உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

இந்த புணர்நிர்மான வேலைக்கான மொத்தத் தொகை 30 லட்சத்தில் 20% முற்பணமாக 6 லட்சம் ருபாய் கையளிக்கபட்டது. இப்பணம் கையளிக்கபட்ட போது திரு.சி.கனகலிங்கம் பணிப்புலம் திரு.தா.பாலகுமார் டென்மார்க் இருவரும் சேர்ந்து கட்டிட கலைஞர் திரு.ரவி அவர்களிடம் கையளிக்கபட்டது.   எடுக்கப்பட்ட நிழல் படங்கள் தரப்பட்டுள்ளது.. நிதி சேகரிப்பாளர்கள் வேகமாக நிதியை சேகரித்து அனுப்புமாறு கேட்டுகொள்கிறோம் .நிதிகள் சரியான நேரத்திற்கு வரத் தவறுமாயின் புனர்மான வேலை பின்னடைவுக்கு நிதி சேகரிப்பாளர்கள் காரணமாக வேண்டி வரலாம். த.பாலகுமார்  டென்மார்க்

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து