உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

IMG_0434 (Custom)

பணிப்புலம் அம்பாள் சனசமுகநிலைய புனர்நிர்மான
வரவு செலவு அறிக்கை.

 

இலண்டனில்சேர்க்கப்பட்டவிபரம்  
1)     மகாதேவன்ஜெயசீலன்                                                    150  £ 
2)     சபாரட்ணம்சிவபாலன்                        100   £
3)     அமிர்தலிங்கம்முறளிதரன்                                       100   £
4)     மகாதேவன்ஜெயம்                                                           50  £
5)     சிவனேசன்சுதாகரன்                                                        50  £
6)     திருமால்ரஜனி                                                                    50  £
7)     நவரத்த்தினம்   யோகரத்தினம்                                     50  £
8)     யோகன்  ரஞ்சித்                                                             30  £
லண்டன்   மொத்ததொகை               580 £

டென்மாக்நாட்டில்இருந்துஅம்பாள்சனசமுகநிலைய  புணர்நிர்மானபணிக்கு    உதவியோரின்விபரம்  டெனிஸ் குறோன் (DKR)
1) த,பாலகுமார்,                                                                                              1875. 00 DKR
2) ம, சந்திரன்                                                                                                    1500,00 DKR
3) ந, உதயகுமார்                                                                                              500.00 DKR
4) இ, உலகநாதன்                                                                                          1000.00 DKR
5) வீ.நாகேந்திரம்                                                                                               1000.00 DKR
6) ந,சிதம்பரநாதன்                                                                                            1000.00 DKR
7) சிஆறுமுகசாமி                                                                                           200 DKR
8) ஐ, செல்வராசா                                                                                              250 DKR
9) ம, ரமேஸ்வரன்                                                                                             300 DKR
10) து,நிமலநாதன்                                                                                               300 DKR
11) வ,திருச்செல்வம்,                                                                                                     100 DKR
12) ஆ,சிறிதரன் 500 DKR
13) அ,குகனேஸ்வரன்                                                                                        500 DKR
14) ஐ,விக்கினேஸ்வரன்                                                                                   500 DKR
15)ஆயோகன்                                                                                                       100 DKR
16) ஆநாகராசா                                                                                                        200 DKR
17) நாகேந்திரம் 200 DKR
18) சுரட்ணராசா                                                                                                       500 DKR
19) முபேரின்பம்                                                                                                        500 DKR
 20) குபாஸ்கரன்                                                                                                         500 DKR
21) சதீசன் 200 DKR
22) நகுலேஸ்வரன்  500 DKR
மொத்ததொகை         12,225,00 DKR
மிகுதிஇருப்பு 2.725 DKR

 

 

பண்மக்கள்ஒன்றியம்–சுவிஸ் சனசமுகநிலைய  புணர்மானபணிகளுக்கு  உதவியோர்விபரம்

  பெயர்கள்                                                                                             (sfr)                                                                                                                                                                           

  K.Mohanrasa                                                                                   500

   N.Thanagarasa                                                                               250

    K.Kugarajah                                                                                   250

    M.Jotheeswaran                                                                           200

  T.Muraleeswran                                                                              200

  G.Jegatheeswaran                                                                           200

  K.Kalaiganathasan                                                                          200

  K.Muraleeswaran                                                                             200

 S.Vijeyakumar                                                                                     150

 K.Eswran                                                                                               100

 A.Ananthan                                                                                            100                           

  S.Valemuragan                                                                                    100

R.Kulatheswaran                                                                                  100

R,Regenold                                                                                              100

K.Ravi                                                                                                        100

R.Kathikamanthan                                                                               100

P.Sivarupan                                                                                             100

V.Ragunathan                                                                                         100

K.Vigneswaran                                                                                        100

K Balendran                                                                                              100                                          

S.Thanabalasingam                                                                                100

N.Sivakumar                                                                                              100

J.Harisan                                                                                                     100

A.Satkunarasa                                                                                            100

S.Baskaran                                                                                                   100

P.nagulaeswaran                                                                                        100

K.Kesavan                                                                                                      100

T.Thayaparan                                                                                                100

K.Amirthalingam                                                                                         100

A.Ketheeswaran                                                                                            100

R.Balarajan                                                                                                     100

S.Sasikaran                                                                                                      100

