உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

கேட்பது மனிதனுடைய உரிமை. கொடுப்பது இறை வனுடைய தன்மை. எவ்வளவு இருந்தாலும் நம்மு டைய மனம் திருப்தியடைவதில்லை. கிடைத் ததைக் கொண்டு திருப்தியடைய வேண்டும். நம்மைவிடக் கஸ்டப்படுகிறவர்களைப் பார்த்து மனதைத் திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். திருப்தியுடன் வாழ்வது தான் மனித வாழ்வின் பூரணத்துவம். இந்து பூரணத்துவத்தைப் பெற பெரியோர்கள், ஞானிகளுடைய அறிவுரை களைப் படித்து மனதைப் பண்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.(இந்து தர்ம சாத்திரம்)

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-content/themes/nnnnn/comments.php on line 203

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து