உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

pan2015

பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் 2015 ம் ஆண்டு ஆங்கில Spelling-bee போட்டிக்கான ஆங்கிலச் சொற்கள் பிறந்த ஆண்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழே தரப்பெற்றுள்ளன. தங்கள் பிள்ளைகளின் பிறந்த ஆண்டிற்கு பொருத்தமான ”சொற் பட்டியல்களை” தெரிவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். போட்டி நடைபெறும்போது பங்கு பற்றும் பிள்ளைகளின் பிறந்த ஆண்டினை உறுதிப்படுத்த அடையாள அட்டை சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

JK&SK

mat
pat
tree
three
car
apple
saw
and
the
their
knew
cage
fell
bell
it

1&2

Again
Black
Meal
Flower
Seven
Much
Shall
Beat
Fresh
Chain
Twelve
Today
Mother
Banana
Farther
Summer
Twenty
Crayon
Clover
Crayon

3&4

hygiene
limb
language
jejune
issue
moist
lonely
mosquito
nickel
nuclear
piano
parcel
recess
shoulder
solo
December
Skeleton
Software
Rouge
Warehouse
Vaccinate

Territory
Writer
Youth
Pineapple
Hornet
Icicle
Frown
Forfeit
Gnome

5&6

Graphics
Humorous
Horizontal
Impatient
Interfere
Invisible
Literature
Nocturnal
Mechanic
Lucrative
Permanent
Oblong
Phonetic
Program
Ragamuffin
Privilege
Silhouette
Satellite
Thesaurus
Autograph

Antique
atrocious
Ballot
Apparel
Atrocious
Asterisk
Average
Cinnamon
Composition
Corollary
Echo
Formula
Graphic

7&8

metaphor
senator
specimen
speculate
formula
orderly
orphanage
criticism
cylinder
mystery
mystify
physical
typify

arbitrate
armament
armistice
architect
archery
barbarism
decimal
despotism
emphasis
epitaph
carnival
carbonate
gardener
expedite
perigee
recondite
fiftieth
miracle
nimbleness
rigorous
pelican
petulant
recompense

mackerel
mariner
paragraph
paraphrase
beverage
democrat
denizen
density
edify
emanate
emphasize

epicure

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-content/themes/nnnnn/comments.php on line 203

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து