S.Chanthirasekaran                                                                                      100

K.Maheswaren                                                                                                100

T.Suthakaran                                                                                                   100

T.Sivakumar                                                                                                       80

R.Inthirakumaran                                                                                            50                                                                                                                                       

K.Thavasuthan                                                                                                   50

G.Sureskumar                                                                                                    50

U.Nahenthiran                                                                                                   50

K.thavachlvam                                                                                                    50

அனுப்ப்ப்பட்டமொத்ததொகை                                                                             5080,00     

 

 

 

 

ஜேர்மனியில்சேர்க்கப்பட்டவிபரம் (ஹம்) (HAMM)  ஈறோ (€)
1)     கனகசபை .சிவனேசன்                                                    100 €
2)     அப்பையா .தவதீசன்                                                     100 €
3)     கந்தையா  அம்பிகைபாலன்                                      100 €
4)     கந்தையா . கிருபரன்    (கிரு)                                     100 €
5)     சிவகுரு .  சிவனேசன்                                                  100 €
6)     நவரத்தினம்.திருக்கேதிஸ்வரன்                           50 €
7)     இராசு . இந்திரராசா  (முன்ஸ்ரர்)                             50 €
8)     ஆராச்சி .பேரானந்தம்                                                  50 €
9)     நாகராசா .கணேஸ்வரன்                                            50 €
10)சிற்றம்பலம்.நற்குணேஸ்வரன்                           50 €
11)சிவபாதசுந்தரம்சந்திரசேகரம்                                50 €
12)தில்லைநாதன் .பாலறூபன்                                   50 €
13)கனகசபை .வேல்முருகன்                                         50 €
14)துரைராசா .விமலரங்கன்                                           50 €
15)சிவபாதம்  .கேதரநாதன்                    50 €
மொத்ததொகை     1000.00 €
ஜேர்மனியில்சேர்க்கப்பட்டவிபரம்(பீலெவெல்ட்) (Bielefield) ஈறோ (€)
1)     சனசமூகநிலையநலம்விரும்பி                             200 €
2)     அம்பலவாணர்சச்சிதானந்தம்                                 150 €
3)      நாகராசாபுண்ணியரட்ணம்                                    150 €
4)     குமாரசாமி. குணேஸ்வரன்                                   150 €
5)     கனகசபை.சிறீதரன்                                                   150 €
6)     இரத்தினம்,தர்மராசா                                                100 €
7)     திருநாவுக்கரசுஜெயபாலன்                                    100 €
8)     தங்கராசாசிவானந்தம்                                             100 €
9)     பாலசிங்கம்தவச்செல்வம்                  100 €
10) அப்புதுரை,சிறீதரன்                                                 100 €
11)இரத்தினசாமிசிவானந்தன்                100 €
12)அழகரட்ணம்.சிவகரன்.                                         100 €
13)கணேசரட்ணம்,செல்வராசா                                100 €
14)கணேசரட்ணம்,கோபலகிஷ்ணன்           100 €
15)சபாரட்ணம், ஜெகதீஸ்வரன்                                 50 €
16)சின்னாத்துரை. அருளானந்தம்                            50 €
17)இராசரட்ணம், அகிலன்                                          50 €
18)திருப்பதி.பத்மநாதன்                                               50 €
19)சிவானந்தம்.சிவாறூபன்                                        50 €
20)இரத்தினசாமி.சபானந்தம்                                      50 €
21)குழந்தைவேல்,சுதாகரன்                                        75 €
22)துரைராசா,விமலதாஸ்                                           50 €
23)தர்மலிங்கம்.டீனேஸ்குமார்                                  50 €
24)கனகசபை.விக்கினேஸ்வரன்                               50 €
25)குமாரசாமி,ஞானேஸ்வரன்                                 50 €
26)பஞ்சலிங்கம்செல்வச்சந்திரன்              50 €
27)கோபலசிங்கம்மோகனதாஸ்                             50 €
28)கனகசபைநாகேஸ்வரன்                                   25 €
29)வரதராசா,ரவீந்திரன்                                             25 €
30)கந்தசாமி,குமாரதாஸ்                                         25 €
31)கதிரமலை, ஜெயராசா                   25 €

 

 

 

