உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

Untitled-1nhk

One Response to “”

  • பயித்தியப் பட்டதாரி:

    மொத்தத்தல் மனிதர்கள் எல்லோரும் பயித்தியங்கள் தான் .ஆனால் தன்மைகள்தான் வெவ்வேறு .
    அதிகம் படித்தவர்கள் முழுப் பயித்தியம் .அரைப் படிப்புப் படித்தவர்கள் அரைப் பயித்தியங்கள் .ஓரளவு படித்தவர்கள் ஒருவித பயித்தியங்கள் .ஒன்றும் படிக்காதவர்கள் படிக்காத பயித்தியங்கள் .

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து