித்துவம் காணப்படும். நீங்களும் அவதானித்து பாருங்கள் நான் சொல்லும் ஆரோக்கிய விடயம் விளங்கும்.

  பிள்ளையுற்ப்பத்தி கருமத்தில் (ssssssh: உடலுறவு கொள்ளும்பொழுது) கோப மனநிலையிலோ, வற்ப்புறுத்தபட்ட மனநிலையிலோ, (மது)போதையிலோ, இஸ்டமில்லாத மனநிலையிலோ, நித்திரை துயர்விலோ, (வேலை) களைப்பிலோ தொடர்வதும் பிறக்க இருக்கும் பிள்ளையில் ஏதாவது குறைபாட்டை உண்டுபண்ண கூடிய அறிகுறிகள் இருப்பதாக விஞ்ஞான வல்லுனர்கள் கூறியதை எங்கோ வாசித்திருக்கிறேன். இந்த விஞ்ஞான விளக்கத்தில் எனக்கு முன்கூறிய காரணத்தைவிட கூட நம்பிக்கை இருக்கிறது – ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் அமைக்கிறது.

  இன்றைய சந்ததியினரும் ஊருக்குள்ளேயே மணப்பார்கள் என்று எதிர்பார்ப்போமானால் எனக்கு ´முட்டாள்கள்´ என்ற சொல்லை தவிர ஒன்றும் ஞாபகத்தில் வரவில்லை. அதில் உறவினரை மணப்பார்களா என்பது???

  நாளைய சந்ததியினர்…..
  உலகம் எங்கேயோ போய் கொண்டிருக்கின்றது: ஆணோடு ஆணும், பெண்ணோடு பெண்ணும் இதுக்கு மேல எழுதினால் admin வெட்டுவார் – என் நேரமும் வீண்.
  வெள்ளையர்கள் ஓடும் கார்கள் எங்களுக்கும் வேணும் – உழைப்போம், கடைசியில் வாங்கிவிடுவோம். முன்னேற்றம்தானே!
  வெள்ளையர்கள் கண்டுபிடித்த iPhones இம் எங்களுக்கு வேணும் – உழைப்போம், கடைசியில் வாங்கிவிடுவோம். முன்னேற்றம்தானே!
  Diverse என்ற கலாச்சாரத்தை அறியாமல் இருந்தோம் – எல்லாரும் உழைக்கிறோம், கடைசியில் வளர்ச்சி என்ற போர்வையில் அதையும் வாங்கிவிடுவோம்/வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். முன்னேற்றம்தானே?
  Admin வெட்ட கூடிய நான் சொல்ல வந்த விடயம். வளர்ச்சி/முன்னேற்றம் என்ற போர்வையில் நாங்கள் பொல்லூண்டும் காலத்திலேயே காணப்போகிறோம் என்பதற்கு எதையும் கற்பனை பண்ணாமல் எதிர்நோக்குவதற்கு நான் ready – நீங்கள் இன்று இல்லை என்று எனக்கு தெரியும், காலப்போக்கில் யாம் அனைவருமே ஒரே வண்டிலில் தான் பயணிக்கவேண்டும். எங்களில் எவரும் பாதையை மாற்ற முடியாது, பாதைக்கேற்றால்போல் எம்மைதான் மாற்றவேண்டும், வேண்டி வரும்.

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   இவ்வளவு நான் எழுதினனானோ???
   சத்தம்போடாமல் கட்டுரையாக எழுதிப்போட்டு admin இற்கு அனுப்பியிருக்கலாம் போல.