32)புண்ணியமூர்த்தி,சுரேஷ்                                 25 €
33)கனகசபை,பாஸ்கரன்                                        25 €
34) ஈஸ்வரன்,கதீஷ்                                                25 €
35)சுப்பிரமணியம்,சதீஸ்குமார்            25 €
36)சிவசந்திரபோஸ்,சிவதீபன்                           25 €
37)ஜெகதீஸ்வரன், பிரதாப்                                 25 €
38)நடராசா.ஜசிந்தன்                                             25 €
39)பாலசிங்கம். பாலகுமார்                                25 €
40)முத்தையாதிருப்பதி                                      25 €
41)புண்ணியமூர்த்தி, ராதாமலர்                      25 €
42)துரைரட்ணம், ரஞ்சன்                                    25 €
43)குமாரவேல்பாஸ்கரன்                                25 €
44)குமாரசிவம்,கஜிபன்                                     25 €
45)நமசிவாயம், அஜந்தன்                                25 €
46)க. கண்ணன்                                                     25 €
47)லோகநாதன்காண்டீபன்                           25 €
48)கோபலசிங்கம்,ஜெகதாஸ          25 €
49)அழகரட்ணம்,சுபாஸ்                                 25 €
50)திருப்பதிசிவகுமார்                                       25 €
51)பரஞ்சோதி,பிரபாகரன்                                   25 €
52)சிவலிங்கம், இராகுராமன்              25 €
53)லிங்கலிங்கம்,சசிதரன்                                   25 €
மொத்ததொகை,                          3025  €                
ஒஸ்னாபுறுக்பங்களிப்பு (Osnabrück)  ஈறோ (€)
1)     தனபாலசிங்கம்,தவச்செல்வம்(சொக்கன்)  100 €
2)     சிவசந்திரபோஸ்,புலேந்திரன்                100 €
3)     புருஷோத்தமன்,பிரகாஷ்                                              50 €
4)     ஐயாத்துரை.பஞ்சலிங்கம்                                             50 €
5)     விஸ்வலிங்கம்,கந்தசாமி (இராகவன்)                    50 €
6)     பரமசாமி,சந்திரறுபன்,                                                             50 €
7)     நாகலிங்கம்,பாலசுப்பிரமணியம்               50 €
8)     தனபாலசிங்கம்,சிறீவண்ன்ன்                                     50 €
   மொத்தம்தொகை                                                           500   €
 மிகுதிஇருப்பு 150 €                               

 

 

 

சுவீடன்நாட்டில்சேர்க்கப்பட்டவிபரம்  குறோன் (SKR)
1)   நடராசா வரதராசா                                                                                              2100 SKR
2)   சுப்பிரமணியம், குலதீஸ்வரன்                                                                                    1500 SKR
3)   கனகசபை ,தவராஜா                                                                                                           1000 SKR
4)   சுப்பிரமணியம் ,விக்கினேஸ்வரன்                                                                         1000 SKR
5)   சின்னத்துரை   திருவரங்கன்                                                                                         1000 SKR
6)   ஆறுமுகம்தங்க்கராஜா 500 SKR
7)   தம்பித்துரைஆறுமுகநாதன்                                                                                        500 SKR
8)   சுப்பிரணியம்ஜெகதீஸ்வரன்                                                                                     500 SKR
9)   சுப்பிமணியம்ஜெயகாந்தன்                                                                                         500 SKR
10)அம்பலவாணர்இலங்காதேவன்                                    500 SKR
11)அப்பாத்துரை  நிர்மலதாஸ்                                                                                             500 SKR
12)சிங்கராசா  சியான்                                                                                                                 200 SKR
13)பொன்னுச்சாமி  சிவராசா                                                                                             200 SKR
சுவீடன்       மொத்ததொகை                                                                                          10.000 SKR

 

 

 

 

