உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

5 Responses to “சாந்தை சித்திவிநாயகர் சனசமூகநிலைய திறப்புவிழா”

 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக் கழகம் நோர்வே:

  சாந்தை சித்திவிநாயகர் சனசமூகநிலையதின் திறப்புவிழா இனிதே நடைபெற நோர்வே பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக் கழக மக்களின் வாழ்த்துக்கள்.
  பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக் கழகம் நோர்வே

 • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக் கழகம் நோர்வே:

  சாந்தை சித்திவிநாயகர் சனசமூகநிலையதின் திறப்புவிழா இனிதே நடைபெற பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக் கழகம் நோர்வே மக்களின் வாழ்த்துகள்.

 • theebam.com:

  ஒரு சன சமூக நிலையம் அவ் ஊரின் வளர்ச்சிக்கு அத்திவாரம்.நிலையத்தின் பணிகள் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள்.
  ——மனுவேந்தன்.செ

 • murali:

  எமது ஊரிற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் சாந்தை சித்திவிநாயகர் சனசமூகநிலையதின் திறப்புவிழா இனிதே நடைபெற எனது வாழ்த்துகள்.

 • பலெர்மோ-த.சங்கர்:

  உங்கள் விட முயச்சியின் பலன் கிடைத்துள்ளது வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து