 • pann T.BALA:

  எனது கேள்வியின் நோக்கம் எதுவோ அதை திரு கோபால் தொட்டுள்ளார்.அதேவேளை திரு மனோகரன் அண்ணர் அவர்களிடம் நிறைந்து இருக்கும் ஆராய்வுகளின் பதிவுகள் எமக்கு அனுப்பலாம் இல்லையேல் எழுதலாம்.எனது தயவான வேண்டுகோள் நாகரீகமான வார்த்தைப்பிரயோகம்,சொந்தப்பெயரில் கருத்துமோதல்கள். பண் த.பாலா

 • Gopal V:

  இது ஒரு நல்ல தலைப்பு, ஆனால் விடை காணுவது கஷ்டமான விடஜம். எனது அறிவுக்கு எட்ட பல, உறவுக்குள் செய்த கலியாணங்கள் வாரிசு பெறுவதில் பிரச்னை பட்டாலும் சிலதுகள் நன்றாகத்தனே இருக்கிறது. நான் நினைக்கிறன் உறவுக்குள் கலியாணம் செய்பவர்கள் தாங்களாகவே 75 வீத சவால் உடன் தான் தங்கள் தாம்பத்திய வாழ்வை ஆரம்பிகிரர்கள். உலகுக்கு “Theory Of Evolution” அறிமுகப்படுத்திய டார்வின்னும் அவரது மச்சாளை தான் கலியாணம் செய்தார், அவருக்கு 10 பிள்ளையள்.

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   Theory of Biological Evolution இன் தந்தை Charles Robert Darwin ´Unitarianism´ என்ற மதத்தை தழுவியவர் ஆவார்.
   இந்த மதத்தவர்களும் இஸ்லாமியர்போல் இன விரிவாக்கத்தில் வல்லர்கள்.
   எதையும் வீணாக்க கூடாது என்பது அவர்களின் argument (கள்ளங்கள் excuse).

   • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

    Admin ஆல் இங்கு என்கருத்தில் சில சொற்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
    ´வி*து´ என்ற சொல்லை தவிர்த்தேன், ´விதையை´ என்ற சொல்லை ´எதையும்´ என்று மேல் மாற்றப்பட்டுள்ளது. அச்சொல்லை கூட யோசிக்காமல் (நெல்/பயிர்)விதையாகவும் வாசிக்கலாம்.
    இன*பெரு**ம் என்ற சொல்லை விட ´இனவிரிவாக்கம்´ என்ற சொல் நாகரிமானதோ? எனக்கு படிப்பித்த தமிழாசிரியரும் இதை அறிந்திருக்கமாட்டார் என்று நம்புகிறேன்.
    Unitarianism மதத்தின் கோட்பாடுகளை நான் தவறான தகவல்களோடு கருத்துக்களை முன்வைப்பதாக இப்பொழுது அமைகிறது. கருத்துக்களத்தின் தலைப்பிலிருந்து தடம்புரளவும் இதனால் சந்தர்ப்பம் ஏற்ப்படுகிறது.

    • சுதர்சன் கவலயை விடடா உனக்கு தமிழ் படிப்பிச்ச வாத்தியாருக்கு உதெல்லாம் தெரிய வாயபில்லயடா தம்பி .அவை கம்பராமாயணம்
     துரைபதிக்கு துரியோதனன் துகில் உரிஞ்சது உது மாதிரியான ஐட்டங்களை
     படிப்பிச்சு நவீன உலகத்துக்கு தேவையான நவீன முறையில் சிந்திக்கின்ற
     ஆற்றலையே முழையில கிள்ளின வாத்திமாரடா உவங்கள். .புதிய கோணத்தில் புதிய சிந்தனைகளுடன் சிந்தித்து இருளில் மூழ்கி அமிழ்ந்திருக்கும் எம் உடன் பிறப்புக்களை மீட்டெடுக்க நானும் உன்னுடன் கை கோர்த்து நிற்கிறேன்

     • சுதர்சன் நீ உனது சொல்லுகளில் பல மாற்றங்களை செய்து விட்டார்கள்
      என்று குறை கூறுகிறாய் .அதல்ல என் பிரச்சனை .நீ சொல்லி இருந்தாய்
      இனபெருக்கம் இனவிருத்தி திரிபு படுத்தபட்டுள்ளதாக .இரண்டு சொற்களுக்கும் இடையே எக்கச்சக்கமான வித்தியாசங்கள் உண்டு

     • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

      குறிப்பிட்ட சொற்களுக்குள் இடையே வித்தியாச அர்த்தம் இருப்பது தான் என் வலியே. நான் வைத்த (ஒரு அறியாத மதத்தை பற்றிய) கருத்தின் அர்த்தம் திசை திரும்ப கூடாது என்பதில் கூர்மையாக உள்ளேன்.
      கோபால் அண்ணை கண்டும் காணமல் விட்டது எனது அதிர்ஷ்டம்.
      போற போக்கை பார்த்தால் என் கருத்துக்களுக்கு நான் மட்டும் பொறுப்பு ஏற்க்கமுடியாத நிலை ஏற்ப்படும் என்று ஒரு அச்சம் நிலவுகிறது.

    • சுதர்சன் உனது மனசோர்வை நான் உணர்கின்றேன் .சோர்வடையாதே இன்னும் எழுத கதைக்க கலந்துரையாட நிறைய உள்ளன .என் அறிவுக்கு
     எட்டியவரை இதோ சில விளக்கங்கள்
     இன விருத்தி -குறிப்பிட்ட சில இனங்கள் மத மொழி சாதியத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு தங்களை மட்டும் விருத்தி செய்வது .(they always
     consider about their own heritage ,race ,religon ,traditional customs & so on )
     இனபெருக்கம் – இது வந்து உலகில் உள்ள முழு உயிரினங்களும் தத்தமது
     இனத்தை விருத்தி செய்வதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை பின்பற்றும்
     பொறிமுறை .உ +ம் :- மனிதர்கள் உட்பட சகல முலை ஊட்டிகளும் (mamals ) புணர்தல் .தாவர வர்க்கங்கள் மகரந்த சேர்க்கையின் மூலம்
     தங்கள் இனத்தை பரவ செய்கின்றனர் .
     அடுத்தது இனஒழிப்பு (genocide ) ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை பூண்டோடு அழிப்பது .அதை அமெரிக்க அண்ணன்மார் மிகவுவும் லாவகமாக செய்து
     முடித்து விட்டார்கள் .அமெரிக்காவின் உண்மையான உரிமைக்காரர் ஆன
     செவ்விந்தியர்களின் அடையாளத்தை இல்லாமல் பண்ணிபோட்டாங்கள் .
     எங்களுக்கு 58 இல் இருந்து 2009 வரை செய்தது போல

  • கூர்ப்பு தத்துவங்களை தந்த சாள்ஸ் டாவினை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் .
   எனக்கு புரிகிறது நீங்கள் எங்கு நிக்கிண்றீர்கள் என்று .உங்களை போன்றவர்களின் காத்திரமான கருத்துக்கள் இந்த கருத்துக்களத்துக்கு வலுவூட்டும் என்பது என் நம்பிக்கை .ஆனாலும் நீங்கள் கூறியது போல் விடை கான்பதென்பதல்ல இங்கு முக்கியம்.இதில் நன்மை தீமை இரண்டுமே பின்னிப்பிணைந்துள்ளன.அவற்றை அலசி ஆராய்ந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தால் பல நமைகள் .எக்கச்சக்கமான தகவல்கள்.கைவசம் .இன்னும் ஒரு சில தகவல்ல்களை சேர்கவேனும் என்பதற்காக அலைகிறேன் .தலைப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட மனித பாரம்பரவியல் (human genitics ) சம்பந்தப்பட்ட சில தகவல்கள் தேவையாய் உள்ளது .நான் உதுகளை
   படிச்சு இப்ப நாப்பது நாப்பத்தைஞ்சு வருஷம் எண்டதால ஞாபகத்துக்கு வர
   மறுக்குது..இந்த துறையில் இளமாணிப்பட்டம்,மற்றும் முதுமாணிப்பட்டம்
   வரை முடித்து இப்போ கலாநிதிப்பட்டத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என் மைத்துனன் (அவரும் ஒரு கலாநிதியே எங்களூர் முதலாவது கலாநிதி )
   ஒருவரின் மகள் .அவர் இப்போ விடுப்பில் இங்கு வந்துள்ளார் .அவரை தொடர்பு கொள்ள பகீரத பிரயத்தனம் செய்கிறேன் .இன்னும் முடியவில்லை
   தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை சேகரித்ததும் என் கருத்துக்களை பூரணப்படுத்தி மிக பிரயோசனமான கருத்துக்களுடன் வெகு விரைவில் இணைவேன்.

