உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

t.pirakalathan
0094779489988

2 Responses to “ஸ்ரீ காளி அம்பாள் திருப்பணிசபையின் வேண்டுகோள்”

  • ரகசியமானவன்:

    இந்த கோயிலடியில மழைக்கு வழுக்கேக்க பக்கத்து பிள்ளையார் கோயிலடியில போய் விழுந்தனான்.
    காசை ஊராக்களிட்ட சேர்த்துப்போட்டு உறுதியை சிற்பாசாரியாருடைய பேரிலை மாற்றலாம்.

  • T,BALAKUMAR www.panncom.net:

    கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம்.கோயில்களே நிறைந்த ஊரில் குடியிருக்கலாமா.ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.ஆலயமே தொழுதால் வேலை வெட்டிகள் செய்யப்போவது யாரோ.பணம் காய்க்கும் மரங்கள் புலத்தில் இருப்பதாய் எனக்கு தெரியவில்லையே? பாலா

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து