உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

invi 1
invi
தகவல் – விழா ஏற்பாட்டுக் குழு

4 Responses to “”

 • ஊராவன்:

  சமுக இளைஞ்னர்களை ஒதிக்கி விட்டர்கள்

 • இந்த விடயம் ஒரு அரசியல் நாடகம்

  • நெதர்லாந்திலிருந்து சுதர்ஷன்:

   உப்படி பார்த்தால் ஊரில் நடக்கும் எந்த விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அரசியல் நாடகம் எல்லோ?
   எது அப்ப இல்லை?
   நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டது(கள்) கண்டிப்பாக இல்லையாக்கும்?

 • நா.சிவாஸ்:

  இந்த நிகழ்வு நேரடியாக ஒளிபரப்பாகுமா?

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து