நெதர்லாந்துபனிப்புலம்மக்களால்வழங்கப்பட்டபனிப்புலம்வாசிகசாலைக்கானகட்டிடநிதிஉதவிவிபரம்   
நெதர்லாந்துபண்முகஒன்றியம் 40€
சூரசங்காரம்,சுதர்சன்                   100 €
ராசையா, அற்புதராஜா                 100€
சிவயோகரா.,கோணேஸ்வரன்          75 €
சதாசிவம்,சச்சிதானந்தன்               50€
அப்புத்துரைசிவானந்தன்               50 €
நாகலிங்கம்,சிவசுப்பிரமணியம்          50€
திருநாவுக்கரசு,தயாரூபன்               50 €
சுப்பிரமணியம், ஈசன்                   50€
குருலிங்கம்.ஜெயரத்தினம்               50 €
சிதம்பரனடேசன்,சுரேஸ்குமார்           25  €
செல்லையா.சிவநேசன்                  25  €
குண.சுரேஸ்                            25  €
ஆறுமுகம்,பாலகுமார்                    25  €
சிற்றம்பலம்வரதராஜா                  25  €
மொத்ததொகை                        715 €
இலங்கைக்குஅனுப்பப்பட்டதொகை     690 €

 

 

 

பணிப்புலம்சனசமுகநிலையத்தின்கட்டிடநிதிக்குஇத்தாலிமக்களின்                     பங்களித்தோர்பெயர்விபரம்          ஈறோ

1,ஏ.விக்கினேஸ்வரன்—————————100.00   

2,த.உதயசூரியன்———————————–50. 00    

3,க.சிங்கராசா————————————–50,00   

4,த.சங்கர்——————————————–51.00    

5,தர்சன்.ஆஷா——————————– —-50.00     

 1. ந,பாலசிங்கம்——————————50.00
 2. சி.வேல்முருகன்————————–40.00
 3. அ, அற்புதன்———————————25.00

9,சி,யோகேஸ்வரன்————————- —25.00

10,சி.தனபலசிங்கம்——————————25.00

 1. இ,ரவிந்திரன்——————————-25.00

12,க,மகேஸ்வரன்                                                     25,00

13,சி,ரகுநாதன்                                                            25,00

14,அ,நகிந்தன்                                                             25,00

15,அ,செல்வசிறி                                                        20,00

16,க,தேவராசா                                                          20,00

 1. ர,சிரிகஜராம் (ஐயார்பாரிஸ்)             20,00

18.ஆ.பாஸ்கரன்                                                       20,00

 1. ர.குநாத்—————————               20.00
 2. வி,ஜெயக்குமார்————-                  20.00
 3. இ.மயில்வாகனம்———–                  20.00
 4. க,சந்திரன்————————-             15.00
 5. அ,சுதா——————————–          15.00
 6. கஜேந்திரன்(கசி)—————–           10.00
 7. சி,விக்கினேஸ்வரன்(விசிதா)         15.00
 8. அ,சிவமலர்—————————–    10.00
 9. க,ரதிஸ்குமார்———————–       10.00
 10. சிவரதன்(சிவ)———————-         10.00
 11. அ.அழகனந்தன்—————-                10.00

————————————————————–

மொத்தவரவு ———————-                      801     ஈறோ

MONEYGRAM     உடாக     அனுப்பியது—————           11  ஈறோ

மிகுதிமொத்தம்———————————                           790    ஈறோ

————————————————————————————–

ஸ்ரீலங்காதொகை———————————–                     131.339.09.LKR

 

 

