உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

sdsdsd *சாந்தை ஊரான்.*

2 Responses to “”

  • காந்தன் கலட்டி:

    நக்கீரன் யார் என்பது எனக்கு தெரியும்.ஆனால் நீங்கள் யாரென்று எனக்கு தெரியவில்லை .நக்கீரன் சொல்வது அத்தனையும் உண்மை.

  • nakkeeran:

    நீங்கள் ஒருநாளுக்கு இன்னொருவர் இன்னொருநாளுக்கு குடுக்கிறீர்கள் .உங்களுக்கு ஒருநாள் .ஆனால் அவர்களுக்கு இப்படியே பலநாள் .ஏன் வாழ்நாளே இப்படியே .அவனின் குடும்ப துன்பத்தில் பண்குகொல்கிரீர்களா ?அவனின் ஆயுளுக்கு உங்கள் உதவியே உலை

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து