உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

2 Responses to “ஐயாத்துரை பொன்னம்பலவாணர்(பொன்னம்பலம்)”

  • ஜேர்மனி பண்மக்கள் ஒன்றியம்:

    ஜேர்மனி பண்மக்கள் ஒன்றியம் அமரத்துவம் அடைந்த திரு ஐயாத்துரை பொன்னம்பலவாணர் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களுடன் அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிகின்றோம்

  • தேவபாலன் குடும்பம்:

    அன்னாரின் பிரிவுத்துயரால் வாடும் குடும்பத்தினர்க்கு எமது ஆழ்ந்த அநுதாபங்கள்.
    அவரது ஆத்மா சாந்திபெற எல்லாம்வல்ல இறய்வனை பிரார்திக்கி ன்றேன்.
    தேவபாலன் குடும்பம்

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து