உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

2 Responses to “புலம்பெயர் ஜேர்மனி osnabrueck மாணவர்கள்”

  • பண் தமிழ் கலை பண்பாட்டுக்கழகம் நோர்வே:

    உங்கள் நிகழ்வுகள் யாவும் இனிதே நடைபெற நோர்வே பண் தமிழ் கலை பண்பா ட்டுக்கழகத்தின் வாழ்த்துக்கள்.
    பண் தமிழ் கலை பண்பாட்டுக்கழகம் நோர்வே

    • பலெர்மோ-தமிழ் கிறுக்கன்:

      தமிழ் சோலைகள் உங்கள் நாடுகளில் இருப்பதை நான் அறிவேன் உங்கள் ஆதரவை அவர்களுக்கும் குடுத்து எமது தாய் மொழி தமிழை பேணி பாதுகாப்போம் http://youtu.be/8dEAWxol7Mk

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து