 • pann T.BALA:

  கேள்வியின் நோக்கம், இதன் நன்மை தீமைகள், இதுவரையும் எமது சமூகபளக்கவளக்கங்கள், இதில் கருத்துக்கள் ஆரோக்கியமாகவும், எதிர்கால சந்ததிக்கான பயன்பாடாக இருக்கவேண்டும்.ஏலுமானவரை உங்கள் சொந்தப்பெயரில் கருத்துபரிமாற்றம் வருமானால் மிகவும் வரவேற்க்கத்தக்கது.இந்த தலைப்பு எடுத்ததன் காரணம் நானும் பட்டிமன்றவிசுவின் தலைப்பை எடுத்தால் என்ன பிரியோசனம். எமது சமூகம் சார் தலையங்கங்களை நோக்கியே என் பயணம் செல்லும்.உங்களுடன் கருத்தோடு மோதலாம் என நினைக்கிறேன். பண் த.பாலா

  • பாலகுமார் இது wonderfull .எனக்கும் உனக்கும் இடையே ஏதோ டெலிபதி முறையில் தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக நான் உணர்கின்றேன் .நான் ஒரு கிழமைக்கு முன் இதே தலைப்பில் (சிறு மாற்றத்துடன் நன்மையா தீமையா )ஒரு கட்டுரை வரைந்து அனுப்ப வேணும்.என்றிருந்தேன் இப்ப என் வேலையை இலகுவாக்கிவிட்டாய் .நேரடியாக கருத்து களத்துக்கு அழைத்து விட்டாய் .இது கட்டாயமாக அலசி ஆர்ராயப்படவேண்டிய முக்கிய விடயம் கிட்டிய இரத்த உறவுகளுக்குள் திருமணங்கள் எம்மூரில்
   வெகுவாக குறைந்துள்ளபோதும் ஏற்கனவே செய்தவர்கள் ஏராளம்பேர்
   நன்மை தீமை இரண்டையும் நிறையவே அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .என் நெருங்கிய உறவினர்கள் கூட. இது விடயமாக நான் ஓர் சுய ஆய்வொன்றை மேற்கொண்டேன் .என்னிடம்
   பல்கலைக்கழக பட்டம் ஒன்றும் இல்லாத போதும் ஏதோ என் அறிவுக்கு எட்டிய வரையில் மேற்கொண்டு அதன் முடிவுகளை எம்மூர் மூத்த அறிஞர்கள் பலருடன் கலந்துரை ஆடிஉள்ளேன்.எவரோருவரினதும் பெயர்களையும் குறிப்பிடாமல் என் அலசல்கள் அமையும் .கொஞ்ச நேரம் எடுக்கும் .எங்கள் டெலிபதி போல் இன்னொரு விடயமும் நடந்தது .இணையத்துள் நுழைந்த வேளை சுதர்சன் எனக்கு கூறிய கருத்தொன்றில் தண்டவாளத்தை மேற்கோள் காட்டி ஒரு கருத்து கூறி இருந்தார் .எனது மடிக்கணணியை திறக்க இரு மணி நேரத்துக்கு முன் அதே தண்டவாளத்தை மேற்கோல் காட்டி அவருக்கு கருத்தொன்றை அனுப்ப யோசித்துக்கொண்டிருந்தேன் .பின் அவரின் கருத்தை கண்டு அதை கைவிட்டேன் .

