உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

அன்னாரின் தகனக்கிரிகை நடந்த  தினத்தன்று மறுமலர்ச்சி மன்றத்தால் எமது ஊரில் வெளியிடப் பெற்ற அஞ்சலி பிரசுரம் எமது கையில் தற்பொழுதே கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.

One Response to “அறிவித்தல்”

  • பலெர்மோ-த.சங்கர்:

    மறுமலாச்சி மன்ற தலைவர்
    ப. சிறீஸ்கந்தராசா.அவர்களுக்கு
    எனது அன்பனே வேண்டுகோள் முன்னால் மறுமலர்ச்சி மன்றத்தின் தலைவரின் இறப்பின் பின் நிகழ்வு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்கள் பின் தொடரலாம் என்ன நினேக்கின்றேன்

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து