AMBAL COMMUNITY    
NAMES AMOUNT  
THIYAGARAJAH.YOGESWARAN $1.000,00  
 BALASINGAM.BALAKRISHNAN $500,00  
SINNADURAI BALASINGHAM $300,00  
KUMARASAMY JEGATHEESWARAN $300,00  
THAMBIMUTHU.PULENTHIRAN $250,00  
SIVABALASINGAM.GENKATHARAN $200,00  
SIVAJANAM. SIVAMOHAN $200,00  
SIVAPATHAM.NADESAN $200,00  
MAGENTHIRAN.NANTHIVARAN $150,00  
KANAGASABAI.SIVANESAN $100,00  
MUGESU.RAGAVAN $100,00  
THEIVENTHIRAM.THAVENTHIRAN $100,00  
SANTHIRAPOST.MATHANARAJ $100,00  
SATHASIVAM.KANAGAN $100,00  
 SELVANAYAGAM.KUMAR $100,00  
SABARATNAM.UTHAYAKUMAR $100,00  
SIVAPRAGASAM.RAMANAKUMAR $100,00  
VIJYAYARATNAM.SARVANATHAN $100,00  
MARKANDU.KETHHESWARAN $100,00  
THAMBIMUTHU.LAVAN $100,00  
SIVAPATHAM.KRISHNAKUMAR $100,00  
THANGARASA.THAVARAJAH $100,00  
SIVAPATHAM.RAVINTHIRAN $100,00  
SELLATHURAI.MANUVENTHAN $100,00  
VARATHARASA.RATHAKRISHNAN $100,00  
 KANTHASAMY.VAIKUNTHAN $100,00  
SIVAJOGARASA.SIVANESWARAN $100,00  
SINNAN.THAVASELVAM $100,00  
SIVANAAMAM.RATHEESWARAN $100,00  
SATHASIVAM.SIVASITHAMPARAM $100,00  
KARTHIGESU.UTHAYAKUMAR $100,00  
SIVANESAN.SIVAKUMAR $100,00  
RATNASINGAM.SIVAPATHAM $100,00  
VIRUTHTHASALAM.PARANTHAGAN $100,00  
SUBRAMANIAM.KANNAN $100,00  
NADARASA.BALACHANDRAN $100,00  
SITHAMPARAPILLAI.ESWARAN $100,00  
SUBRAMANIAM.SELVAKUMAR $100,00  
 KANAPATHIPPILLAI.KANAKARATNAM $100,00  
.EEGAMPARAM.VIGENESWARAN $100,00  
MAHENDRAM.KULATHEESWARAN $100,00  
PALACHANDRAN .AMPIHA $100,00  
RASAIJAH.PUSPARAJA $100,00  
PERINPANATHAN.VIJAYANATHAN $100,00  
KANTHAIYA.SUTHAKARAN $100,00  
SUBRAMANIAM.SIVAKUMAR $100,00  
PONUTHTHURAI.PALACHANDRAN $100,00  
RASAIJAH.JEGATHAS $100,00  
KANAGARATNAM. MUGUNTHAN $100,00  
RATNAM. RASAKUMAR $100,00  
APPULINGAM.JEYANESON $100,00  
EEGAMPARAM.SELVAN $100,00  
SINATHTHUAI.BALARANKAN $100,00  
UGANATHAN.RATHEESAN $100,00  
KARTHIGESU.SHANMUGAM $100,00  
PURUSOTHAMAN.SUTHA $100,00  
RASALIGAM.KUMAR $100,00  
RAJARATNAM.RAJKUMAR $100,00  
SUBRAMANIAM.NANTHAKUMAR $100,00  
VARATHARASA.PIRAPU $100,00  
SIVASOTHY.KIRISHNAKUMAR $100,00  
RAVI .GOWRIMOHAN $100,00  
RAVI .KANISHTAMOHAN $100,00  
RAVI .KAJAMOHAN $100,00  
SELLAIYA.SIVANANTHAN $100,00  
THIRUKUNCHU.NANTHAN $100,00  
SUBRAMANIAM.SUPENTHIRAN $100,00  
RATNATHURAI.AHILAN $100,00  
SIVANANAM.SIVACHANDRAN $100,00  
UGANATHAN.ANANTHAKUMAR $100,00  
APPAIYA.JEYANAYAGAM $100,00  
SENTHILNATHAN.KETHEESWARAN $100,00  
KUMARASAMY .KANNAN $100,00  
VELMURUGAN.VIJAYKUMAR $60,00  
KANAGARATNAM.SIVAKARAN $50,00  
KUNSAR.YOGESWARAN $50,00  
ALAGENTHIRAN.NITHIYANANTHAN $50,00  
SATHASIVAM.PUVANENTHIRAN $50,00  
SELVAM $50,00  
VELMURUGAM.NANTHAKUMAR $50,00  
MAHATHER.SIVANESWARAN $50,00  
APPULINGAM.RAMACHANDRAN $50,00  
KATHIRAMALLAI..SIVABALASING $50,00  
VINAYAGAMOORTHY.VINOTHARUBEN $50,00  
 SIVAPRAGASAM.SIVAKUMAR $50,00  
THURIARASA, KUNSAMMA $50,00  
ALAHENDRAM.KUNAPALAN $50,00  
NAGARASA.ULAKANATHAN $50,00  
MANIKKAM.SELVARAJA $50,00  
VINAYAGAMOOTHY.THAYALARUBEN $50,00  
KANTHAIYA.ANANTHAN $50,00  
KANAGARATNAM.SRIKARAN $50,00  
T.THEVAKUMAR $50,00  
NATCHINGAM.SANTHAM $50,00  
MURUGESU.THAVENTHIRAM $50,00  
SIVAKU.SILOGANATHAN $50,00  
THANGARASA. KIRISHNARAJA $50,00  
TOTAL $10.710,00 CANADIAN
SEND TO SRILANKA 1351000,00 SRILNAK RUB
MY MONEY IS $174,00
என்னுடையதுபணம் $174,00  
     