 • என்னைப் பொறுத்த வரையில் திருமணங்களே ஆரோக்கியமற்றதே.
  சுகந்தமாக பேசி
  சுகமாக என்னுடன்
  வசந்தமாக வாழவந்தவள்
  இன்று வானிலைபோல் மாறிவிட்டாள்.

  • சபாஷ் எவ்வளவு ஆரோக்கியமான கருத்த்டா சுள்ளான் .திருமணங்களே
   ஆரோக்கியமற்றவைதான்.உந்த மத்திய கிழக்கு அனைத்து நாடுகளிலும்
   ஏராளமான பிலிப்பிநீர்கள் உள்ளனர் .உங்கடை வெள்ளைகள் போலவே திருமணமோ பதிவோ ஒன்றும் இல்லாமல் நல்ல சுகந்தமாக வசந்தமாக புள்ளன்குவினம் .பிறகு பிள்ளை புறந்ததும் நைசாக கொண்டுபோய் ஆசுவத்திரியிலை கொண்டுபோய் விட்டு விட்டு தலைமறைவு .அண்மையில் பதினைந்து வருடமாக அசுப்பத்திரியிலை வளர்ந்த ஒரு பொடியை அந்நாட்டு தூதரகத்தின் உதவியுடன் அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பிவைத்தனர்.உன்னை என்ரை கல்ட்டியான் என்று நினைக்கையில் வெக்காமாய்க் கிடக்குதடா .அது சரி என்ற சங்கத்தில சேர
   ஒருத்தரையும் காண இல்லை .எங்கட பெண்டுகள் எல்லாம் திருந்தி
   விட்டாளுகள் போல அடி போடுகிரத்தில் இருந்து விளகிவிட்டாலவை போல.
   அப்படினால் எம் ஆண்வர்க்கத்தை ஆண்டவான் இரட்சித்த்விட்டராக்கும் .

   • ஐயா நாட்டைப்பற்றியோ அல்லது எங்களைப்பற்றியோ தப்பாச் சொல்லுங்கோ நான் கேட்கிறன்.ஆனால் எங்கட குட்டிகள் பிலிப்பீன்களைப் பற்றி தவறாயச் சொல்லாதையுங்கோ ஐயா.அதுகள் தான் ஐயா இப்ப எங்கட வழிகாட்டிகள்.நம்மட சோறுகள் ஒண்டுக்கும் லாயக் இல்லை.எல்லாம் சொல்லிக் குடுக்கவேனும்.
    அன்பே மிறன்டா(பிலிபைன் குட்டி)
    நீயும் நானும் வறாண்டாவில
    புறண்டா நல்ல கிறாண்டா இருக்கும்.

    • மிரண்டா விறாண்டா பிறாண்டா கிராண்டா .நீ ஒரு கவிஞனாக கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் .அது சரி எங்கடை சோறுகள் ஒண்டுக்கும் லாயக்கில்லாததுகள் எண்டு சொன்னாய் .எங்கடை பாலப்பம் பால்புட்டு
     உளுந்து வடை தோசை வகைகளை அடிக்க உலகத்திலை ஏதாவது உண்டோ சொல்லு பாப்போம் பழைய சோறும் பழைய கிளன்குக்கறி (ரால்போட்ட ) கீரைக்கறி மற்றும் வாளைமீன் குழம்போட சட்டியுகுள்ளை போட்டு சட்டி உறுல உறுல குளைச்சுப்போட்டு பூவரசம் இல்லை இரண்டை கோர்த்து தண்ணி ஒழுக ஒழுக தின்னுகிரதுக்கு கிட்டநெருன்குமோடா தம்பி
     உன்றை உந்த பிலிப்பீன் குட்டியள் .சோறு சோறு தானடா தம்பி .சோறுகளை வெல்ல எவர் உள்ளார் இவ்வுலகில்

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-content/themes/nnnnn/comments.php on line 203

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து