உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

khuilg-01 khuilg-02 khuilg-03 khuilg-04

2 Responses to “”

  • கனடா காந்நன் அவர்கட்கு உங்களுக்கு திருமணம் ஆகியிருந்தால் உங்கள் மனைவியுடன் ஆற அமர்ந்து ஒரு பத்து நிமிடம் கதைத்துப்பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு உடனடியாக மார்அடைப்பு வரும்.இது என் வீட்டு அனுபவம்.எனக்கு இரண்டுதடவை மாரடைப்பு வந்துவிட்டது.தற்போது தொலைபேசியூடாகத்தான் நான் என் மனைவியுடன் கதைப்பது.மாரடைப்பு வருவதற்கு இதுதான் இலகுவான வழி.

  • kanthan canada:

    மாரடைப்பு வருவதர்க்கு எழிய முறை இருந்தால் .சொல்லவும்,வாழ்க்கை வாழ்க்கை துன்பமடா வாழ்வது அவரவர்.மடமையடா.

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து