 

 

 

 

நோர்வேநாட்டில்இருந்துஅம்பாள்சனசமுக நிலைய  புணர்நிர்மானபணிக்கு   உதவியோரின்விபரம்

நோர்வேநாட்டில்இருந்துஅம்பாள்சனசமுக நிலைய  புணர்நிர்மானபணிக்கு   உதவியோரின்விபரம்   
1, பரமலிங்கம். மகேஸ்வரன்  1000,00 NKR 
2,சின்னத்துரை,ஜெயராசா      1000,00 NKR 
 1. பூபாலசிங்கம்,சுரேஸ்குமார் 

 

1000,00 NKR 
 1. கனகசபை,சிவசுப்பிரமணியம்                                                                

 

500 NKR 
5இரத்தினசிங்கம்,மோகனாநாதன்  500 NKR 
6,மகாலிங்கம்,சற்குணநாதன்      500 NKR 
7,கனகசபை, அம்பிகைபாகன்     500 NKR 
 1. தம்பையா, ஆனந்தகோபால்  

 

500 NKR 
9சற்குணசிங்கம்,விக்கிணேஸ்வரன்.  500 NKR 
10,தம்பையா,தனகோபால்  500 NKR 
11,கோபால்,கஜேந்திரன்,          300 NKR 
12,பூபாலசிங்கம், சிவகுமார்       300 NKR
13,பாலசுப்பிரமணியம்.ரமேஸ்குமார்,  300 NKR
14,விசயரட்ணம்,விஜி               300 NKR
15அய்யாத்துரைகுணரட்ணம் 300 NKR
16, அழகேந்திரம்,சிவநாதன,         300 NKR
17மாதாஜெயபாலன் 200 NKR
18,சிவாநாமம்,தயானந்தன்           200 NKR
 1. நாகராசா,கருணரட்னம்,          

 

300 NKR
20,ராசய்யாசிவபாதம்,                           300 NKR
மொத்ததொகை     நோவேக்குறோன்                   9,300 NKR 
மிகுதிஇருப்பு  300 NKR

 

 

 

புதியநிர்மாணக்கட்டித்திற்காணவரைபடம்வரைந்துஉதவிசெய்தவர்பொறியலாளர்அழ  சந்திரகாசன் அவுஸ்ரேலியா

 

பெயர்பலகைக்குஅன்பளிப்புசெய்தோர்

1, அசச்சிதானந்தம்.          ரூபா.30,000

2, அக்க்ஷயன்ஜிவலஸ்&டெக்ரைல்ஸ்     100,00    ஈறோ (ஜம்பண்)

3,லக்சுமிஜிவலஸ்&டெக்ரைல்ஸ்         50,  ஈறோ(றுபன்)

4,தேவிஜிவலஸ்&டெக்ரைல்ஸ்          100,    ஈறோ(சிவானந்தம்)

 

வாசிகசாலைமுன்றலில்மணல்பரப்பிஇளைப்பாறும் சிவப்புச்சீமெந்து  கட்டு கட்டியதற்குஅன்பளப்புச்செய் தோர்

ந, உதயகுமார் (உதயன்) ரூபா. 20.000

இ, பத்மநாதன்          ரூபா, 3000

 

2011ல்புனர்நிர்மாணவரைபடம்வரைந்துபிரதேச்சபையினரல்நிரகரிக்கப்பட்டதன்,செலவுரூபா           ,115,000

இதுதற்போதையஒப்பந்தக்கார்ருக்குஅப்பார்பட்டது

டென்மார்க்  பாலகுமார்முலம்கொடுக்கப்பட்டதொகை           9500 , kr (குறோன்)

கட்டிடஓப்பந்தகாரர்க்குவழங்கப்பட்ட  மொத்ததொகை              330000  ரூபா

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து